Fórum eTime ukázalo další vývoj

Proběhl pátý ročník odborné konference pořádané vydavatelstvími IDG a Sdělovací technika. V uplynulých letech ...


Proběhl pátý ročník odborné konference pořádané vydavatelstvími IDG a Sdělovací
technika.

V uplynulých letech se informační a komunikační technologie staly hybnou silou
efektivního působení podnikatelských subjektů na vysoce konkurenčním trhu.
Stále však procházíme obdobím neustálých změn a nových trendů, které dokáží v
rekordně krátké době velmi zásadním způsobem ovlivnit podnikatelské prostředí.
Letošní ročník konference Fórum eTime, který proběhl v polovině května v
pražském hotelu Diplomat, si proto kladl za cíl podchytit tyto trendy a ukázat,
jakými směry se bude další podpora byznysu ze strany ICT ubírat v blízké i
vzdálenější budoucnosti. Zatímco první den konference se nesl převážně ve
znamení trendů, druhý den se přednášející v jednotlivých sekcích blíže věnovali
konkrétním aplikacím a řešením.

ICT trendy
Úvodní přednáška konference patřila Petru Štajnerovi, řediteli divize
velkoobchodu a vnějších vztahů společnosti GTS Novera. Ten se v ní zaměřil na
nové principy regulace v telekomunikacích a mimo jiné také jmenoval tři hlavní
trendy a faktory ovlivňující další vývoj našeho telekomunikačního trhu. Patří
mezi ně rychle postupující konsolidace, stagnace hlasových služeb na pevných
linkách a převaha mobilní telefonie zejména na trhu domácností, a také
pokračující růst počtu širokopásmových připojení. Petr Ulrych, předseda
představenstva společnosti Qbizm technologies, ve svém příspěvku upozornil na
příchod nové generace moderních forem přístupu k firemním informacím
charakterizované heslem "od technologie k lidem". Problematika firemních
intranetů a portálů získává na důležitosti nejde už však přitom o pouhé
technické nástroje řešící nějaký konkrétní problém očima počítačového
odborníka, ale o přirozenou a neustále aktuální studnici vědomostí, která je
plně podřízena potřebám managementu a běžných uživatelů. Odpověď na otázku, kam
směřuje podniková informatika, hledal ve své prezentaci generální ředitel
společnosti Hewlett-Packard Milan Prypoň. Zatímco dnes IT společnosti stavějí
převážně na dvou druzích zaměsnanců specialistech a generalistech ve firmách se
rodí nová třída univerzalistů, kteří jsou schopni využívat své speciální
znalosti v širším kontextu. Po ICT budou na přelomu našeho desetiletí firmy
požadovat potenciál pro zvýšení své agresivity na trhu, maximalizaci
návratnosti investic, minimalizaci rizik a neustálé zvyšování výkonnosti.
Pozitivní zprávou jistě je, že si český ICT trh uchovává svou dynamiku a stále
se drží na špičce v regionu střední a východní Evropy. Analytik společnosti IDC
Thomas Vavra ve své přednášce poukázal na skutečnost, že výdaje na IT v regionu
CEE v loňském kalendářním roce dosáhly 31 miliardy dolarů, což představuje 2,9
% celosvětových výdajů (v zemích západní Evropy je to 336 miliard dolarů, což
odpovídá 31 % celkových globálních výdajů). Z toho na Českou republiku
připadají 3 miliardy dolarů. Největší podíl z hlediska výdajů na českém trhu v
loňském roce zaujaly IT služby (36,6 %), následované krabicovým softwarem (20,5
%) a osobními počítači (19,5 %). Prodej PC v loňském roce dosáhl 22% růstu
prodalo se 622 tisíc počítačů v úhrnné hodnotě 669 milionů dolarů.

Inovace nastupují
Pavel Borusík ze společnosti TietoEnator se ve svém příspěvku zabýval problémem
elektronické fakturace jako brány do světa integrovaných procesů. Evropská síť
Sealsnet provozovaná společností TietoEnator nabízí alternativu k posílání
tištěných faktur poštou i k tradičním řešením EDI. Při jejím použití se
odesilatel vyhne nákladům s tiskem a odesíláním faktury a integrace se systémy
příjemce zároveň eliminuje zdlouhavé manuální pořizování přijatých faktur. Na
toto řešení pak může navázat rozsáhlejší mezipodniková integrace dalších
procesů. Nastupující technologii v oblasti multiplexerů digitálních
širokopásmových přípojek DSLAM, které tvoří klíčový prvek přístupové
technologie xDSL, byla věnována prezentace Zbyňka Pardubského, ředitele pro
rozvoj byznysu a marketing společnosti Huawei. Zatímco původní multiplexery
byly založeny na protokolu ATM, vývoj telekomunikačních a informačních
technologií směřuje k nahrazení ATM řešením, využívajícím protokoly IP a
Ethernet. Řada dalších zajímavých řešení byla v průběhu druhého konferenčního
dne představena v sekcích věnovaných transformačním procesům v
telekomunikacích, hledání digitálního obsahu a přístupu k němu, prostředkům pro
zajištění efektivního provozu podnikových aplikací a novým možnostem práce s
informacemi v podnikovém prostředí. Velké pozornosti publika se těšila rovněž
panelová diskuse na aktuální téma perspektiv digitálního televizního příjmu,
která celý konferenční program završila.Český CIO roku 2006Ocenění Český CIO roku uděluje redakce měsíčníku Business
World na základě výsledků ankety mezi čtenáři Business Worldu a členy sdružení
Cacio. Plakety z rukou šéfredaktorky Business Worldu Jarmily Frejtichové při
slavnostním vyhlášení na konferenci Fórum eTime v letošním roce převzali
následující osobnosti:
Radim Berka, ředitel divize informačních technologií, Raiffeisen Bank
Miloslav Marčan, ředitel odboru informatiky, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Richard Wiener, vedoucí integrovaného informačního systému, Walter Jinonice
Ladislav Zámečník, ředitel úseku informačních technologií, pojišťovna
Kooperativa

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.