Foton z Toshiby

Kvantová kryptografie překonala 100 km Britskýmvědcům se podařilo prodloužit dosah komunikace chráněné kvantovoukr...


Kvantová kryptografie překonala 100 km
Britskýmvědcům se podařilo prodloužit dosah komunikace chráněné
kvantovoukryptografií a překonat hranici 100 km. Až dosud patřil
rekordšvýcarské firmě Id Quantique, které se v květnu roku 2002
podařilodosáhnout vzdálenosti 60 km.
Poslední objev je zásluhou týmuToshiba Research Europe, který sídlí v britské
Camridge. Vlastníinovací, která umožnila 100kilometrový neodposlouchávatelný
přenos,je zdokonalený systém detekce fotonů. Zařízení díky tomu dokážeomezit
vliv náhodného šumu ve fázi generování a předávání šifrovacíchklíčů, tedy ještě
před ustavením zabezpečené komunikace a přenosemvlastní zprávy.
Náhodný šum značně omezuje použitelnost kvantovékryptografie. Princip metody
totiž spočívá v tom, že v kvantovémsvětě nelze uskutečnit měření či pozorování
bez toho, aby bylpři tom nějak pozměněn vlastní systém. Příjemce ale
samozřejměnemůže poznat, zda změna signálu nastala v důsledku odposlechunebo
působením náhodných fyzikálních vlivů.
S rostoucí vzdálenostízůstane beze změny stále menší část signálu a proces se
musímnohokrát opakovat. Díky tomu je kvantová kryptografie metodousice
bezpečnou, ale pro praktické použití často příliš pomalou.Odstínění
komunikačního kanálu od šumu a zdokonalené možnostidetekce signálu jsou zřejmě
cestou, kterou se budou ubírat idalší inovace. Stále se však pohybujeme ve
speciálním "skleníkovém"prostředí optických vláken. Není jasné, zda metoda bude
vůbecněkdy použitelná například pro satelitní přenosy.
Vědci z ToshibaEurope se domnívají, že jejich technologie by mohla do
komerčnísféry proniknout během následujících tří let. Dosažená vzdálenost100 km
již umožňuje nasazení kvantové kryptografie napříkladna úrovni metropolitních
sítí. O budoucnosti kvantové kryptografiemůžete hlasovat také v anketě na
www.scienceworld.cz(pah).

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.