Free PC znovu ožívá

Počítač za sledování reklam Myšlenka bezplatného počítače, který je poskytnut uživatelům za to, že budou povinn...


Počítač za sledování reklam
Myšlenka bezplatného počítače, který je poskytnut uživatelům za to, že budou
povinně sledovat reklamu, se znovu objevuje na scéně, tentokrát ve Velké
Británii. Služba bude zavedena začátkem tohoto roku, pravděpodobně v únoru nebo
březnu.
Počítač, který zájemci obdrží od společnosti Metronomy Desktop Marketing, je
vyráběn firmou IBM. Podmínek, jež jsou pro jeho získání nezbytné, není mnoho. V
podstatě jen to, že uživatel bude sledovat během každé hodiny práce s PC tři
minuty reklam.
Další nutnou podmínkou je to, že s počítačem bude pracovat nejméně 30 hodin
měsíčně celkem tedy zhlédne za tuto dobu minimálně jednu a půl hodiny šotů.
Princip spočívá v tom, že každých dvacet minut je k uživateli vysílána minuta
reklamy. Odeslání může být pozdrženo až o pět minut, pokud se to uživateli
aktuálně nehodí (například při on-line hře nebo při realizaci náročnější
transakce).
Reklama se k uživateli dostane tak, že mu provozovatel pošle každý měsíc disk
CD-ROM, který si musí nainstalovat (bez nahrání by počítač přestal pracovat).
Monitorovací program bude zaznamenávat pouze počet zhlédnutých reklam, nikoliv
další aktivity, které jsou na počítači realizovány.
Dříve byl model bezplatně poskytovaných PC znám zejména v USA. Tam však narazil
na malý zájem uživatelů sledovat množství reklam. Odpůrci dnešního řešení
poukazují především na to, že počítače jsou nyní již tak levné, že zákazníky
zřejmě budou jen lidé s nízkými příjmy, kteří nejsou pro inzerenty zajímaví. A
služba se tak nezaplatí.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.