Fronty na úřadech nezmizely

Efektivita výkonu veřejné správy podle odborníků roste, avšak pomalým tempem. Již po deváté se do Hradce Králové...


Efektivita výkonu veřejné správy podle odborníků roste, avšak pomalým tempem.

Již po deváté se do Hradce Králové sjeli zástupci státních orgánů, krajů, měst,
obcí a řady dalších subjektů veřejné správy, dodavatelů ze segmentu
informačních a komunikačních technologií i odborníků, aby diskutovali o
problematice e-governmentu a o budování informační společnosti v České
republice. Dvoudenní konferenci Internet ve státní správě a samosprávě (ISSS)
letos navštívilo přes dva tisíce účastníků, v šesti sálech pak proběhlo přes
250 přednášek.

Stále na křižovatce
Nosnou částí programu letošního ročníku konference ISSS byla především
problematika e-governmentu na evropské, národní, regionální i lokální úrovni,
rozvoj a zkvalitňování využití ICT ve veřejné správě a v neposlední řadě také
rozšiřování elektronických služeb pro občany. Podle akčního plánu eEurope 2005,
na který navazuje koncept Europe i2010 s cílem dokončit jednotný evropský
informační prostor a dosáhnout navzájem propojené evropské informační
společnosti, jsme již před rokem měli mít informatizovanou veřejnou správu.
Situace v České republice je však podle Miroslava Topolánka, předsedy ODS,
tristní. "Využít výdobytků moderních informačních a komunikačních technologií
není v terénu stále možné. Z 550 agend lze elektronicky vyřídit pouze 10 z
nich," uvedl v úvodním projevu výše zmiňované konference. Podle něj se nůžky
mezi Českou republikou a dalšími vyspělými státy v segmentu ICT ještě více
rozevřely. Faktem zůstává, že z pohodlí domova můžeme například zaplatit
letenku, pracovat s bankovním kontem, ale stejným způsobem si obstarat výpis z
trestního či obchodního rejstříku schopni prozatím nejsme. Podle ministryně
informatiky Dany Bérové však problém spočívá především ve slabé politické
podpoře. "Je jasné, že informační technologie jsou jenom nástroj. Abychom však
tohoto nástroje uměli plnohodnotně využít, je zapotřebí na úrovni vlády správně
stanovit priority a těm pak dát skutečnou politickou podporu," řekla a dodala:
"Skutečná vůle k politickým investicím není tak jasná jako v jiných rozvinutých
zemích." Oldřich Vlasák, poslanec Evropského parlamentu, s jejími slovy
vyjádřil souhlas: "Pro dobře fungující e-government je zapotřebí nejdříve začít
u legislativy."
V porovnání s dobou před třemi lety, kdy o informační společnosti nemohla být
ani řeč, protože zákon prý zná pouze společnosti akciové nebo s ručením
omezeným, je dnes přece jen situace jiná. "Změna politického klimatu je zřejmá
a elektronická komunikace se stala součástí volebních programů všech poltických
stran," poznamenala Bérová.
Na pořad jednání přišla také problematika širšího využívání informačních
technologií v cestovním ruchu a rozvoj tzv.
e-turismu. Zcela novým tématem byla genderová problematika v e-governance, tedy
využití internetu k podpoře rovných příležitostí žen a mužů.

Dva tisíce myšlenek
Své služby a řešení pro rozšíření internetu tak, aby byl dostupný všem skupinám
obyvatelstva, a pro jednodušší, rychlejší a dostupnější komunikaci s úřady
představila celá řada odborníků. Například zástupci ministerstva informatiky
zde prezentovali novou službu eFakturace, která jak již název napovídá, umožní
elektronické zasílání faktur na ministerstvo. Další představenou novinkou této
instituce byl informačně-vzdělávací projekt na ochranu před hrozbami internetu
Bezpečně OnLine na adrese www.bezpecneonline.cz. Vzdělávacími on-line
aplikacemi se na ISSS zabývala také firma CCA, která zde předváděla vlastní
informační systém Ramses Akademie, který sdružuje moderní metody e-learningu s
klasickými školeními a kurzy. Jde například o zbrusu novou aplikaci Škola
Online 3, jež je zaměřena na podporu výuky ve vyšších a vysokých školách.
Naopak seniorům se věnovala společnost Oracle se svým projektem Internet pro
seniory. Komplexní řešení pro podporu koncepčního rozvoje státní správy a
samosprávy MyFenix představila na ISSS firma PVT. Společnost Hewlett-Packard
svůj příspěvek směřovala na oblast archivace dat a prezentovala do jisté míry
revoluční systém této problematiky, a to archivační systém Reference
Information Storage System (RISS). Ten je navržen zejména pro instituce s
neřízeným růstem objemu informací, které potřebují redukovat náklady na jejich
údržbu. Jde o hardwarové řešení pro automatickou selektivní archivaci pošty a
nestrukturovaných, zejména souborových dat. Microsoft se ve svém příspěvku
zmínil o oblasti bezpečnosti a o bezpečnostních problémech na platformách
Windows. Jako svůj největší počin na poli bezpečnosti pak označil balík Service
Pack 2 pro systém Windows XP, který na ISSS předváděl. Jeho zásadní devizou je
podle firmy vytvoření samostatné aplikace Security Center na každém počítači,
která monitoruje stav antivirové ochrany, stav firewallu a proces záplatování.
Společnost Logica se soustředila na všestranné využití multiaplikačních
čipových karet ve veřejném sektoru, jimiž lze například platit MHD. Možnostmi
budoucího rozvoje multimediálních přenosů a digitálního vysílání se zabývala
společnost GTS Novera, která zde předvedla řešení SSM (Specific Source
Multicast) pro oblast šíření datového vysílání. V souvislosti s rozmachem
bezdrátových sítí společnost ICZ seznámila účastníky konference s řešením Wi-Fi
Mesh, které umožňuje nejen realizaci přístupové části pro koncové uživatele,
ale také vybudování páteřní sítě, což snižuje náklady, zrychluje dobu výstavby
a nabízí flexibilitu celého bezdrátového řešení. Další příspěvek této firmy se
týkal komplexního měřicího a informačního systému pro bezpečnost silničního
provozu ve městech a obcích Správa dopravních přestupků.

Soutěže na ISSS
Královehradecká konference se tradičně stala také dějištěm pro vyhlášení
výsledků řady soutěží a významných ocenění v oblasti informatiky. Držitelem
Českého zavináče se staly dva subjekty veřejné správy Podvýbor pro informační
systémy ve veřejné správě Výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a
životní prostředí Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a Ministerstvo informatiky
ČR. Cenu získaly za úspěšné prosazení zásadního rozšíření okruhů míst, která
jsou oprávněná k vydávání ověřených výpisů z úředních rejstříků a databází, do
návrhu novely zákona o informačních systémech veřejné správy. Nejlepšími
webovými stránkami knihoven v rámci soutěže Biblioweb se staly Městská knihovna
Dačice, Městská knihovna Ústí nad Orlicí, Knihovna města Plzně a Městská
knihovna Česká Třebová. Geoaplikací roku byl vyhlášen Informační systém
běžeckých tras v okolí Nového Města na Moravě. U příležitosti konání letošního
ročníku konference Internet ve státní správě a samosprávě udělila ministryně
informatiky Dana Bérová rovněž cenu Ministerstva informatiky, kterou získal
projekt Junior Internet. Vyhlášeny byly také výsledky soutěže Zlatý erb 2006 o
nejlepší webové stránky měst, obcí a elektronické služby. Další podrobnosti o
průběhu celé akce se dozvíte na webové adrese www.isss.cz.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.