FTP přehledně a jednoduše

FTP klientů různé kvality a velikosti se vyskytuje na Internetu celá řada. Každá další aplikace ucházející se o u


FTP klientů různé kvality a velikosti se vyskytuje na Internetu celá řada.
Každá další aplikace ucházející se o uživatelovu přízeň v tomto segmentu trhu
by tak měla přijít s něčím novým, chce-li být úspěšná. Do jaké míry se to
tvůrcům aplikace IW FTPort Client povedlo, můžete po odzkoušení programu
posoudit sami.
Samotný FTP klient nabízejí autoři zdarma. Program je koncipován pro využití v
různých prostředích, a tak by měl uspokojit požadavky uživatelů připojených k
Internetu komutovanou i pevnou linkou, v rámci LAN i přes individuální počítač.
Pomocí zásuvných modulů se dá aplikace obohatit o šifrování algoritmy Idea,
RSA, MD5 a dalšími. Stejným způsobem můžete přidat elektronické podpisy a
možnost přenosu souborů mezi dvěma PC bez nutnosti použití internetového FTP
serveru. Za zásuvné moduly je však třeba již platit.
IW FTPort Client je původní český produkt s plně českým menu i kontextovou
nápovědou. To vysvětluje jeho popularitu mezi tuzemskými uživateli. Existuje
však i slovenská, německá a anglická mutace. Program je opatřen komfortním
ovládáním a spolupracuje k plné spokojenosti s dalšími aplikacemi z řady IW
Port od téže firmy.
Aplikační okno je rozděleno do pěti základních částí, jejichž velikost lze
nastavit myší. První část je věnována adresářové struktuře lokálního počítače,
druhá obsahuje soubory nacházející se v adresáři aktuálně zvoleném v první
části. Třetí a čtvrtý oddíl zobrazuje tytéž informace pro vzdálený počítač.
Pátá část sestává ze dvou karet, mezi kterými se může uživatel přepínat. Na
první z nich jsou vypisována hlášení o stavu aktuálního spojení.
Druhá karta připomíná textovou konzoli FTP klienta, hojně používanou v dřevních
dobách Internetu. Sem může konzervativní (a znalý) uživatel zapisovat přímo
jednotlivé příkazy FTP protokolu. Mezi základní funkční a bezpečnostní prvky
současné síťové architektury patří firewally a proxy servery. Aplikace
samozřejmě s těmito prvky dokáže spolupracovat.
Aby měl co nejlepší přehled o dění na síti i odborník, vytváří program logové
soubory odvozené od stavových informací, které se zobrazují v dolním okně.
Nastavení přenosu
Aplikace obsahuje databázi několika FTP serverů, kterou lze podle potřeb měnit.
Při přihlašování na server uvedený v této databázi uživatel nemusí vyplňovat
vždy znovu všechny údaje potřebné k ustavení spojení, stačí zvolit příslušnou
položku myší, a zbytek se provede automaticky. Je jasné, že spolu s FTP jsou
dnes běžné i jiné přenosové protokoly, a tak IW FTPort Client umožňuje přímo ze
svého menu spustit nainstalovyný WWW prohlížeč.
Jak je u takovýchto aplikací běžné, v nastaveních si každý přizpůsobí pracovní
prostředí svým potřebám. Uživatel může změnit velikost vyrovnávací paměti pro
FTP konzoli, definovat, zda se mají soubory přenášet binárně, textově nebo
automaticky. U automatických přenosů potom platí, že soubory s vyjmenovanými
koncovkami se přenášejí textově, zbylé binárně. Vyměnit můžete prohlížeč logů
nebo jména a umístění souborů s protokoly o spojení a zabezpečení. Připojujete-
li se přes firewall, nastavíte zde jeho parametry. Zajímá-li vás celkový průběh
jednoho nebo více spojení, pak asi povolíte zápis do logového souboru a
vyberete si jeden ze způsobů záznamu informací rozlišených podle detailnosti.
Autoři, kteří aplikaci vyvíjejí, se snaží o její další rozvoj. Do budoucna jsou
připravována některá vylepšení. Například by měl být přidán skriptovací jazyk,
uživatelské příkazy, synchronizace adresářů, paralelní přenosy, vyhledávání na
vzdáleném serveru a podobně.
IW FTPort Client
Český FTP klient
Adresa: http://www.aion.cz/comm/default.htm
Autoři: Martin Dohnal, Petr Kalup
Platforma: Windows 95/98/NT
Licence: freeware
Velikost: 2 MB

9 2486 / ija

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.