Fujitsu vstoupÝ na trh miniaturnÝch disk¨

Firma Fujitsu mß v ·myslu zaŔÝt vyvÝjet a prodßvat miniaturnÝ pevnÚ disky. KoneŔnÚ rozhodnutÝ vÜak jeÜtý podle v...


Firma Fujitsu mß v ·myslu zaŔÝt vyvÝjet a prodßvat miniaturnÝ pevnÚ disky.
KoneŔnÚ rozhodnutÝ vÜak jeÜtý podle vedenÝ ·dajný nepadlo. Ji× letoÜnÝ CES
naznaŔil, ×e do oblasti 1 a 1,8palcovřch disk¨ vstoupÝ celß řada hrßŔ¨. ZatÝmco
1palcovÚ varianty jsou urŔeny zejmÚna pro zßbavnÝ zařÝzenÝ, 1,8palcovÚ modely
jsou stßle Ŕastýji vyu×Ývßny i v přenosnřch poŔÝtaŔÝch. Firma Fujitsu přitom v
souŔasnosti nabÝzÝ jen 2,5 a 3,5palcovÚ pevnÚ disky urŔenÚ zejmÚna pro servery.
SpoleŔnost Fujitsu takÚ představila 2,5" pevnř disk, jeho× kapacita je 120 GB a
zßrove˛ zahßjila pilotnÝ vřrobu jejich prvnÝch model¨. U×ivatelÚ notebook¨ tak
do rukou dostßvajÝ produkt, jeho× ·lo×nř prostor momentßlný nemß ve svýtý
konkurenci.
Novř pevnř disk nabÝzÝ podle představitelÚ firmy Fujitsu oproti jinřm řeÜenÝm
a× o 20 % ·lo×nou kapacitu a takÚ řadu funkcÝ, kterÚ se u takovřchto produkt¨
objevujÝ poprvÚ. KomerŔnÝ nasazenÝ by mohlo břt realizovßno jeÜtý před zaŔßtkem
letoÜnÝch prßzdnin.
NavřÜenÝ objemu uchovßvanřch dat souvisÝ zejmÚna se zmýnou povrchu plotny,
jejÝ× jednotkovß kapacita se zvřÜila na 104 Gb na ŔtvereŔnÝ palec. Vřvojßři
dßle zvřÜili poŔet mo×nřch pohyb¨ hlaviŔky k disku a zpýt, snÝ×ili spotřebu
energie a takÚ zvřÜili odolnost disku oproti mechanickřm rßz¨m.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.