Fungování pevného disku

Seriál, který na tomto místě naleznete každé následující liché číslo Computerworldu, se věnuje problematice spole...


Seriál, který na tomto místě naleznete každé následující liché číslo
Computerworldu, se věnuje problematice spolehlivosti pevných disků a
bezpečnosti dat na nich uložených. Kromě stavby moderních pevných disků se
zaměříme i na jejich nejčastější problémy, způsoby údržby nebo na metody
jednoduchých oprav.
V minulém dílu jsme popsali architekturu disků a některé mechanické části, dnes
se podíváme zejména na části magnetické.

Magnetické části
Magnetické vlastnosti diskům dodává povrchová vrstva na bázi oxidu chromu nebo
kobaltu, aplikovaná metodou vakuového napařování. Tato vrstva se vyznačuje
vysokou tvrdostí a mnohem vyšší odolností vůči opotřebení, než tomu bylo u
dříve používaných disků s vrstvou měkkého laku na bázi oxidů železa, které byly
velmi náchylné k poškození.
Otáčení ploten zajišťuje speciální třífázový elektromotor. Vzhledem k požadavku
nízkých vibrací a vysokých otáček vyžadují vřetenové motory zvláštní ložiska, a
to buď kuličková, nebo ještě lépe kapalinová (speciální olej totiž tlumí
vibrace, a zvyšuje tak životnost motoru). Kapalinová ložiska se dále vyznačují
nižší hlučností a za provozu se prakticky vůbec nezahřívají. Pracovní rychlost
moderních IDE disků je 5 400 nebo 7 200 otáček za minutu, SCSI disky nové
generace rotují rychlostí 10 000 nebo 15 000 otáček za minutu.

Hlavy disků
Konstrukce magnetických hlav je také velmi důmyslná a složitá. Jednotlivé
komponenty jsou tak drobné, že se podobně jako čipy vyrábějí fotolitografickou
metodou.
Pracovní povrch keramického pouzdra hlav je vyleštěn se stejnou přesností jako
povrch samotných ploten disků. Pohyb hlav zajišťuje plochý solenoid s měděným
vinutím na rameni, pohybujícím se mezi póly magnetu.
Ložiskové ukotvení jednoho konce ramene umožňuje jeho otáčení. Na druhém konci
ramene jsou umístěny čtecí a zapisovací hlavy, které jsou pružinami přitahovány
k plotnám disků tak, aby se pohybovaly na vzduchovém polštáři v určité
vzdálenosti nad jejich povrchem. Tato vzdálenost zpravidla činí řádově desetiny
mikrometrů.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.