Fúze nejsou řešením

Carol Rozwellová z analytické firmy Gartner G2 soudí, že farmaceutické a biotechnologické firmy se nedokázaly poučit z...


Carol Rozwellová z analytické firmy Gartner G2 soudí, že farmaceutické a
biotechnologické firmy se nedokázaly poučit ze zkušeností jiných oborů nákupy
ani spojování firem rozhodně nepředstavují automatickou cestu k úspěchu.
Podle Rozwellové se jen velmi málo akvizic či fúzí podaří dovést k úspěšnému
konci, který se v praxi projeví např. nárůstem ceny akcií. Po sloučení firem se
naopak často ukáže, že synergický efekt je nulový obě společnosti realizovaly
původně obdobné projekty, nyní nezbývá, než polovinu z nich prostě ukončit.

Méně je více
Carol Rozwellová uvedla, že největší omyl řídících pracovníků spočívá v
přesvědčení, že úspěch projektu závisí na množství vědeckých pracovníků, kteří
jsou v něm angažováni. Efektivnější je podle ní naopak práce v malých
skupinách, spojení dvou výzkumných týmů mnohdy rychlosti vývoje spíše uškodí.
Vědci pracující v biotechnologických firmách často trpí "akademickým
narcismem". Při výzkumu sledují své vlastní cíle, nejsou příliš ochotni o
problémech komunikovat s vedením společnosti ani se svými kolegy.

Intelektuální kapitál
Analýza Gartneru vede k závěru, že na biotechnologické firmy nelze proto
pohlížet jako na výrobce chemických sloučenin. To, co musí vedení firem
zvládnout, není řízení výroby, ale řízení intelektuálního kapitálu svých
zaměstnanců (obdoba společností vyvíjejících software). Je třeba na jednu
stranu ponechat výzkumným pracovníkům jejich tvůrčí svobodu, na druhé straně je
však přimět pracovat na projektech nějak zapadajících do celkové strategie
společnosti. Významnou roli ve vnitrofiremní komunikaci by v budoucnu měly
sehrát virtuální výzkumné týmy a on-line spolupráce umožněná příslušnými
softwarovými nástroji a dostatečně zabezpečenou síťovou infrastrukturou.
Rozwellová a její spolupracovník Jonathan Edwards uvedli, že samozřejmě
existují i fúze úspěšné. Jednou z nich je dle nich spojení firem Pharmacia a
Pfizer, jejichž produktové řady se skutečně doplňovaly.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.