Garance spolehlivosti hardwaru je pouze prvním krokem

Na samém sklonku jara představila společnost Unisys v Madridu vedle trojice nových serverů Aquanta ES2023, ES5085 a Clear...


Na samém sklonku jara představila společnost Unisys v Madridu vedle trojice
nových serverů Aquanta ES2023, ES5085 a Clearpath HMP IX6800 také své nové
programy garance spolehlivosti. Ty se v současnosti týkají pouze hardwaru, ale
ještě během druhé poloviny roku by měly být rozšířeny na celé systémy.
K uvedení nových produktů došlo na UUA 99, evropském setkání členů Asociace
uživatelů Unisysu (UUA). Při této příležitosti se do Madridu sjela řada
významných představitelů Unisysu, mezi nimi i Donald W. Johnson, viceprezident
Unisysu pro systémy Aquanta. Tomu jsme položili několik otázek, týkajících se
jak nových serverů, tak i garance spolehlivosti na systémech s Windows NT.
Řada lidí se domnívá, že operační systém Windows NT není vhodný pro kritické
aplikace. Vy ale taková řešení postavená na Windows NT nabízíte a v blízké době
se chystáte garantovat jejich naprostou spolehlivost. Kde je tedy pravda?
Komplexní řešení postavená na Windows NT mohou být spolehlivá, ale je třeba
určitých zkušeností při jejich instalaci. Jestliže navrhneme a nainstalujeme
clustery s tímto operačním systémem korektně, pak je celé řešení stabilní a
velmi spolehlivé.
Naše společnost již provedla několik takových instalací, dobrým příkladem může
být např. trh Nasdaq zde probíhá 800 tisíc transakcí za sekundu, nesmí se
ztratit žádná data a jedná se o velmi komplexní aplikaci. Ale jak už jsem řekl,
je třeba určitých technických schopností a zkušeností a je také třeba dobře
vyškolit lidi v podniku, kde je systém nasazen.
To je podobné jako se škálovatelností Windows NT. Spousta lidí před šesti
měsíci tvrdila, že Windows NT nepůjdou dobře škálovat. Ale naše dnešní
reference od zákazníků říkají, že s tím nemají problémy. Benchmarky na TPC a
TPC-D, např. uživatelů Peoplesoftu, ukazují naopak velmi dobrou škálovatelnost.
Unisys spolupracuje s Microsoftem na vývoji budoucí verze NT, resp. Windows
2000, a ta by měla být dobře škálovatelná až na systémy s 32 procesory.
Jaký je dnes podíl zákazníků, kteří vysloveně chtějí řešení postavené na
Windows NT?
To hodně záleží na typu zákazníka. Na malých PC serverech jsou NT převládající
platformou, u velkých serverů zase vůbec neexistují. A na středních serverech
se jejich podíl zvětšuje. Podle mého odhadu dělal jejich podíl v oblasti
serverů v cenách mezi 25 a 500 tisíci dolarů minulý rok možná 10 procent, podle
IDC zde ale podíl Windows NT rychle poroste.
Vidíte u středních serverů nějakou šanci také pro Linux?
Hodně zákazníků používá Linux na desktopech a malých serverech. U větších
serverů pak už cena operačního systému nehraje tak významnou roli, a proto tam
má Linux menší šanci. Pokud budeme šance odhadovat podle směrování investic
softwarových firem, pak ty největší peníze tečou do NT. Pro nějaká řešení je
však Linux vhodný, takže uvidíme.
Právě jste uvedli nový server Aquanta ES5085. Na jakou cílovou skupinu
zákazníků s ním především míříte, resp. jaké nové zákazníky vám může jeho výkon
přinést?
Protože nabízí výkon přes 35 tisíc TPC, vidíme v něm velkou příležitost pro
zákazníky, kteří chtějí konsolidovat servery. Je pro to dostatečně výkonný a
navíc k němu nabízíme nástroje pro správu a clustering. Velmi dobře se hodí pro
konsolidaci databází.
Nová Aquanta je také velmi vhodná jako server pro tenké klienty, např. od
Citrixu nebo Microsoftu. Řada zákazníků se brání upgradu klientů, a takto mohou
dosáhnou nižších TCO. Uvedený server je dobře škálovatelný, pokud jde o
procesory, paměť i výkonný vstupně/výstupní subsystém.
Dalšími oblastmi nasazení jsou aplikace pro e-business, firemní e-mailové
systémy, u kterých si zákazníci uvědomují jejich důležitost pro
vnitropodnikovou komunikaci, např. pro konsolidaci poštovních serverů
založených na Exchange nebo Notes.
Liší se nový server nějak výrazně technicky od svých předchůdců?
Unisys ohlásil spoustu nových softwarových technologií, především pro zajištění
dostupnosti serverů. Základní idea sdílené paměti, křížových přepínačů a
vstupně/výstupního podsystému ovšem zůstává stejná.
Dnes už ovšem nejde jen o perfektní hardware, ale také o jeho dobrou
implementaci. Víme, že dnes musíme garantovat celý systém, od hardwaru přes
operační systém až po aplikace. A takovou komplexní garanci chceme ohlásit
ještě v průběhu tohoto roku. Není to snadné a je třeba vždy zvolit určitou
konfiguraci a pak ji důkladně testovat. Garance spolehlivosti hardwaru je jenom
prvním krokem.
Děkuji za rozhovor.
9 1897 / pen n

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.