Generace DDR SDRAM

Paměti DDR SDRAM dnes procházejí rychlým vývojem právě v této době na sebe strhává pozornost nový standard DDR333,...


Paměti DDR SDRAM dnes procházejí rychlým vývojem právě v této době na sebe
strhává pozornost nový standard DDR333, u nějž se předpokládá, že v
následujícím roce takříkajíc ovládne trh. Stále častěji se také mluví o
specifikaci příští generace DDR-II, která by měla být na trhu roce 2004.
Ačkoliv se uvádí, že paměti DDR333 poskytují výkon až o 30 % větší oproti
DDR266, v reálném nasazení se nárůst výkonu pohybuje podle dosavadních
zkušeností řádově pouze v jednotkách procent alespoň v této chvíli tedy
uživatel za své peníze nezíská mnoho. Důvodem je u DDR333 oproti DDR266 vyšší
CAS latence, která způsobuje, že zvýšení výkonu u DDR333 je nižší než uvedená
teoretická hodnota. To by se však postupem času mělo zlepšit, neboť v současné
době se jedná teprve o první generace produktů založených na standardu DDR333.
Vzhledem k problémům s podporou specifikace DDR400 (viz níže) navíc
pravděpodobně dojde k situaci, kdy standard DDR333 bude ve hře déle, než se
původně předpokládalo tedy až do nástupu DDR-II.

Budoucnost DDR400
V současnosti je zřejmé, že DDR SDRAM se těší velkému zájmu ze strany uživatelů
i výrobců, nicméně vývoj v nejbližších měsících se zatím neubírá zcela
jednoznačným směrem. Zatímco na scénu vstupuje standard DDR333, který má nebo
bude mít podporu většiny všech významných výrobců, budoucnost specifikace
DDR400 je prozatím velmi nejistá např. společnosti Samsung Electronics a Micron
Technology už vyprodukovaly první vzorky těchto pamětí, Silicon Integrated
Systems nabízí příslušnou čipovou sadu a firma VIA Technologies má v plánu
nabídnout v dohledné době čipset pro procesory Athlon firmy AMD. Většina
výrobců se nyní soustředí na přechod k DDR333 a začátek jeho masové produkce,
přičemž se už teď předpokládá, že mnozí z nich přejdou zhruba v roce 2004 přímo
ke standardu DDR--II (první verze těchto pamětí budou taktovány na 533 MHz),
což je případ např. firmy Micron Technology.
Samsung při vývoji DDR400 zúročil své zkušenosti z výroby rychlých paměťových
modulů založených na technologii Rambus, otázkou je tedy v jeho případě jen to,
zda bude po tomto typu pamětí poptávka. Nepředpokládá se však, že by se ještě
do konce letošního roku pro DDR400 na trhu otevřely příliš velké možnosti
alespoň prozatím. Pro DDR400 zatím nebyl organizací JEDEC stanoven oficiální
standard, což je jistým signálem, že se možná bude jednat o slepou větev. Mnozí
z výrobců už sice dávají vzorky k dispozici, nicméně produkce těchto pamětí ve
velkých objemech a konstrukce stabilního systému, který DDR400 používá, je už
složitější. Producenti pamětí úzce spolupracují s Intelem i AMD na
standardizaci pamětí i řadičů, je ale jasné, že se vše neobejde bez
zainteresování výrobců základních desek. Pokud však nedojde ke standardizaci,
zůstane i tak DDR400 spíše okrajovou záležitostí. Mnozí z výrobců navíc tvrdí,
že nemá smysl financovat vývoj produktů založených na specifikaci DDR400, když
je už dnes jasné, že DDR-II poskytne mnohem lepší a robustnější řešení.

DDR-II je za dveřmi
První zástupci nové generace pamětí DDR-II by měli být v prodeji v roce 2003,
přičemž rok 2004 by měl být obdobím nesoucím se ve znamení jejich masového
rozšíření. S příchodem těchto pamětí dojde k přechodu ze 180 na 240pinové
moduly a 0,09mikronový výrobní proces, napájení bude sníženo z 2,5 na 1,8
voltu, přičemž nový standard přinese 4bitový prefetching a propustnost 4,3
(DDR-II-533) až 5,4 (DDR--II-667) GB/s. Specifikace DDR--II je považována za
logický evoluční krok vpřed, nicméně i tak je mu přikládán značný význam. V
letech 2004 a 2005 by pak mělo postupně dojít k dokončení specifikace DDR-III,
u níž se očekává propustnost více než 6,4 GB/s. Rozhodně však nebude od věci
sledovat, jak na tuto situaci zareaguje společnost Rambus současné předpovědi
jsou pro ni sice dosti pesimistické, avšak pokud se jí podaří splnit vše, co
dnes slibuje, mohly by věci nabrat ještě zcela jiný směr.

ODDR, nebo RDRAM: rozhodnou uživatelé
O budoucnosti počítačových pamětí se vedou spory už dlouhá léta, největší
polemiku však zejména v posledních letech vzbuzuje konkurenční boj mezi
rychlými typy pamětí DDR SDRAM a RDRAM. Vše je totiž nejen otázkou
technologické vyspělosti, ale také ceny a situace na trhu. Ačkoliv v
současnosti se zdá být DDR jasným vítězem, budoucnost může přinést i nejedno
překvapení.Summer Lemon
Z pamětí RDRAM (Rambus Dynamic RAM) se postupně (a prozatím zřejmě definitivně)
stává záležitost okrajových trhů a všeobecně se předpokládá, že nejběžnějším
typem pamětí používaných v PC se stane DDR SDRAM (Double Data Rate Synchronous
DRAM). Jejich prodeje by přitom měly brzy přesáhnout počet prodaných dnes již
ryze low--endových SDRAM čipů. Přesto je však třeba mít se na pozoru, neboť ani
zde není situace zcela jednoznačná: např. ne všechny vyráběné čipy rychlejší
verze těchto pamětí DDR333 totiž odpovídají standardu, který definovalo
sdružení předních výrobců Jedec.
Představitelé největších výrobců pamětí společností Samsung Electronics, Micron
Technology a Hynix Semiconductor jednotně předpovídají, že DDR SDRAM bude v
nadcházejícím roce na trhu pamětí jednoznačně dominantním typem, přičemž v roce
2003 by podle predikcí měly největší objem tvořit prodeje pamětí DDR333.
"Předpokládáme, že v roce 2002 bude DDR333 činit bezmála 50 % našich prodejů,"
tvrdí Mian Quddus, technologický ředitel Samsungu. "Pokud jde o rok 2003, zde
by měly DDR333 čipy tvořit už 80 či více procent prodejů."
V současné době je většina prodávaných DDR SDRAM pamětí založena na standardu
DDR266 definovaném asociací JEDEC Solid State Technology Association. DDR266
používající sběrnici (která propojuje paměť s čipsetem) taktovanou na 133 MHz
umožňuje maximální propustnost 2,1 GB/s. Pro srovnání DDR333 má 167MHz
paměťovou sběrnici, která umožňuje až 29% nárůst propustnosti na 2,7 GB/s.
Uvedený růst propustnosti v pamětech typu DDR333 ale nemusí nutně znamenat, že
uživatel dosáhne stejného zvýšení celkového výkonu počítače jako takového.
Navzdory vzrůstu maximální propustnosti (mezi čipovou sadou a hlavní pamětí) a
rychlejší sběrnici pamětí DDR333 je jejich efekt na celkový výkon systému sám o
sobě jen velmi malý, neboť nemá vliv na činnost dalších důležitých subsystémů,
mezi něž patří např. sběrnice front-side bus propojující čipset s procesorem
počítače.
I uživatelé, kteří se spokojí s mírným zvýšením výkonu, by však měli být při
nákupu pamětí DDR333, obezřetní. "Především v případě těch pamětí, jež byly
mezi prvními prodávány jako DDR333 se často jednalo o čipy DDR266, které byly
přetaktovány, a nelze proto očekávat stejnou spolehlivost jako skutečných
DDR333 pamětí," upozorňuje Desi Rhoden, CEO organizace Advanced Memory
International. Uživatelé by se proto měli přesvědčit, zda jimi nakupované čipy
odpovídají standardu JEDEC pro DDR333. To se však jednoduše řekne, ale mnohem
hůře realizuje. Jednou z možností je obrátit se přímo na výrobce.
Přechod na DDR333 v roce 2003 by neměl trvat dlouho. Očekává se, že v roce 2004
pak výrobci pamětí začnou ve velkých objemech prodávat DDR SDRAM čipy druhé
generace známé jako DDR-II.
Mezi prvními DDR-II čipy, které by se měly stát mainstreamem, budou paměti
založené na standardu DDR-II-533, které používají 267MHz sběrnici a poskytují
propustnost až 4,3 GB/s. "Prototypy DDR-II-533 by se měly objevit ve druhé
polovině letošního roku," tvrdí Quddus a dodává, že DDR-II--533 čipy plně
odpovídající standardu JEDEC se ve výrobě objeví v průběhu první poloviny roku
2003.

O RDRAM rozhodne trh
Ještě v minulém roce byla společnost Intel prakticky jediným zastáncem RDRAM
(Rambus Dynamic RAM), nyní se však její zástupci odmítají vyjadřovat k tomu,
zda budoucí čipsety tohoto výrobce budou technologii vysokorychlostního
paměťového rozhraní nadále podporovat jejich logickým argumentem je to, že
Rambus není příliš častou a běžnou volbou zákazníků či uživatelů. CEO Intelu
Craig Barrett potvrdil, že firma bude nadále vyrábět existující čipové sady pro
osobní počítače a pracovní stanice, které RDRAM podporují, avšak nevyjádřil se
k tomu, zda budoucí čipsety určené pro tyto sektory budou zmíněnou technologii
nadále podporovat. V případě síťových procesorů by měla podpora dále
pokračovat, avšak u ostatních řad nezbývá než čekat, až budou další čipové sady
postupně uváděny na trh.
Intel začal RDRAM podporovat v roce 1999, když uvedl na trh čipset pro Pentium
III, plnou důvěru však do této technologie vložil ve druhé polovině
následujícího roku s nástupem procesoru Pentium 4 zpočátku byl pro něj RDRAM
jediným podporovaným typem pamětí. To byl krok, za který Intel sklidil ze
strany mnohých zákazníků značnou kritiku opírala se především o cenové rozdíly
mezi RDRAM a DDR SDRAM konkurenční technologií rychlých pamětí podporovanou
většinou předních výrobců. Tato situace trvala přibližně 9 měsíců, poté Intel
přišel s čipsetem pro pomalejší paměti SDRAM a na začátku letošního roku
konečně začal podporovat i DDR SDRAM. Tím v podstatě vyslyšel požadavky většiny
běžných uživatelů a nezastírá, že role zákazníků hrála v těchto rozhodnutích
značnou roli. "Otázky na toto téma jsem v posledních letech dostával poměrně
často a vždy jsme tvrdili, že se prosadí ta DRAM technologie, kterou budou
chtít uživatelé a která navíc bude z ekonomického hlediska výhodná pro výrobu
ve velkých objemech. V tomto ohledu RDRAM zatím nejúspěšnější není."
John Antone, prezident japonské pobočky Intel KK, stanovisko Intelu ohledně
pokračování v podpoře RDRAM a dalšího vývoje upřesňuje: "Počítáme s tím, že
produkty, které dnes nabízíme, budeme vyrábět ještě poměrně dlouhou dobu.
Důležitější je však to, že náš postoj vůči různým paměťovým technologiím je, dá
se říci, agnostický. Budeme podporovat ty technologie, po nichž bude na trhu
poptávka. Z našeho hlediska tedy do budoucna prakticky nezáleží na tom, zda to
bude RDRAM, nebo jiná technologie, ať už je z nich v současnosti populární
kterákoliv." Ještě před rokem se zástupci firmy netajili s tím, že by RDRAM
nejraději viděli ve všech systémech s procesory Intel od těch nejvýkonnějších
až po low-end.
Nelze samozřejmě předpokládat, že se Rambus vzdá bez boje. Firma do světa
vypouští první samply 1 066MHz čipů, např. Samsung představil dokonce vzorky 1
066 i 1 200MHz RDRAM modulů. Na konferenci Intel Developer Forum pak Rambus
předvedl dvoukanálový paměťový modul, který pracuje se standardním řadičem a
nabízí přenosovou rychlost až 4,2 GB/s, přičemž využívá 533MHz sběrnici
nejnovější verze procesoru Pentium 4 (Northwood). V budoucnu má navíc dojít k
přechodu na 32 a posléze 64bitovou šířku datového toku (konec roku 2003), což
by mělo znamenat zvýšení přenosového pásma až na 9,6GB/s. Bohužel v současnosti
tři ze čtyř největších výrobců základních desek (Elitegroup Computer Systems,
Gigabyte Technology a Microstar International) zatím nemají v plánu uvést nové
produkty pro rychlejší paměťové čipy a nyní hodlají podporovat jen dosavadní
600 a 800MHz verze RDRAM motherboardů.

DDR SDRAM vs. RDRAM
Situace pro Rambus však není ještě zcela beznadějná, neboť DDR333 zatím
nesklízí vždy jen kladné ohlasy, navíc např. ve spojení s Pentiem 4 neposkytuje
příliš velký růst výkonu, takže se dá říci, že jejich prodeje zatím závisejí
spíše na marketingu nežli na výsledcích benchmarků. Než se objeví DDR-II, má
Rambus prakticky rok na to, aby uživatele přesvědčil o kvalitách své
technologie. Dalším faktorem je, že např. firma Silicon Integrated Systems
(SiS) připravuje čipset pro RDRAM, který bude podporovat novější čipy na
vyšších frekvencích, navíc za nižší cenu ve srovnání s čipsetem i850 od Intelu.
Zástupci Rambusu navíc tvrdí, že teprve nyní ve spojení s Pentiem 4 taktovaným
od 2 GHz výše lze dosáhnout výraznějšího růstu výkonu při přechodu z 800MHz na
1 066MHz verzi RDRAM. S výší taktu procesoru počítače (na 2GHz výše) se zvyšuje
i výkonový rozdíl mezi systémem s RDRAM a s DDR SDRAM, což potvrzují i testy
třetích stran. Mnozí odborníci také upozorňují na problémy s poklesem rychlosti
sběrnice při zvyšování kapacity DDR333 SDRAM na vyšší hodnoty.
Významným faktorem je podpora technologie Rambusu ze strany výrobců pamětí,
resp. jejich ochota vyrábět 1 066MHz a 1 200MHz verze RDRAM. Jednoznačně lze
počítat se Samsungem, první samply už ale dodala i společnost Elpida Memory,
která je připravena vyrábět RDRAM 0,13mikronovým procesem ta však zatím
zvažuje, zda pro ni bude výhodné investovat do rozjezdu masové výroby. Např.
Infineon, který s produkcí RDRAM začal zhruba před půl rokem, je přesvědčen o
tom, že poptávka po tomto typu pamětí bude dále klesat a zatím ani neplánuje
přechod z 0,17 na 0,13mikronový výrobní proces. Na druhou stranu situaci
stěžují i výrobci základních desek, neboť vývoj řadiče pro tyto paměti není
jednoduchou záležitostí z těch největších s podporou 1 066MHz RDRAM čipů počítá
zatím jenom Asustek Computer. Vše bude do značné míry záviset také na cenovém
vývoji pokud by např. došlo k výraznému poklesu cen RDRAM, jistě by se tyto
paměti brzy vrátily do hry. Do karet Rambusu nahrál výrazný růst cen (DDR)
SDRAM pamětí na začátku roku, nicméně se objevily názory, že byl mj. způsoben i
vyšší poptávkou související s uvedením intelovských čipsetů i845 a i845D, která
bude stranou nabídky postupně vyrovnána.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.