Geografická data na WWW

Významný krok kupředu byl učiněn při publikování geografických dat státní správy České republiky v prostředí I...


Významný krok kupředu byl učiněn při publikování geografických dat státní
správy České republiky v prostředí Internetu. Jedná se o uvedení první etapy
projektu ZABAGED (základní báze geografických dat) na stránkách WWW, a to za
spolupráce Zeměměřičského úřadu a firmy Intergraph ČR.
Zmíněný projekt je rozdělen do dvou nezávislých částí. První z nich se týká
informací o stavu zpracování projektu ZABEGED na území ČR. V druhé části
zájemci naleznou ukázkový list projektu. Poskytované informace o stavu
zpracování projektu ZABAGED na území ČR umožní zájemcům kdykoliv zjistit pro
určité území, jaká data a v jaké fázi zpracování jsou, čímž odpadá nutnost
dotazování pracovníků ZÚ na dostupnost dat o určitém území. Tento systém také
usnadňuje pracovníkům ZÚ poskytování odpovědí na četné dotazy.
Pokud zájemce zavítá na webovou stránku projektu, může pomocí ukázkového listu
získat představu o tom, jak vypadá topologicko-vektorová databáze ZABEGEDu.
Prezentovaná data představují přibližně 7 000 geografických prvků obsažených v
41 kategoriích. Počítá se s propojením databáze ZABAGED na další rezortní
databáze, jako jsou např. informační systémy katastru nemovitostí. Zájemci
naleznou ZABEGED na Webu Zeměměřičského ústavu:
http://gama.fsv.cvut.cz/cuzk/zu/zabaged/zabaged.html
8 2857 / pah

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.