Geografické informační systémy

Na pultech obchodů se v nedávné době objevila první vlaštovka z oboru GIS, nabízející ucelený pohled na tuto problem...


Na pultech obchodů se v nedávné době objevila první vlaštovka z oboru GIS,
nabízející ucelený pohled na tuto problematiku. Kniha nese titul "GIS
Geografické informační systémy" a snaží se čtenářům představit právě oblast GIS
s ohledem na geodézii, geografii a kartografii.
Jak napovídá podtitulek "Principy a praxe", čtenář zde nalezne přiblížení nejen
teoretického základu, ale i ukázky některých praktických postupů v geografické
praxi. Kniha se snaží pokrýt naprostou většinu této problematiky a tak zde
naleznete nejen obecný úvod do problematiky GIS systémů (obsahující příslušné
teoretické základy), ale i rozebrání aspektů informačních technologií.
Některé kapitoly zacházejí až do nejmenších detailů příslušné problematiky a
proto je zde nutné upozornit, že se jedná spíše o publikaci určenou odborníkům,
resp. všem zájemcům, kteří mají alespoň základní přehled o problematice GIS. O
tom svědčí i řada uváděných odkazů na odborné publikace v příslušném oboru.
Zvláště při rozebírání specifických úloh geografických systémů, autor
předpokládá jistou úroveň znalostí. Těmto čtenářům je pak nabídnut ucelený
přehled současného stavu GIS systému s ohledem na nejnovější používané
technologie, a to nejen v oblasti informatiky. Jediná připomínka ke knize se
týká některých poměrně rozsáhlých (nejen teoretických) pasáží, které by bylo
možná lépe nahradit přehledným a jasným obrázkem.
Uspořádání základních poznatků, souvislostí, aspektů a definicí GIS,
souvislostí s informačními systémy, struktura a funkce GISů, to vše jistě
přijde vhod všem zájemcům o tento obor. Široce je zde řešena problematika již
zmíněných základů geoinformatiky, obsahující pohled na modelování geografických
objektů a reprezentaci prostorových dat včetně digitálního modelu terénu.
Kompletnost těmto základům dodává kapitola věnovaná databázovým systémům, resp.
tomu, jak geografické informační databáze pracují.
Příslušná část knihy se věnuje činnostem prováděným v rámci geografických
projektů. Za tímto se skrývá vysvětlení toho, jak se databáze plní, jaké jsou
zdroje informací, jak fungují a jak se používají. Mezi zdroji informací jsou
představeny i takové obory, jako dálkový průzkum země, digitalizace nebo
fotogrammetrie. Do této části knihy spadá i analýza a syntéza údajů a následná
vizualizace s vytvářením výstupů.
Čtenáře zabývajícího se GISy potěší uvedený přehled nejrozšířenějších
softwarových systémů. Nejedná se přitom o pouhý seznam, ale i o stručnou
charakteristiku jednotlivých produktů.
(Ján Tuček: GIS, vydal Computer Press, Praha, 1998, 426 stran, 300 Kč/351 Sk)
8 2947 / pah

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.