Geografický atlas Edice Geobáze

Digitální mapy se stávají velmi užitečnými pomocníky pro každého, kdo se potřebuje orientovat ve zcela neznámém, ...


Digitální mapy se stávají velmi užitečnými pomocníky pro každého, kdo se
potřebuje orientovat ve zcela neznámém, nebo méně známém prostředí. Stejně jako
v papírových mapách či atlasech si člověk může vyhledat trasu cesty, důležitý
úřad, kemp, restauraci nebo čerpací stanici. Vyhledávání v mapě, která je
zpracována počítačovým programem, je zpravidla rychlejší než listování ve
stránkách. Navíc je možné zadat složitější podmínky vyhledávání či získat
okamžité informace o zobrazeném objektu.
Edice Geobáze
Edice Geobáze je soubor mapových děl, které zpracovala a vydává k prodeji
Geodézie ČS, a. s. Jedná se o společnost, známou na trhu zejména vydáváním
kvalitních map v papírové podobě. Své zkušenosti i podklady tedy využila k
vydání edice map České republiky a jednotlivých krajů v takovém uspořádání,
které bude platit od roku 2000. Jednotlivé kraje jsou zpracovány v měřítku 1 :
100 000, v rámci každého kraje jsou potom zařazena i vybraná města nebo jiné
důležité lokality v měřítku až 1 : 10 000. Přehledná mapa ČR je zpracována v
měřítcích 1 : 200 000 a 1 : 400 000. Na konci 1. pololetí tohoto roku byly v
rámci edice vydány i mapy Prahy a Brna, obě v měřítku
1 : 10 000.
Na rozdíl od dosud známých elektronických map, zpracovaných ve vektorové
grafice, využívají mapy Geobáze překreslování bitmapových souborů. Kromě ulic,
silnic a ploch obsahují mapy Edice Geobáze přesně zakreslené objekty v jejich
půdorysu. Znamená to, že kromě lesů, řek a komunikací nechybí v mapě ani domy,
což přispívá k lepší orientaci uživatele. Soubory jednotlivých mapových děl
jsou zpracovány v souřadnicovém systému zeměpisné délky a šířky a vyznačují se
maximální přesností. Důležitým faktorem je rovněž podpora GPS navigačního
družicového systému.
Požadavky pro instalaci
Edice Geobáze pracuje na počítači s operačním systémem Windows 95/NT 4.0,
vybaveném procesorem 486 DX2 nebo vyšším a operační pamětí alespoň 16 MB.
Vzhledem k tomu, že programy jsou dodávány na CD-ROMu, je třeba mít tuto
mechaniku v počítači.
Instalace programu probíhá ve 2 krocích. Nejprve je třeba instalovat tzv.
Manažer dat, který sleduje a spravuje nainstalované mapy. Druhým krokem je
zavedení vlastních dat mapových souborů. Uživatel si může vybrat mezi částečnou
instalací, zabírající přibližně 3 až 5 MB disku, nebo úplnou instalací, při níž
je třeba počítat s kapacitou 50 až 120 MB disku v závislosti na zakoupeném
produktu.
Práce s programem
Mezi přednosti programu patří příjemné uživatelské prostředí s názornými
ikonami, podpora použití zkratkových kláves (Alt + klávesa) a dokonalá jazyková
lokalizace, neboť se jedná o tuzemského výrobce. K dispozici je velmi přesná a
podrobná nápověda. Při testování jsme měli k dispozici mapy několika krajů a
novější mapy Prahy, Brna a České republiky.
Pro zobrazení lze volit různá měřítka buď přímo v tzv. Navigátoru, nebo
kliknutím na ikonu se symbolem lupy. Informace o tom, které lokality jsou v
menším měřítku dostupné, jsou však uvedeny pouze ve zmíněném Navigátoru a
uživatel se tedy občas marně snaží získat větší detail v místě, kde není
připraven.
Při tisku si uživatel může vybrat směrování na jakoukoliv připojenou tiskárnu a
navíc se může rozhodnout pro výtisk výřezu části mapy nebo celé mapy. Program
přitom sám upozorní na počet listů, které budou pro zpracování úlohy potřeba.
Systém navigace tedy GPS umožňuje snímat i zadávat trasy a body z/do
navigačního přístroje. V případě připojení GPS přístroje on-line např. k
přenosnému počítači v jedoucím vozidle, jsou data zpracovávána a zasílána přímo
do mapy. Podle pohybujícího se symbolu přijímače uživatel získává okamžitou
orientaci v prostoru. Potěšitelné je, že přijímač GPS je na mapě i v pohybu
zobrazován v podstatě uprostřed otevřeného aplikačního okna. Mapa se podle
pozice přijímače aktuálně překresluje bez nutnosti zásahu uživatele a přejde do
menšího měřítka, pokud je k dispozici.
Do mapy lze zakreslovat předdefinované značky a navazovat je na tzv.
uživatelskou databázi. Nově je k dispozici také volba záložek, umožňující
rychlý přesun na předem zvolená místa. Při vyhledávání v mapě lze zadávat názvy
obcí či ulic, prohledávat mapu ve zvoleném okolí kurzoru, stejně jako získávat
informace o zobrazených objektech. Jedná se o úřady státní zprávy, nemocnice,
banky, hotely a mnohé další.
Klady a zápory
Jednotlivé produkty jsme testovali jak v kanceláři, tak při jízdě v automobilu
a zapojení přístroje GPS. Mezi klady mohu jednoznačně zařadit způsob zobrazení
mapy. Automatický posun mapy se zapojeným přístrojem GPS i přechod do
nejmenšího měřítka je druhým kladem. Řidič tak získává aktuální informace o
poloze. Třetím kladem je podle mého názoru cena produktu. Prodejní cena každé
mapy z Edice je 999 Kč vč. DPH, vyšší je jen cena mapy ČR v měřítku 1 : 200
000, kterou pořídíte za 1 999 Kč.
Mezi zápory osobně řadím jen absenci vyhledávání trasy jízdy a zobrazení
itineráře, neboť tyto funkce dosud nejsou k dispozici. Některému uživateli může
vadit, že se instalace nespustí automaticky po vložení CD do mechaniky.
Domnívám se, že to není záporná vlastnost, neboť instalovat mapu bude uživatel
méně často než jen prohlížet.
8 2003 / or

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.