GeoMedia Pro - nová generace GIS

Produkt vyznačující se vysokou produktivitou a maximální otevřeností přináší firma Intergraph. Tento GIS je určen ...


Produkt vyznačující se vysokou produktivitou a maximální otevřeností přináší
firma Intergraph. Tento GIS je určen pro tvorbu, správu, údržbu, tisk a analýzu
prostorových dat a je označován jako produkt "nové generace".
GeoMedia Professional obsahuje všechny základní funkce GIS a přitom dokáže při
správě prostorových dat využívat standardní relační databáze. Díky
optimalizovanému a dobře známému grafickému rozhraní Windows zkracuje dobu
zpracování. V GeoMedia Pro byl snížen počet úkonů nutných k pořizování a úpravě
dat, což je výsledkem vývoje. GeoMedia Pro poskytuje plnou funkčnost GeoMedia
v.2.0.
Většina GIS balíků softwarových produktů používá k správě dat své vlastní
databáze. GeoMedia Pro využívá veškeré nástroje pro správu dat obsažených v
běžné relační databázi, což z něj tvoří produkt otevřené platformy.
Ke klíčovým funkcím patří inteligentní umísťování geografických prvků a
inteligentní editace a kontrola dat. Zahrnuto je integrované prostředí
rastr/vektor a speciální nástroje pro vývoj uživatelských příkazů pro tvorbu a
editaci dat. Pro prostorovou analýzu a dotazování je připraven příslušný aparát
a je možná prostorová analýza vycházející z výsledků předcházejícího dotazu do
databáze. Lze vytvářet prostorové zóny nebo tematické mapy a mapové sestavy.
Podpora relačních databází je zaměřena především na průmyslové standardy,
včetně Oracle SDO/SC. Používání snadno přístupných relačních databází umožňuje
jednotlivým oddělením velkého podniku kontrolovat přístup k datům, aktualizovat
mapy a s nimi související informace, omezovat duplicitu dat a počet chyb.
Geometrická a atributní data jsou vkládána do jedné databáze se standardními
databázovými tabulkami. To umožňuje použití nástrojů pro kontrolu přístupu na
databázi a bezpečnostních prvků, které jsou součástí softwaru pro správu
databáze. V tomto okamžiku se veškerá GIS data dostávají pod správu databáze. V
tomto okamžiku se veškerá GIS data dostávají pod správu odborníků z oblasti
informačních technologií.
Rozdíl mezi GeoMedia Pro a GeoMedia v. 2.0. je v tom, že nový produkt obsahuje
úplnou sadu nástrojů pro sběr a správu GIS dat, přičemž je kladen důraz na
správný a čistý sběr dat. V GeoMedia Pro přestávají být silnice pouhé čáry a
místo zobrazovaných parcel, ulic a dalších geografických komponent,
vycházejících z původního CAD řešení GIS systému, jsou jednotlivé parcely nebo
ulice zobrazeny jako geografické objekty s prostorovými a atributními údaji.
GeoMedia umožňuje přímý přístup na GIS data uložená v databázích na celém
světě, využívající datové servery a tak dokáží současně analyzovat data různých
formátů a zobrazení. Program umožňuje integraci dat a v jediném aplikačním
prostředí mohou sjednocovat data z několika zdrojů a v několika formátech,
včetně: MGE, FRAMME, ARC/INFO, ArcView, Oracle SC, Microsoft Access, MGE
Segment Manager a MicroStation .dgn. Pro podporu všech nejrozšířenějších
datových formátů jsou tyto datové servery neustále rozšiřovány. GeoMedia Pro
spolupracují s MGE a samozřejmě dokáží ukládat data do souborů jiných datových
formátů.
GeoMedia v.2.0 CZ
V nedávné době byl na trh uveden produkt firmy Integraph GeoMedia verze 2.0. V
září letošního roku přichází česká verze GeoMedia v.2.0. Schopnost zobrazovat a
analyzovat na jediném počítači více datových formátů několika výrobců GIS
technologií a nástrojů na tvorbu map, patří mezi nejdůležitější přednosti
produktu GeoMedia.
Funkčnost v oblasti finální úpravy mapového díla a tisku zajišťuje standardní
dodávka kreslicího produktu Imagineer Technical. Tento software je dodáván jako
integrovaný komponent balíku GeoMedia 2.0. Toto začlenění umožňuje snadné
dotváření vzhledu, legendy a kartografických nároků na mapové dílo.
Významným zdokonalením GeoMedia 2.0. je i zahrnutí datových serverů pro formát
Shape file prostředku ArcView od firmy ESRI a pro formát .dgn prostředku
MicroStation od firmy Bentley. Snadnější přístup k novým uživatelům zajišťuje i
multimediální výukový program. Další novinkou jsou metody vícenásobné regresní
transformace geografických základů, stejně jako podpora geometrických kolekcí v
datovém serveru Oracle Spatial Cartridge a zdokonalené popisování mapových
prvků.
Publikační nástroj GIS
pro Internet/Intranet
Další novinkou od firmy Intergraph je nová verze GeoMe-dia Web Map, software
pro publikování vektorových map a interaktivních GIS dat v prostředí WWW a za
možnosti použití standardních prohlížečů, jako jsou Netscape Navigator nebo
Microsoft Internet Explorer. Tímto produktem je zajištěn rychlý přístup ke GIS
datům pro kohokoliv na světě.
Na základě požadavku uživatele na tematický a plošný obsah je možné okamžitě
vygenerovat vektorové mapy přímo z aktuální GIS databáze. Vzhledem k tomu, že
GIS databázi není nutno kopírovat nebo transformovat do jiného formátu, může
být databáze neustále aktualizována. Do pozadí vektorových map lze zahrnout i
rastrové obrázky, přičemž tento rastrový obraz může být různých formátů,
polotónový nebo barevný. Podporována je i technika mozaikování pro veliké
rastrové soubory.
Změny prodělala i textová část GeoMedia Web Mapu v. 2.0, která nyní podporuje
také True Type fonty, což zajišťuje návrh popisu map a GIS dat. Podporovány
jsou také fonty typu unicode, což umožňuje použití např. asijských abeced a
jiných komplexních textových znaků pro mapové popisy a mapové značky.
GeoMedia Web Map v. 2.0 využívá technologie geografických datových serverů
firmy Intergraph, což zaručuje přímý přístup k GIS datům různých prostorových
informací z různých datových formátů (MGE, FRAMME apod.). Předností také je
možnost vytvářet výstupy v neutrálních formátech vůči internetovým prohlížečům
i mimo původní GGM formát. Nyní lze prohlížet mapy a GIS informace libovolným
prohlížečem na platformách Windows 3.x, Macintosh nebo Unix.
8 2174 / dar

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.