GFP: Optimalizované ukládání dat na Sonetu

DEFINICE Technologie GFP (Generic Framing Procedure) umožňuje konvertovat provoz z Fibre Channel sítí SAN tak, aby bylo m...


DEFINICE
Technologie GFP (Generic Framing Procedure) umožňuje konvertovat provoz z Fibre
Channel sítí SAN tak, aby bylo možno jej přenášet po infrastruktuře Sonet.
Tento proces přitom vyžaduje minimální režii a neklade žádné nároky na úpravy
existujících okruhů Sonet. Za použití technologie VCAT navíc dochází k úsporám
přenosového pásma.
Poslední měsíce se nesou ve znamení rostoucího důrazu na bezpečnost. Firmy se
stále více zaměřují na vytváření plánů zabývajících se zotavením své IT
infrastruktury po katastrofě a zachováním kontinuity obchodních operací. Cílem
je minimalizace negativních dopadů případných katastrofických událostí.
Některé sektory, jako například zdravotnictví a finanční služby, musejí navíc
splňovat i zákonné požadavky týkající se bezpečnosti a dostupnosti svých dat.
Aby bylo možno uspokojit potřebu na rychlé obnovení dat, organizace se často
poohlížejí po možnosti rozšíření dosahu svých sítí pro ukládání dat SAN
(Storage Area Network). V cestě jim však stojí nejedna technologická i finanční
překážka.
Technologie GFP (Generic Framing Procedure) umožňuje rozšíření sítí SAN tím, že
dovoluje přenášet zapouzdřený datový provoz SAN Fibre Channel přímo
prostřednictvím sítí Sonet, a to efektivním a cenově výhodným způsobem.

Po Sonetu
Důležitou vlastností GFP je skutečnost, že provoz vznikající v sítích SAN
založených na Fibre Channelu a Fibre Connection (Ficon) přenáší přes okruhy
Sonetu prostřednictvím standardizovaného postupu. A to bez nutnosti jakýchkoli
zásahů do jejich infrastruktury. Z hlediska SAN jde o naprosto transparentní
komunikaci.
Sonet (Synchronous Optical Network) představuje vysokorychlostní komunikační
systém na bázi optických spojů. Jeho prostřednictvím je běžně přenášena všechna
podniková hlasová, datová i video komunikace, a to včetně provozu vznikajícího
v rámci metropolitních sítí a WAN.
Sonet je zvláště vhodný také pro přenos kritických podnikových dat, protože je
spojově orientovaný a jeho latence je deterministická a konzistentní. Je rovněž
bezpečný a přizpůsobivý, k dispozici je zde pokročilý management i schopnost
velmi rychlé reakce na případně vzniklou poruchu (50milisekundový failover). To
vše nahrává jeho použití pro přenosy dat podnikových SAN.

Nová cesta
Až dosud musely firmy konvertovat provoz vznikající ukládáním dat na protokoly,
které fungovaly jako prostředníci mezi Fibre Channelem a Sonetem, např. na ATM,
Frame Relay nebo na IP. To způsobovalo problémy s režií, bezpečností,
přizpůsobivostí, zpožděním, a tedy i výkonností.
Technologie GFP všechny tyto problémy odstraňuje. Může být snadno využita na
rozhraní optického přepínače, který je připojen k firemnímu okruhu Sonet. GFP
lze použít na okraji pronajatých okruhů Sonet (jako například OC-3, OC-12 nebo
OC-48) a potom alokovat části tohoto okruhu za použití VCAT (Virtual
Concatenation) přenos hlasu, provozních dat, videa, pro ukládání dat a podobně.
Ani v případě VCAT nejde o nějakou proprietární technologii, firmy tedy mohou
mít celé řešení postavené na standardech. VCAT je transportní technologií
definovanou ITU-T (G.707/G.783) pro rozšíření využití transportní vrstvy Sonet
jejím prostřednictvím lze alokovat šířku pásma v násobcích 50 Mb/s STS
(Synchronous Transport Signal), takže každá aplikace využije pouze tolik pásma,
kolik potřebuje.
Použitím VCAT se velmi zvyšuje cenová efektivnost GFP. Firmy tak ušetří na
nákladech, protože mohou posílat data po optimálně alokované šířce přenosového
pásma, a poskytovatelé služeb z těchto technologií těží proto, že mohou
maximalizovat efektivitu využití celé své sítě.
K tomu, aby mohly firmy využívat výhod GFP, nepotřebují vlastní privátní okruhy
Sonet. Jestliže je však mají (mají tedy k dispozici plně alokované pásmo na
OC-192 Sonet a nikoli jen jeho část), mohou GFP použít také pro zajištění
lepšího využití celé své infrastruktury Sonet.

Vyšší efektivita
Nasazení GFP dovoluje velmi efektivní mapování ukládacích protokolů přímo na
široce dostupnou infrastrukturu Sonet. Tento proces je usnadněn Sonet add/drop
multiplexerem, který transformuje provoz z Fibre Channel a Ficon přímo na
provoz Sonet, který pak může být transportován přes Sonet WAN.
Propojení dvou SAN s provozem Fibre Channel 200 Mb/s by dříve vyžadovalo
vyhrazenou šířku pásma OC-12, přičemž by bylo efektivně využito jen 35 %
dostupného pásma. Při ukládání přes Sonet za použití GFP spolu s VCAT firmy
zaplatí pouze za šířku pásma 200 Mb/s. Výsledkem je úspora 65 % šířky pásma a
nižší náklady při implementaci systému ukládání.

Závěr
Firmy, které se pro uvedené technologie rozhodnou, obvykle zjistí, že ukládání
přes Sonet za využití GFP spolu s VCAT je skutečně cenově efektivním způsobem,
jak rozšířit dosah SAN. Mohou tak zajistit lepší obnovení po katastrofě a
kontinuitu obchodních operací za rozumnější peníze.
Přitom nejsou odkázány pouze na jeden způsob řešení. Jednou z možností je
nasadit GFP na své vlastní privátní řešení ukládání přes Sonet. Stačí prostě
koupit vybavení s podporou příslušných standardů a pronajmou si okruhy Sonet od
poskytovatele služeb. Anebo mohou využít nabídku na službu ukládání přes
privátní linku od poskytovatelů služeb, kteří se díky cenové efektivitě nových
standardů pomalu začínají takovými věcmi zabývat.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.