GIS pomáhá energetice

Vytvoření GIS aplikace není úkol zrovna lehký a pokud půjde řeč o takové problematice, jakou je zpracování a údrž...


Vytvoření GIS aplikace není úkol zrovna lehký a pokud půjde řeč o takové
problematice, jakou je zpracování a údržba elektrických sítí, platí to
dvojnásob. Nahlédnout pod pokličku jsme vyrazili do Východočeské energetiky
(VČE) v Hradci Králové, kde mají právě s těmito záležitosmi, včetně tvorby
aplikace a zaváděním GISu jako takového, patřičné zkušenosti. O tom, že VČE má
na starosti pořádnou spoustu dat a GIS je zde namístě, svědčí i následující
čísla cca 700 000 zákazníků, délka sítí okolo 32 000 km a více než 8 000
distribučních transformačních stanic. A jak dále uvidíte z článku, to že jsme
zavítali právě do Hradce Králové, nebyla rozhodně náhoda. Zavést GIS systém
neznamená pouze vybrat příslušný software, nakoupit hardware a "nacpat" data do
počítače. Celé kouzlo je v analytické práci, na které závisí budoucí chod
celého systému. Podstatou všeho je příslušná organizace dat, jejich obsah a
uspořádání. Zavádění GISu do firmy vyžaduje svůj čas a rozhodně se nedá
uspěchat, neboť v této chvíli se určuje výsledek celého budoucího snažení,
mnohdy nemalého implementačního týmu. První rozvahy o zavedení tenkrát ještě
"nějakého" systému začaly ve VČE v roce 1993. Vzniklo testovací pracoviště,
které mělo za úkol vybrat vhodný produkt. Jedním ze škály požadavků byl tzv.
"vrtulníkový" pohled. Jedná se o vlastnost, kdy se mapa nebo plán chovají při
zoomování obdobně, jako byste se přibližovali či vzdalovali od zemského
povrchu. Pokud se "přiblížíte" zvětšíte měřítko vykreslí se vám příslušné
detaily. To, co se má zobrazit při tom kterém měřítku, je řízeno tzv. scénářem.
Tento scénář je velice důležitá funkce, neboť jiné požadavky na vykreslování
detailů má správce linek 110 kV a jiné správce linek 35 kV nebo 22 kV. Při
vybírání systému v roce 1995 měl Microstation SE od firmy Bentley tuto
vlastnost jako běžnou funkci.
Dalším požadavkem bylo jednoduché přizpůsobení uživateli. Jako nejlepší se opět
ukázal systém Microstation. Ostatní produkty byly poměrně náročné na zavádění,
obsluhu a údržbu.
Vektorová data
V letech 1995/96 probíhal ve firmě Bentley vývoj možnosti ukládání vektorových
dat do databáze spolu s ostatními daty. To bylo další velké plus pro jejich
produkt, neboť již v tu dobu se dualita dat ukazovala jako velký problém.
Jestliže existoval CAD výkres s grafickými daty, který měl odkazy do
jednotlivých buněk databáze, bylo udržení konzistence toho systému při velkém
množství výkresů téměř nemožné. Velký problém nastával při pádu systému během
zapisování do databáze. Dohledání, jaká data byla či nebyla do databáze
zapsána, je při větším počtu dat prakticky nemožné. V duálním způsobu správy
dat pracujete navíc s velkými soubory, což značně zpomaluje práci. A pokud tyto
soubory rozsekáte na menší oblasti, budete se muset mimo obhospodařování
hromady nových souborů starat také o spoustu nově vzniklých přechodů mezi
jednotlivými listy.
Bentley Continuum
V roce 1997 začalo ověřování a analýzy, pro které byl zvolen jako výchozí
produkt Bentley Model Server Continuum a v roce 1998 proběhlo jeho nasazení a
další vývoj aplikací. Nesmírnou výhodou zde byla bezpečnost, snadná údržba a
možnost vyvíjet aplikace v téměř libovolných programovacích nástrojích (od
Visual Basicu přes Delphi až po C++). V tuto chvíli ale programování jako
takové ustoupilo do pozadí a nejdůležitějším úkolem se stala analytická práce a
návrh struktury.
Výsledkem vývoje profesní aplikace je energetický informační systém EGS, určený
pro evidenci technických (ať již textových či grafických) údajů o energetických
distribučních sítích. Veškerá data jsou zpracovávána v databázi technologií
klient-server, přičemž motorem je zde databáze Oracle 7.3.3. Pro práci s
grafickými daty slouží klientská část tvořená CAD systémem MicroStation od
firmy Bentley.
Právě tento systém byl v loňském roce nominován v prestižní soutěži "Proactive
Engineering Success Awards" mezi první 4 finalisty v nejvyšší kategorii a to
"Best Deployment of the Bentley Continuum". Týmu z VČE se tak podařil velký
úspěch, když se probojovali mezi špičku při účasti projektů ze 150 firem.
Evidence technických dat v EGS obsahuje informace o parametrech linky,
materiálech a další specifické údaje. Pomocí toho systému lze provádět správu
polohopisu pro provoz jednotlivých subsystémů (VVN, VN, NN). Topologii sítě lze
použít jako zdroj dat pro výpočty a analýzy, řešení elektrických poměrů v
rozvodné síti, výpočet úbytků napětí, proudových a výkonových zátěží a ztrát na
jednotlivých prvcích sítě, simulace připojení nových odběrů a řadu dalších
profesních operací. Jedním z aspektů současného uspořádání je poměrně vysoká
ochrana dat před "odcizením". Uživateli se totiž data zobrazí pouze na
obrazovce, aniž by se mu nahrávala do počítače. Kouká tedy na jakousi masku do
databáze a při překreslení obrazovky již data nevidí.
Sdružení správců sítí
Nyní se problémy přesunuly na stranu tvorby, údržby a ceny dat. Právě tyto
aspekty vedly k založení Sdružení správců sítí východních Čech (spolu s firmou
Geovap Pardubice), dalšími účastníky jsou pak Východočeská plynárenská a SPT
TELECOM. Úkolem tohoto sdružení je koordinace postupů při zakládání digitálních
technických map. Důvody jsou jednak technické, ale hlavně ekonomické. Sdružení
tak řeší otázku výměny informací při zisku plošných dat a koordinaci v
jednáních s ostatními subjekty. Jedním z příkladů sběru topologických dat je
tvorba map
1 : 5 000 pomocí fotogrammetrie. Firma Geos z Hradce Králové tímto způsobem
zmapovala oblast východních Čech, což tvořilo cca 3 500 snímků. 9 0871 / jafn

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.