Gisy směřují na Web

Propojení GISů s Webem je mnohdy označováno termínem "societal GIS". GISy se tak poprvé mají stát nástrojem používa...


Propojení GISů s Webem je mnohdy označováno termínem "societal GIS". GISy se
tak poprvé mají stát nástrojem používaným v širším měřítku. Společnost ESRI
vytváří nástroje pro přístup ke GISům prostřednictvím webového prohlížeče. GISy
Arc/Info, Open Arc/Info, ArcView a Map Object mají být browserem přístupné v
nejbližší době. Jiné programy, jak např. MapCafe a ArcExplorer, zase mají
zajistit přístup ke GISům prostřednictvím Javy nebo ActiveX. S WWW propojené
GISy se již dnes užívají k výběru lokalit, v nichž se kupují nemovitosti, při
plánování dovolené, zdravotnických projektech v řídce osídlených oblastech.
Zatímco dříve směřovaly GISy především k využití nerostného bohatství, dnes se
uplatní i v plánování marketingu, v kriminalistických studiích atd.
7 3388 / pah

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.