GiTy a Star One budou bojovat o licenci na FWA

V souvislosti s vypsáním tendru na zřizování a provozování celoplošných veřejných přístupových telekomunikační...


V souvislosti s vypsáním tendru na zřizování a provozování celoplošných
veřejných přístupových telekomunikačních sítí typu P-MP (point-to-multipoint) v
pásmu 26 GHz (dále jen "sítě FWA") v České republice, bylo ohlášeno nové
konsorcium, jehož rovnocennými partnery jsou česká telekomunikační firma GiTy a
německá Star One.
Reálnou šanci šlapat na paty Českému Telecomu mají firmy provozující sítě FWA,
jejichž širokopásmové systémy pracující na frekvenci 26 (nebo 28) GHz mohou
překonat tzv. poslední míli na cestě k zákazníkům, tedy oblast zřejmé dominance
monopolního operátora. Právě proto je v těchto dnech středem zájmu našich
telekomunikačních firem výběrové řízení vypsané Českým telekomunikačním úřadem
na 3 licence pro operátory sítí FWA v ČR.
Jedním z kandidátů je i konsorcium GiTy-Star One, ohlášené ve středu 26. 7.
2000 v Praze předsedou představenstva společnosti GiTy Valentinem Girstlem a
Ludwigem Hoffmannem, výkonným ředitelem společnosti Star One. Podle obou
představitelů došlo k ideálnímu spojení silné domácí telekomunikační firmy se
specialistou na sítě FWA. Star One (založená v loňském roce) má podle Girstla
zkušenosti z podobných soutěží v západní Evropě a je největším poskytovatelem
širokopásmového přístupu k telekomunikačním službám v Německu. O licence se
firma v současnosti uchází v Belgii a Itálii, přičemž ve Španělsku a Švýcarsku
již povolení vlastní. V budoucnu chce firma expandovat i do Maďarska a Polska.
Konsorcium chce vedle FWA během několika let vybudovat vlastní přenosovou
infrastrukturu, do té doby bude využívat optickou síť některého ze stávajících
operátorů. Na financování projektu se budou podílet obě firmy. Výběrové řízení
na operátory sítí FWA je založené na systému "soutěže krásy", neboli po
vyřazení nevyhovujících nabídek budou platné nabídky hodnoceny výběrovou komisí
podle následujících kritérií: zkušenosti předkladatelů s provozováním sítí FWA
v zahraničí, zkušenosti předkladatelů s provozováním sítí a poskytováním
telekomunikačních služeb v ČR, termíny zahájení poskytování telekomunikačních
služeb v Praze a v dalších velkých městech ČR, technické řešení celoplošné sítě
FWA i sítí v jednotlivých lokalitách, včetně termínů, v nichž je předkladatel
schopen reagovat na požadavky uživatelů, a nakonec výše cen poskytovaných
telekomunikačních služeb (aktivační poplatek, měsíční poplatek, ceny za přenos
určitého objemu informace).
Uchazeči musí zaplatit 100 000 Kč za "Zadávací dokumentaci", za vydání
telekomunikační licence potom zaplatí každý držitel poplatek ve výši 150
milionů Kč. Telekomunikační licence budou mít působnost pro celé území České
republiky a budou vydávány na dobu dvaceti let s možností dalšího prodloužení
této doby. Nabídky musejí uchazeči předložit do 15. srpna, řízení bude
vyhodnoceno 1. září a 21. září by měl ČTÚ vydat rozhodnutí o udělení licencí.
(dar)
0 2123 / darn

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.