Globopolis je varovným znamením

Řada paradoxních a lehce protichůdných zpráv přichází z oblasti internetového byznysu. Prodej PC i klasického kancel...


Řada paradoxních a lehce protichůdných zpráv přichází z oblasti internetového
byznysu. Prodej PC i klasického kancelářského softwaru podle posledních
výsledků skutečně lehce stagnuje. Firmy nejvíce spojované s érou PC (Intel,
Microsoft) se zvolna začínají zaklínat změnou svého paradigmatu. Na jedné
straně samy sebe vyhlašují za internetové společnosti, na druhé straně se ale
"skutečným" dot.com firmám stále příliš nedaří.
Na posledních hospodářských výsledcích Microsoftu měl ještě rozhodující podíl
prodej Windows 2000, naproti tomu prodej Office 2000 zůstal již za očekáváním.
Nicméně ani Windows 2000 se nesetkaly s příliš bouřlivým přijetím. Podle
analytiků GartnerGroup přešlo loni na nový operační systém Microsoftu jen
přibližně 10 % uživatelů Windows 95/98/NT. Prodej operačních systémů je
samozřejmě negativně ovlivněn poklesem zájmu o PC. Microsoft takto značnou část
svých příjmů realizoval díky Windows automaticky předinstalovaným na nově
prodávaných osobních počítačích.
Posunuté postavení Microsoftu (ale také dalších firem) je ilustrováno i faktem,
že naopak velmi dobře se prodávaly serverové produkty, zejména Exchange a SQL
Server. Také síť Microsoft Network začala postupně vracet vložené prostředky.
Stávající události je samozřejmě možné interpretovat různým způsobem: Nemusíme
uvažovat pouze o relativní perspektivnosti jednotlivých segmentů světa IT, ale
i o geografickém hledisku. Jihovýchodní Asie se vzpamatovává z vleklé
hospodářské krize, naproti tomu Spojené státy se podle některých analýz blíží
ke konci období mimořádně dlouhého ekonomického boomu. Provázanost těchto
trendů se světem IT je opět evidentní.
O potížích některých zahraničních serverů a o skeptickém postoji velkých
mediálních společností (NBC, CNN) k internetovým projektům píšeme na titulní
straně. Internetová reklama se jeví být stále problematičtějším zdrojem příjmů.
I jedna z mála ziskových dot.com firem Yahoo hledá možnosti zpoplatňování svých
služeb. Činnost omezuje také AltaVista a obecně se zdá, že Internetu budou v
příštích měsících dominovat spíše kamenné firmy. Na českém Internetu pak máme
také nový varovný případ, kam může také vést internetové podnikání, server
Globopolis.
Loni v červnu získali Američané podnikající v Praze pro tento server příslib
finančních prostředků ve výši 6 milionů dolarů, což podle vydané tiskové zprávy
navíc odpovídalo pouze minoritnímu podílu investorů. Z toho by cena celého
serveru vyšla na alespoň půl miliardy Kč. Globopolis přitom nabízel cosi jako
průvodce
po místním obsahu (city-guide) několika středoevropských měst. Informace o
kultuře a společenském dění byly určeny domácím návštěvníkům i zahraničním
turistům, kteří zde mohli rovněž získat např. informace o možnostech ubytování.
Zaměření odpovídal také vícejazyčný obsah.
Investovaná částka brala už v době jejího oznámení dech. Není však jasné, kolik
peněz se do společnosti
skutečně dostalo a stačilo prohospodařit ("proinvestovat"). Pražské metro bylo
každopádně reklam Globopolisu celkem plné, návštěvnost serverů rostla, ale
pomalu, a tak
po dohodě s investory končí Globopolis k poslednímu lednu svoji činnost. Je
otázka, zda se alespoň část aktivit firmy podaří v té či oné podobě zachránit.
Investoři (fondy Advent International a Genesis Capital) mají na českém trhu
podíly i v dalších IT firmách (Skynet, Český Mobil). Těch by se však neměl pád
Globopolisu nijak dotknout. Konec firmy byl také "slušně" oznámen v tiskové
zprávě. To je poměrně sympatické, zatímco úspěchy se chlubí každý, zdaleka ne
tak každý se obtěžuje dát vědět i o svém zániku.
Kde se stala chyba? Podnikatelský záměr kopíroval relativně vydařené americké
projekty typu SearchCity.com, ovšem nějak to ve středoevropském regionu nevyšlo
opět se tedy ukazuje, že Internet nestírá regionální rozdíly a úspěšnost
analogických projektů je v různých zemích různá. Znáte např. polskou nebo
maďarskou obdobu Mobil serveru?
V kontextu celkové nejistoty ohledně internetových projektů a osudu vložených
prostředků je zajímavá např. zpráva, podle které uzavřela společnost Globe
Internet s pojišťovnou AIG Česká republika smlouvu o pojištění profesní
odpovědnosti s limitem 5 milionů Kč. Chce tak zajistit svým zákazníkům určitou
záruku, která by byla ochranou pro jejich investice.
Aby tento komentář nebyl pouze poslem špatných zpráv: Několik příkladů stále
ukazuje světlo na konci tunelu. Společnost America Online oznámila, že má již
27 milionů klientů. V posledním čtvrtletí loňského roku byla firma již výrazně
profitabilní, zisk činil 354 milionů dolarů. Alespoň někdo.
1 0129 / pah

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.