Google centrum

"Mohlo by se stßt domovem sady aplikacÝ, kterÚ jeÜtý nejsou dostupnÚ, a takÚ aktivit zahrnujÝcÝch poskytovßnÝ videa...


"Mohlo by se stßt domovem sady aplikacÝ, kterÚ jeÜtý nejsou dostupnÚ, a takÚ
aktivit zahrnujÝcÝch poskytovßnÝ videa. Dle oficißlnÝho prohlßÜenÝ by centrum
mýlo břt zprovoznýno ji× přÝÜtÝ rok. Mß se jednat o jedno z nejvřkonnýjÜÝch
datovřch center na svýtý, kterÚ by mohlo agresivný posunout konzumentskř trh
blÝ×e k modelu software-jako--slu×ba," řÝkß Analytik Rob Enderle ze spoleŔnosti
Enderle Group.
Enderle se rovný× domnÝvß, ×e je d¨le×itß blÝzkost elektrßrny a zdroje chlazenÝ
vodou. "Krom toho je v okolÝ levnß pracovnÝ sÝla. 30 000 dolar¨ roŔný nenÝ
mnoho," dodßvß Enderle. Jeliko× se centrum rozklßdß na třiceti akrech p¨dy, je
takÚ pravdýpodobnÚ jeho dalÜÝ rozÜÝřenÝ. Dle Enderleho zvlßdne obsluhu vÝce ne×
20 000 u×ivatel¨.
(pat) 6 1004

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.