GPL 3 ošetřuje patenty DRM

Open source a freeware má v GPL mocného zastánce. Třetí verze jej nejspíše ještě více posílí. Organizace Free...


Open source a freeware má v GPL mocného zastánce. Třetí verze jej nejspíše
ještě více posílí.


Organizace Free Software Foundation (FSF) vydala první návrh své licence GPL ve
verzi 3 (GNU General Public Licence). Jejím hlavním přínosem by mělo být
ošetření problematiky přístupu k softwarovým patentům a DRM (Digital Rights
Management), které dnešnímu softwarovému průmyslu chybějí.
Předložený dokument představuje první významnou revizi populární softwarové
licence za posledních 15 let. Pokud bude přijat, tak dle pozorovatelů zásadně
změní podmínky, za kterých je open source software využíván.

Vítr z MITu
Hrubá verze inovované licence byla představena na First International
Conference for GPLv3, která se konala na Technologickém institutu v
Massachusetts (MIT).
Konference se mimo jiné zúčastnili Richard Stallman, zakladatel FSF a její
prezident, Peter Brown, výkonný ředitel FSF, a Eben Moglen, člen předsednictva
FSF a vedoucí instituce Software Freedom Law Center. Moglen je současně
profesorem práva a právní historie na Columbia University Law School.
Při panelových diskusích probírali, co zahrnout a co vypustit ze třetí verze
GPL. Nově se licence bude muset vypořádat s fenoménem ochrany proti kopírování
DRM (Digital Rights Management) a s mezinárodními právními souvislostmi GPL.

Ne DRMu!
Návrh obsahuje požadavky, jež po některých distributorech softwaru vyžadují,
aby neobtěžovali uživatele nároky narušujícími soukromí, které souvisejí s
patenty využitými v produktu. Současně by měla zamezit tomu, aby byl software s
licencí GPL zapojován do DRM ochranných systémů zvaných Digital Restrictions
Management. Tento požadavek se týká i aktuální problematiky XCP aplikací
(eXtended Copy Protection) firmy Sony BMG. Eben Moglen, člen předsednictva FSF,
k tomu dodává: "Snažíme se plně využít svobody, již nám GPL dává, a zapojit ji
proti rozpínavosti DRM." Nelíbí se mu především myšlenka, že by výrobci
využívali "levný" GPL software ve svých produktech ke sledování činnosti jejich
uživatelů.

Obtěžující souhlas
Koncept nové licence by měl vyvolat diskusi zejména u velkých výrobců softwaru,
kteří disponují značným patentovým portfoliem. Ti mohou být případně překvapeni
kvůli tomu, co vše musejí v rámci použití GPLv3 vykonat, aby ochránili koncové
uživatele softwaru před obtěžováním souvisejícím právě s využitými patenty.

GPL kosmopolitou
Návrh rovněž předpokládá změnu v jazyce, respektive formulacích licence, která
by měla snížit její závislost na právních konceptech Spojených států.
Zúčastněné strany očekávají, že se GPL 3 stane více právně kosmopolitní, takže
se využití a práce s licencí a svobodným softwarem otevře i právním aktivitám
mimo území USA.

GPL pro web
Zároveň připravované znění ošetřuje využití GPL softwaru v oblasti webových
služeb. Právě na ně by se dle pozorovatelů mělo třetí vydání také zaměřit.
Představitelé FSF k této problematice uvedli, že přijali přímý a cílený
přístup, který by neměl situaci v oblasti nijak podstatně zkomplikovat.

Jasné formulace
Řada výrobců open source softwaru je se stávajícím zněním návrhu nové GPL
spokojena. Patří mezi ně i tvůrci souborového a tiskového serveru Samba. Ti
požadují pouze ujasnění některých pasáží.
"Celková jasnost v jazyce licence je rovněž velmi důležitá," říká Diane Peters,
poradkyně pro vývoj Linuxu z konsorcia Open Source Development Labs. "Doufám,
že revize GPL povede k větší jasnosti termínů, jež se stávaly předmětem
konfliktních interpretací a nejednoznačností ve sféře komerčních zájmů i ve
vývojářských komunitách."

Očekávání
Velká skupina právníků doufá, že GPL 3 objasní, jakým způsobem se bude vyvíjený
software z hlediska termínů GPL posuzovat. Vývojářům jde konkrétně o to, kdy
vyvíjený program patří pod licenci GPL a kdy jen jeho nově dodávaná část. Open
source vývojáři i komerční subjekty potřebují více jistoty, když vstupují na
hybridní licenční smlouvy, jež spojují proprietární a open source technologii.
"Správně navržena a přijata může GPL podpořit společné využívání GPL a
standardně licencovaného softwaru," říká Jim Harvey z firmy Alston and Bird.
Současně se pozorovatelé celého GPL dění domnívají, že by chybný návrh GPL 3
mohl rozdělit tvůrčí komunitu na subjekty využívající nejnovější třetí verzi a
na subjekty pracující se starší druhou verzí. Právě konference, kde se veřejně
diskutuje a probírá problematika přípravy a obsahu nové licence, by podobnému
riziku měla zamezit.

Další agenda
FSF plánuje vytvořit diskusní skupiny složené ze světových dodavatelů, vývojářů
a jednotlivců. Tento úmysl je obsažen v dokumentu GPL 3 Process Definition
uveřejněném v prosinci 2005.
Po prvním konceptu má následovat druhý a po něm již návrh finální. Ten se
očekává v srpnu. Konečná verze GPL 3 by potom mohla být schválena v říjnu, ale
pravděpodobnější je údajně leden 2007.
Návrh GPL 3 lze zhlédnout na adrese gplv3.fsf.org/draft.


EU obnovuje jednání o patentech
Evropská komise (EK) spustila další kolo jednání o jednotné ochraně
intelektuálního vlastnictví na území Unie. Odpůrci patentové harmonizace se
ovšem domnívají, že nový přístup by především umožňoval patentovat software,
což například v loňském roce vyvolalo obrovskou diskusi, která vyústila v
zastavení jednání na toto téma.
Představitelé EK přitom považují kvalitně zpracovanou problematiku
intelektuálního vlastnictví za stěžejní prvek stimulující inovace a vývoj
nových produktů. Členové open source komunit se obávají pravého opaku a
protestují proti tomu, aby EU přijala americký patentový model. EK se chce
zaobírat otázkami jednotného patentování, zdokonalení stávajícího systému a
oblastmi harmonizace. Do konce března mají zúčastněné strany možnost
komunikovat své názory. Případné přijetí nové patentové legislativy by
přicházelo v úvahu nejdříve na podzim. Země EU se o dohodu nad společnou
podobou patentové politiky snaží již od roku 2000.


Původ GPL
GPL je nejpopulárnější licence pro tzv. svobodný software. Byla vytvořena
Richardem Stallmanem v roce 1989 pro projekt volného operačního systému GNU
(GNUs not Unix). Verze 2 přišla v roce 1991. Licence dává uživatelům právo ke
svobodnému studiu, kopírování, úpravám, využití, sdílení a distribuci softwaru.
FSF očekává, že téměř 75 procent veškerého open source softwaru je
distribuováno pod licencí GPL.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.