GPRS: Velká neznámá

Graf na titulní stránce, podle kterého má pouze 7 % respondentů v obecné populaci představu o tom, co znamená zkratka ...


Graf na titulní stránce, podle kterého má pouze 7 % respondentů v obecné
populaci představu o tom, co znamená zkratka GPRS, značně kontrastuje s
penetrací mobilními telefony jako takovými.
Tazatelé agentury AISA zjistili, že mobilní telefon osobně používá až 36 %
populace. Poněkud paradoxně na otázku, zda vědí, co je to GPRS, odpovědělo
kladně více "neuživatelů" než uživatelů mobilů. Většina z nich však nedovedla
posléze význam zkratky vysvětlit a výsledkem je ona pouze 7% znalost.
Mezi muži je výrazně vyšší podíl lidí, kteří dovedou vysvětlit pojem GPRS, než
mezi ženami. Naproti tomu nejevily odpovědi žádnou zvláštní závislost na věku,
vzdělání nebo příjmech respondentů.(pah)
0 1790 / pahn

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.