Grabovanie DVD pod Unixom

Nasledujúci Článok ponúka všeobecné informácie, aby sa užívateí íahšie zorientoval a zoznámil s problematikou DVD...


Nasledujúci Článok ponúka všeobecné informácie, aby sa užívateí íahšie
zorientoval a zoznámil s problematikou DVD na poli Unixu a Linuxu, kde má
uspokojivé možnosti pre prácu s obsahom DVD a vytvorenie DivX na pevnom disku.
Pokúsime sa priblížiť programy a možnosti pre grabovanie DVD filmov pod Unixom
za účelom zálohovania.
Linux je plnohodnotný a stabilný systém a využitie multimediálnych možností,
real-time nahrávanie či sťahovanie DVD na pevný disk, ani grabovanie
televízneho signálu a iné operácie (vždy len pre osobnú potrebu) nie je
problémom.
Nedávno ma zaujala tematika DVD sťahovanie obsahu filmov, teda grabovanie, pod
Unixom. Tematike je venovaných množstvo webových stránok, manuálov, rád a
tipov. Užívateíovi stačí nahliadnuť do domovských stránok tu uvedených
programov, ktoré nájde na portáli http:// freshmeat.net (kde ich treba vyhíadať
v okienku Search).
Niektoré utility sú samostatné, vyžadujú si však doinštalovať závislé programy,
a takýchto je viac. Nepríjemné pre užívateíov Unixu sú situácie, keď program
nejde prekompilovať zo zdrojových kódov do binárnych, a takisto chvíle, keď si
vyžaduje doinštalovať ďalšie. Tento príspevok však nemÖže riešiť menšie
technické problémy, keďže ide viac-menej iba o úvod do problematiky. Stručný
popis používaných programov nájdete v sekcii DÖležité nástroje.

Grabujeme DVD
Pre jednoduché grabovanie DVD postačí použiť program vobcopy. Pripojíme si DVD:
mount /dvd
alebo
mount -t udf /dev/hdc /dvd
(/dev/hdc ak je DVD ako MASTER na druhom IDE kábli)
a uvedieme do príkazového riadku:
vobcopy -i /dvd
Súbory VOB sa prekopírujú na pevný disk a aj sa dešifrujú, preto potrebujeme
knižnicu libdvdcss. V adresári /dvd mÖžeme prehrávať súbory vyššie uvedenými
utilitami (VLC, MPlayer, mÖžeme použiť aj Xmovie), hoci VOB súbory by bolo
vhodné konvertovať do AVI s patričným kodekom.
Grabovanie a konverziu do DivX zvládne takmer každý stredne znalý užívateí
Linuxu, to najhoršie je problém s dependenciami, ktorý si musí užívateí
vyriešiť. Pre konverziu a grabovanie užívateí použije samostatne jednotlivé
programy Transcode, MEncoder a aj ffmpeg a pravdaže i tie, ktoré stoja na
týchto nástrojoch, napr. KMediagrab je GUI front-end postavený na balíku
mplayer/mencoder. Dokáže pracovať aj s TV tunerom, teda nahrávať (grabovať)
televízny signál a obsah DVD, takže netreba použiť ani vobcopy. KMediagrab
vytvorí AVI súbor v kodeku DivX alebo VideoCD. Z menu možno vybrať tri módy TV,
DVD a FILE (súbor). V DVD móde si užívateí vyberie aj jazyk pre titulky a
zaujímavou vlastnosťou je prehrávanie počas dekódovania/kódovania.

O programoch
Pod Unixom, ak si DVD ukladáme do AVI súborov, je vhodné používať kodeky XviD
(DivX odzadu) a lavc (skratka pre libavcodec), ide o implementáciu MPEG-4
kompresie. MPEG-4 nie je špecifický kodek, ale súbor techník pre kompresiu
videa. AVI súbor je akýsi kontajner, v ktorom kompresia je v kodeku.
Ffmepg: Program ffmpeg je výkonný a rýchly video a audio konvertor, ktorý mÖže
takisto grabovať a rozhranie pre príkazový riadok nie je zložité, keďže ffmpeg
sa pokúsi zistiť parametre všade tam, kde je to možné. Ffmepg mÖže meniť
veíkosť videa aj s kvalitným filtrom pre polyfázovanie. Užívateí dešifruje a
prekonvertuje obsah DVD do AVI:
ffmpeg -i moj.vob -f avi -vcodec mpeg4 -b 800 -g 300 -bf 2 -acodec mp3 -ab 128
moj.avi
Ffmpeg podporuje pomocou knižnice libavformat formáty MPEG-4, MPEG audio,
MPEG-1, MPEG-2 PS a TS, ASF, AVI, WAV, Macromedia Flash, Real Audio a Video,
Quicktime a mnohé ďalšie vrátane kódovania a dekódovania s podporou mnohých
videoa audiokodekov.
VideoLAN: VLC (www.videolan.org) umožňuje prehrávanie DVD nezávisle od
reštrikcií uplatnených pre regióny a z uvedenej stránky možno stiahnuť aj porty
pre Linux, Windows, Mac OS X a iné operačné systémy. VLC podporuje aj streaming.
DVD::rip: Ide o DVD grabovací program postavený na Perl GTK+, ktorý podporuje
aj rozdelenie výsledných súborov, ak sa nezmestia na CD. Utilita je k
dispozícii v binárnych balíkoch pre Debian Linux, SuSE Linux, Mandrake Linux,
Red Hat Linux, Gentoo Linux a existuje aj port pre FreeBSD. DVD::rip je
postavený na balíku transcode, inými slovami je jeho front-endom. Je závislý od
niektorých programoch, ktoré treba mať v systéme okrem uvedeného balíku
transcode je to ImageMagick, MPlayer, Ogmtools, Xine, Perl GTK modul atď., a
pravdaže, treba mať nainštalovaný Perl. DVD::rip možno spustiť v systéme X
príkazom dvdrip.
Nástroj deleguje nízkoúrovňové spracovanie videa programu transcode a mal by
spolupracovať s jeho novšími verziami. Program vie zachytiť aj titulky, pre
tento účel potrebuje utilitu subtitleripper, ktorú užívateí stiahne zo
sourceforge.net. Program má v sebe integrovaný aj modul pre napaíovanie CD, k
čomu treba mať nainštalované programy mkisofs, cdrecord, vcdimager, cdrdao.
MoviX: Menšia distribúcia Linuxu, ktorá premení PC na multimediálny nástroj (CW
27/2003).
GeeXboX: Samostatná menšia linuxovská distribúcia pre prehrávanie
multimediálnych súborov, ktorú užívateí spustí z CD a bude mÖcť prehrávať
videosúbory; podporovaný je DivX, XviD, FFMpeg, MPEG-1/2, VCD, DVD, OggMedia,
Windows Media, RealMedia a ďalšie. Audio prehrávanie podporuje súbory MP3,
Audio CD, Ogg/Vorbis atď. Distribúcia používa MPlayer a využiteíná je na
ktoromkoívek počítači s platformou x86. Systém podporuje TV-out pre rÖzne karty
ako S3, nVidia či ATI, k dispozícii je aj bootovateíný ISO súbor.
3 1126 / wepn
Juraj Šípoš
Linux je plnohodnotný a stabilný systém a využitie multimediálnych možností,
real-time nahrávanie či sťahovanie DVD na pevný disk, ani grabovanie
televízneho signálu a iné operácie (vždy len pre osobnú potrebu) nie je
problémom.
Nedávno ma zaujala tematika DVD sťahovanie obsahu filmov, teda grabovanie, pod
Unixom. Tematike je venovaných množstvo webových stránok, manuálov, rád a
tipov. Užívateíovi stačí nahliadnuť do domovských stránok tu uvedených
programov, ktoré nájde na portáli http:// freshmeat.net (kde ich treba vyhíadať
v okienku Search).
Niektoré utility sú samostatné, vyžadujú si však doinštalovať závislé programy,
a takýchto je viac. Nepríjemné pre užívateíov Unixu sú situácie, keď program
nejde prekompilovať zo zdrojových kódov do binárnych, a takisto chvíle, keď si
vyžaduje doinštalovať ďalšie. Tento príspevok však nemÖže riešiť menšie
technické problémy, keďže ide viac-menej iba o úvod do problematiky. Stručný
popis používaných programov nájdete v sekcii DÖležité nástroje.
Grabujeme DVD
Pre jednoduché grabovanie DVD postačí použiť program vobcopy. Pripojíme si DVD:
mount /dvd
alebo
mount -t udf /dev/hdc /dvd
(/dev/hdc ak je DVD ako MASTER na druhom IDE kábli)
a uvedieme do príkazového riadku:
vobcopy -i /dvd
Súbory VOB sa prekopírujú na pevný disk a aj sa dešifrujú, preto potrebujeme
knižnicu libdvdcss. V adresári /dvd mÖžeme prehrávať súbory vyššie uvedenými
utilitami (VLC, MPlayer, mÖžeme použiť aj Xmovie), hoci VOB súbory by bolo
vhodné konvertovať do AVI s patričným kodekom.
Grabovanie a konverziu do DivX zvládne takmer každý stredne znalý užívateí
Linuxu, to najhoršie je problém s dependenciami, ktorý si musí užívateí
vyriešiť. Pre konverziu a grabovanie užívateí použije samostatne jednotlivé
programy Transcode, MEncoder a aj ffmpeg a pravdaže i tie, ktoré stoja na
týchto nástrojoch, napr. KMediagrab je GUI front-end postavený na balíku
mplayer/mencoder. Dokáže pracovať aj s TV tunerom, teda nahrávať (grabovať)
televízny signál a obsah DVD, takže netreba použiť ani vobcopy. KMediagrab
vytvorí AVI súbor v kodeku DivX alebo VideoCD. Z menu možno vybrať tri módy TV,
DVD a FILE (súbor). V DVD móde si užívateí vyberie aj jazyk pre titulky a
zaujímavou vlastnosťou je prehrávanie počas dekódovania/kódovania.
o programoch Pod Unixom, ak si DVD ukladáme do AVI súborov, je vhodné používať
kodeky XviD (DivX odzadu) a lavc (skratka pre libavcodec), ide o implementáciu
MPEG-4 kompresie. MPEG-4 nie je špecifický kodek, ale súbor techník pre
kompresiu videa. AVI súbor je akýsi kontajner, v ktorom kompresia je v kodeku.
Ffmepg: Program ffmpeg je výkonný a rýchly video a audio konvertor, ktorý mÖže
takisto grabovať a rozhranie pre príkazový riadok nie je zložité, keďže ffmpeg
sa pokúsi zistiť parametre všade tam, kde je to možné. Ffmepg mÖže meniť
veíkosť videa aj s kvalitným filtrom pre polyfázovanie. Užívateí dešifruje a
prekonvertuje obsah DVD do AVI:
ffmpeg -i moj.vob -f avi -vcodec mpeg4 -b 800 -g 300 -bf 2 -acodec mp3 -ab 128
moj.avi
Ffmpeg podporuje pomocou knižnice libavformat formáty MPEG-4, MPEG audio,
MPEG-1, MPEG-2 PS a TS, ASF, AVI, WAV, Macromedia Flash, Real Audio a Video,
Quicktime a mnohé ďalšie vrátane kódovania a dekódovania s podporou mnohých
videoa audiokodekov.
VideoLAN: VLC (www.videolan.org) umožňuje prehrávanie DVD nezávisle od
reštrikcií uplatnených pre regióny a z uvedenej stránky možno stiahnuť aj porty
pre Linux, Windows, Mac OS X a iné operačné systémy. VLC podporuje aj streaming.
DVD::rip: Ide o DVD grabovací program postavený na Perl GTK+, ktorý podporuje
aj rozdelenie výsledných súborov, ak sa nezmestia na CD. Utilita je k
dispozícii v binárnych balíkoch pre Debian Linux, SuSE Linux, Mandrake Linux,
Red Hat Linux, Gentoo Linux a existuje aj port pre FreeBSD. DVD::rip je
postavený na balíku transcode, inými slovami je jeho front-endom. Je závislý od
niektorých programoch, ktoré treba mať v systéme okrem uvedeného balíku
transcode je to ImageMagick, MPlayer, Ogmtools, Xine, Perl GTK modul atď., a
pravdaže, treba mať nainštalovaný Perl. DVD::rip možno spustiť v systéme X
príkazom dvdrip.
Nástroj deleguje nízkoúrovňové spracovanie videa programu transcode a mal by
spolupracovať s jeho novšími verziami. Program vie zachytiť aj titulky, pre
tento účel potrebuje utilitu subtitleripper, ktorú užívateí stiahne zo
sourceforge.net. Program má v sebe integrovaný aj modul pre napaíovanie CD, k
čomu treba mať nainštalované programy mkisofs, cdrecord, vcdimager, cdrdao.
MoviX: Menšia distribúcia Linuxu, ktorá premení PC na multimediálny nástroj (CW
27/2003). GeeXboX: Samostatná menšia linuxovská distribúcia pre prehrávanie
multimediálnych súborov, ktorú užívateí spustí z CD a bude mÖcť prehrávať
videosúbory; podporovaný je DivX, XviD, FFMpeg, MPEG-1/2, VCD, DVD, OggMedia,
Windows Media, RealMedia a ďalšie. Audio prehrávanie podporuje súbory MP3,
Audio CD, Ogg/Vorbis atď. Distribúcia používa MPlayer a využiteíná je na
ktoromkoívek počítači s platformou x86. Systém podporuje TV-out pre rÖzne karty
ako S3, nVidia či ATI, k dispozícii je aj bootovateíný ISO súbor.

DÖležité nástroje
MPlayer: multimediálny prehrávač s podporou širokej škály formátov a kodekov
(MPEG-1, AVI vrátane Windows kodekov i DivX, DVD, VCD, SVCD) a je vhodný pre
prezeranie DVD i iných multimediálnych súborov.
MEncoder: je súčasťou programu MPlayer a vie prekonvertovať DVD formát VOB do
nezašifrovanej podoby. Ak MEncoder nie je v RPM balíku, užívateí si mÖže
stiahnuť zdrojové kódy programu MPlayer alebo iný RPM balík.
transcode: súbor nástrojov pre prekódovanie z rÖznych formátov do rÖznych
formátov, ide o široké spektrum vrátane prekódovania DVD VOB formátov do AVI či
(S)VCD formátu.
libdvdcss: knižnica, pomocou ktorej sa dešifruje obsah DVD VOB súborov.
libdvdread: DVD obsahujú informácie o titulkoch, kapitolách, uhloch a jazykoch,
ktoré sú uložené v tzv. IFO súboroch a libdvdread sa používa na extrakciu
týchto informácií.
lame (Lame Aint an MP3 Encoder): prekóduje MP2/WAV audio obsah do formátu MP3.
vobcopy: možno použiť pre prekopírovanie a následné real-time dešifrovanie
súborov VOB z DVD na pevný disk.
dvd::rip: grafický front-end pre transcode.
DivXRipper: program určený pre grabovanie a konverziu formátu MPEG v DVD
súboroch *.vob do formátu AVI s kodekom DivX. Autor vychádzal z programov
xmovie, vcr, mpeg2divx. Najnovšia verzia DivxRippera obsahuje aj funkciu "crop"
teda možnosť vyseknúť a prípadne odstrániť jednotlivé časti sekvencie snímkov.
ffmpeg: video a audio konvertor, ktorý dokáže grabovať i dešifrovať.
drip: konverzná utilita pre grabovanie DVD do DivX pre GNOME.
KMediagrab: grabovací program, ktorý je postavený na balíku mplayer/mencoder a
dokáže grabovať DVD.
VLC (VideoLAN Client): vynikajúci prehrávač rÖznych formátov (MPEG--1, MPEG-2,
MPEG-4, DivX, MP3, ogg...) ako aj DVD, VCD a streaming protokolov. Program
možno použiť aj ako server pre streaming.
avi2divx, mpeg2divx: programy, ktoré dokážu prekonvertovať AVI a MPEG video do
AVI súborov s kodekom DivX a formátu MP3 pre audio.
Video Cutter: program, ktorý rieši zúfalé situácie, keď užívateí potrebuje
rozseknúť AVI súbor na dva diely, aby sa zmestili na CD, alebo aby si vyrezal
video sekvenciu výsledné súbory sú plne použiteíné aj s pÖvodným kodekom.
Videoconv: front-end na báze šelu pre mjpeg-tools, transcode, vcdimager a
cdrdao. Skript konvertuje AVI video do formátu VCD, SVCD alebo DivX a podporuje
rÖzne parametre pre nastavenie video kvality.
avifile: podpora pre sprístupnenie Windows kodekov.
dvdauthor: slúži pre vytváranie súborovej štruktúry DVD.
libdvdread: používa ogle DVD prehrávač, ktorý podporuje DVD menu.
okle: KDE front-end pre DVD prehrávač ogle.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.