Grafika i šifrování pro XML

World Wide Web Consortium publikovalo první pracovní návrh standardu pro kryptování XML. Tento proces je první krok na d...


World Wide Web Consortium publikovalo první pracovní návrh standardu pro
kryptování XML. Tento proces je první krok na dlouhé cestě k doporučení W3C,
které bude nový standard definovat.
Nejprve konsorcium bude shromažďovat komentáře a připomínky týkající se XML
kryptování. Pak se začne vyvíjet technická specifikace a bude se očekávat ohlas
odborné veřejnosti, nakonec W3C zvolí finální podobu, která se pak stane
oficiálním W3C technickým standardem.
Projekt se nezabývá elektronickými podpisy nebo autentizací, ale pouze
kódováním dat. V současnosti mnoho kryptografických systémů dokáže ochránit
celý XML dokument, ale nejsou schopny kódovat jenom specifickou část dat. To je
důležité v okamžiku, kdy nějaká "třetí strana" potřebuje přístup k určitým
částem XML dokumentu. Pokud je soubor kódován celý, může být sdílen pouze mezi
dvěma účastníky odesílatelem a zamýšleným příjemcem. XML kryptovací standard
nabídne cestu, jak toto omezení obejít. Podle představitelů W3C se pak XML
stane o poznání užitečnějším.
Asociace pro informace a image management (AIIM) ohlásila XML iniciativu, která
by měla standardizovat proces výměny obrazových dokumentů. Nový projekt se
zaměří na způsoby, jakými jsou obrazové informace (a další metadata v
dokumentu) sdíleny, skladovány a distribuovány. AIIM doufá, že se jí podaří
odstranit nutnost konverze obrazových formátů. V současnosti XML binární datové
formáty, jako jsou například grafické soubory, nepodporuje.
(kap)
1 0766 / kap

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.