Gramofonové závody implementovaly UniPack

Gramofonové závody (GZ) Loděnice není třeba dlouze představovat. Jedná se o společnost s padesátiletou tradicí v obl...


Gramofonové závody (GZ) Loděnice není třeba dlouze představovat. Jedná se o
společnost s padesátiletou tradicí v oblasti hudebního průmyslu. V současném
sortimentu jejich výrobků můžete nalézt audio CD, video CD, CD-ROMy, CD-I, FOTO
CD, MC, LP, SP. Dále vyrábí tiskoviny, provádí grafické úpravy a návrhy v DTP
studiu, studiové práce v audiostudiu a vydává tituly v oblasti hudby vážné,
rockové, folkové a country.
O silném postavení GZ v hudebním průmyslu svědčí i fakt, že 80 % výroby je
určeno pro západní trh nejvíc to jsou zákazníci z Německa, Nizozemí, Velké
Británie a USA. V poslední době roste výrazně i odbyt na tradiční východní trhy.
Je zřejmé, že firma takové velikosti a postavení na trhu jako GZ potřebuje k
zajištění efektivního chodu informační systém. Proto bylo v roce 1995 vypsáno
výběrové řízení na dodávku IS, kterého se účastnilo 33 firem. Vítězem se stala
společnost GC System s informačním systémem UniPack, která předložila nejen
výčet hardwaru a softwaru, ale i důkladnou analýzu funkcí, které bude IS plnit.
Vlastní spolupráci GC Systemu s Gramofonovými závody zahájilo zapůjčení serveru
IBM RS/6000 model 25 s koncovými stanicemi. Prezentační software tvořilo
několik standardních modulů IS UniPack. Následně začala spolupráce na rozdílové
analýze RA 1, tj. na modulech Prodej a expedice i návazných službách marketing,
výroba, plánování, účetnictví, fakturace, platební kalendáře, finanční analýzy
atd., které byly z velké části postaveny na standardních modulech UniPacku.
V 2. části rozdílové analýzy RA 11, zahrnující moduly MTZ, sklad polotovarů,
HlM, DHIM, Údržba, Personalistika a Mzdy, byli odborníci GC Systemu postaveni
před zcela odlišný úkol. Zákazník očekával rychlý přístup k souhrnným
informacím o celkovém stavu a průběhu zpracování každého obchodního případu na
jednotlivých provozech. Důraz byl kladen zejména na sjednocení stávajícího
řešení výroby Gramofonových závodů. Výsledkem konzultací a spolupráce obou
firem byl návrh nových specializovaných modulů a jejich začlenění do kontextu
lS UniPack. Během implementace tak vznikl zcela nový modul TVP konfigurátor
umožňující využití původního modulu Prodej a expedice. Finální systém je
schopen na základě zákaznických požadavků, s využitím předem definovaných
šablon, téměř okamžitě zobrazit definici struktury a parametrů finálního
produktu.
Komunikační sítě
Realizaci komunikační sítě provedla firma Cema. I při vlastní realizaci bylo
třeba přihlížet k ochraně investic zákazníka zajištěním modularity a
otevřenosti pro předpokládané budoucí aplikace. Byla vybudována strukturovaná
kabeláž hvězdicové topologie s optickou páteří mezi budovami a metalickými
rozvody uvnitř budov, řízená softwarem IBM. Okamžitě po jejím převzetí byl
naistalován hardware IBM RS 6000 model J50 se standardním SW vybavením a bylo
zprovozněno modelové spojení.
Implementace
Vlastní implementace proběhla dvoustupňově nejprve jako pilotní verze
standardního IS UniPack s deltami jednotlivých modulů včetně modulů vyvinutých
na přání zákazníka. Pilotní instalace sloužila hlavně ke zvýšení kvalifikace a
odbornosti zaměstnanců společnosti GZ. Instalace ostré verze pak proběhla podle
harmonogramu a většinu modulů bylo možné plně rutinně využívat. V lednu 1998,
po inventurách a uzávěrkách již byly plně odzkoušeny převody dat počáteční
stavy MTZ, salda atd. a v dubnu byl zahájen provoz výrobních modulů.
U specifických modulů s nově definovanými šablonami (TPV konfigurátor, Výroba a
Plánování, Prodej a Expedice atd.) běžel na žádost zákazníka ještě 3 měsíce
paralelní provoz a v současné době je již systém UniPack komplexně využíván.
Současná licence čítá 64 současně pracujících uživatelů a v blízké době bude
rozšířena o dalších 32 uživatelů. IS bude také rozšířen o napojení na Internet,
připravuje se realizace čárových kódů atd.
8 1297 / ram

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.