Gratulace ...

Je to k neuvěření, ale náš český Computerworld právě slaví deset let. O tom, co se za tu dobu na tuzemském trhu inf...


Je to k neuvěření, ale náš český Computerworld právě slaví deset let. O tom, co
se za tu dobu na tuzemském trhu informačních technologií událo, si můžete
přečíst v jubilejním vydání, které je dnešní přílohou. Můžete se v něm mimo
jiné seznámit s redakcí Computerworldu a věřím, že i všechny ostatní články s
netradičním obsahem vás zaujmou.
Výročí je vždy důvodem k bilancování. Za těch deset let se změnilo mnohé. Tak
jak se měnil svět ICT, měnila se i struktura a obsah Computerworldu. Nemalý
podíl na změnách, kterými Computerworld, ale i ostatní tištěná odborná
periodika procházejí a budou procházet, má Internet. Poptávka po denních
aktuálních zprávách na Webu si vynucuje nejen změnu pracovního cyklu v redakci,
ale i změnu v obsahu a zaměření článků.
O tom, že jsme vykročili správným směrem, jsme se přesvědčili takřka okamžitě
po zavedení nové struktury. V době uzávěrky tohoto čísla řádil po celém světě
virus I LOVE YOU. Na stránce www.cw.cz jsme vás mohli aktuálně informovat o
všech nových poznatcích, které naši kolegové z IDG na celém světě zpracovávají.
Shrnující článek o tomto problému jsme operativně zařadili jako tzv. cover
story na titulní stránku tištěného CW.
S podobnou aktuálně zaměřenou cover story se nyní budete na titulní stránce
setkávat každý týden. Věříme, že vás zaujmou i další změny, kterých si v tomto
čísle všimnete. Rubrika Stane se... se přesunula na stranu 30, kde získala více
místa, než měla doposud. Nový kabát dostala i rubrika testů a recenzí.
Provedené změny vycházejí z velké části z vašich návrhů a připomínek a podle
našeho názoru přispějí k dalšímu zkvalitnění a zpřehlednění obsahu
Computerworldu.
V rámci oslav desátého výročí máme pro předplatitele ještě jeden dárek CD-ROM s
ročenkou a velkým množstvím zajímavých aplikací od užitečného softwaru až po
multimédia. Těšit se na něj můžete již v čísle 22, které vychází za 14 dní.
Věřím, že budete s novou podobou Computerworldu spokojeni a zachováte nám svou
přízeň i v další dekádě. Na vaše názory se již nyní těšíme na adrese cw@idg.cz.
0 1335 / Mafn

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.