Gridy nejsou všemocné

Výraz grid computing se v poslední době objevuje stále častěji. Jedná se o módní bublinu, nebo o trend, který změn


Výraz grid computing se v poslední době objevuje stále častěji. Jedná se o
módní bublinu, nebo o trend, který změní od základu budoucí svět IT a vytvoří
nějaké "nové paradigma"? Pravděpodobně ani jedno.
Ne snad že by v prognózách a analýzách vývoje IT vůbec nefigurovaly pouhé
bubliny či slogany, za nimiž se ve skutečnosti neskrývá žádný obsah. Většinou
je to však jinak, spíše než s vyloženými bludy se setkáváme s nadsázkami a
přeháněním. Nové technologie obvykle přinášejí řadu příležitostí; zklamání se
dostavuje až tehdy, když se ukáže, že ani v perspektivním a rychle se
rozvíjejícím oboru nemohou být úspěšní všichni. A že životaschopný byznys často
nelze postavit pouze na jednoduchém využití nějakého nápadu.
Existují samozřejmě i výjimky. Yahoo je příkladem toho, že obyčejný
elektronický katalog může svému tvůrci přinést až neuvěřitelný ekonomický
úspěch. Pointa však spočívá v tom, že úspěšné nebyly zdaleka všechny podobné
projekty. Krach "nové ekonomiky" (který byl pochopitelně medializován s
podobným zaujetím jako její předchozí nástup) samozřejmě neukázal
neperspektivnost internetových technologií, spíše jen naznačil, že třeba
databázi digitálních pohlednic je obtížné učinit jádrem úspěšného
podnikatelského záměru. Nová technologie tak často přinese spíše kamínek do
mozaiky než změnu paradigmatu, kterou se všichni rádi ohánějí.
Internetová horečka v tom není zdaleka sama. Jiným příkladem jsou
biotechnologie a bioinformatika. O perspektivnosti těchto oborů nikdo
nepochybuje, nicméně pryč je přesvědčení, že databáze sekvencí DNA nebo
proteinů jsou zpeněžitelné samy o sobě. Úspěšné firmy se dnes snaží
bioinformatiku spojit s laboratorním výzkumem třeba ve vazbě na farmaceutický
průmysl.
Toto vše se samozřejmě týká nejen podnikání, ale i pracovních příležitostí.
Zkratka HTML či DNA nedbale utrousená v životopise nebo při přijímacím pohovoru
byla svého času za oceánem téměř poukázkou k získání velmi lukrativních postů.
Dnes už tomu tak není.
Čímž se dostáváme k původní otázce týkající se gridových technologií. Jestliže
analýza společnosti Evans Data Group hovoří o tom, že v jedna z pěti velkých
amerických firem bude za dva roky využívat distribuované počítání, není žádný
zvláštní důvod tomu nevěřit. Totéž platí pro analýzu IDC, jež předpovídá gridu
světlé zítřky zejména v souvislosti s utility computingem. Nelze se divit ani
firmám, které vyzdvihují podporu gridu jako klíčovou vlastnost nových verzí
svých produktů. A snad dokonce gridy mohou nějak ovlivnit výsledky
konkurenčního střetu mezi firmami Oracle, IBM, Microsoft, Hewlett-Packard či
Sun.
Pouze se domnívám, že grid nebude fungovat sám o sobě. Stále bude potřeba
nejenom postavit takový výpočetní systém, ale především vymyslet, jak ho
smysluplně využít (což může obnášet třeba řešení garance doby a spolehlivosti
výpočtu, obtížnou paralelizaci a další problémy algoritmického typu i otázku po
efektivnosti nákladů vynaložených na takový systém). Je také nejasné, jak budou
na slovo grid reagovat investoři (možná ve vlnách v USA byla po fázi nadšení a
deziluze dnes postupně obnovena třeba realistická důvěra v budoucnost
biotechnologií).
Ale nakonec: Zdaleka ne každý start-up, který o sobě prohlásí "my jsme ti, kdo
dělají gridy", bude úspěšný. Pozice "grid consultant/specialist" také nebude
mít zlaté dno věčně a sama o sobě (a možná ho nebude mít vůbec). To samozřejmě
nezabrání řadě firem ke svému prospěchu využívat technologie distribuovaného
počítání; a stejně tak jistě žádnému odborníkovi na IT či bioinformatiku
neuškodí, pokud si své dovednosti doplní také o oblast gridů.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.