GSM operátori a ich služby

Globtel mení spÖsob tarifikácie pri všetkých užívateíských programoch. Z pÖvodného časového úseku, kde bola za z...


Globtel mení spÖsob tarifikácie pri všetkých užívateíských programoch. Z
pÖvodného časového úseku, kde bola za základ zobratá jedna minúta, sa od dnes
stáva 30 sekúnd. Obaja mobilný operátori sa doteraz pretekali pomocou rÖznych
výhod spojených s predplatenými užívateískými kartami. Globtel zaviedol
sekundovú tarifikáciu na PRIMA karty. EuroTel zaviedol službu Easy Bonus. Tá
umožní získavanie 1 koruny za každú minútu hovoru prichádzajúceho z inej siete,
než je tá od EuroTelu.
Eurotel iba nedávno spustil nové služby Mobil Internet a už pripája ďaíšiu
Mobil Banking. Táto služba prináša zákazníkovi možnosť komunikovať s bankou cez
mobilný telefón. Všetky služby sú usporiadané v jednoduchom menu mobilného
telefónu, ide v podstate o technológiu SIM Toolkit. Zatiaí túto vymoženosť
poskytuje svojim klientom iba Tatra Banka. Uvidíme ako zareagujú ostatné banky
a ako na túto službu odpovie Globtel.
Obidvaja operátori dali nové mobilné telefony do akcie, horúcou novinkou je
Siemens C35i s podporou WAP protokola (u obidvoch operátorov).
Markíza na WWW
Markíza má svoj internetový portál na adrese http://www.markiza.sk.
Cesta do sveta Internetu
So sloganom "Vaša cesta do sveta Internetu" sa rozhodli osloviť používateískú
verejnosť dve nové adresy na našom internetovom poli naex.sk a probusiness.sk.
NaEX ponúka neobmedzený prístup na Internet v sieti ViaPVT, plnohodnotnú
poštovú POP3 schránku a Web priestor s veíkostou 1 MB pre umiestnenie vlastnej
webovej stránky. Určený je všetkým záujemcom o pripojenie na Internet cez bežnú
telefónnu linku, ktorí uprednostňujú riešenia bez zmlúv, faktúr a chcú platiť
skutočne len za využité služby. Stránka probusiness.sk ponúka kompletné
riešenie pre firmy a organizácie.
0 3000 / pah (vad)

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.