GSM sítě mají miliardu uživatelů

Ve znamení oslav první miliardy uživatelů sítí GSM a hledání dalších zdrojů příjmů pro současné i nové operá...


Ve znamení oslav první miliardy uživatelů sítí GSM a hledání dalších zdrojů
příjmů pro současné i nové operátory se nesl 3GSM kongres, který se uskutečnil
na konci února ve francouzském Cannes. Řeč tu ale byla i o dalších palčivých
problémech o nedostatku terminálů pro sítě třetí generace, o bezpečnostních
hrozbách, které mohou po světě IT postihnout i oblast mobilních komunikací nebo
o možném řešení krádeží telefonů. A jako každoročně ani tentokrát nechyběla
výstava nových produktů a technologií.
Technologie GSM má podle údajů GSMA (GSM Association) 70% podíl na mobilním
trhu. GSM sítě se nacházejí ve 206 zemích světa, které se ovšem liší vyspělostí
svých služeb i penetrací uživatelů. Ve 113 sítích už zákazníci například mohou
přijímat a odesílat multimediální zprávy MMS. Existuje ale i padesátka zemí,
kde je penetrace nižší než 5 %, a takřka stovka, kde se penetrace pohybuje do
20 %. Čtvrtina všech uživatelů GSM dnes podle údajů GSMA žije v Číně a obecně
je Asie spatřována jako oblast s největším růstovým potenciálem.
Těžištěm dění na 3GSM kongresu nejsou ovšem statistiky, ale představování
nových produktů i služeb, hledání nových tržních příležitostí a řešení
současných problémů. GSMA zde představila ideu celosvětového registru kradených
telefonů, společnost Siemens první telefon pro pevné linky s fotoaparátem a
podporou MMS nebo třípásmový modul s integrovaným přijímačem GPS, firma Nokia
nový komunikátor, Motorola rovněž komunikátor a stejně jako Samsung i nové
modely telefonů pro mobilní sítě třetí generace. K nejpropagovanějším novým
technologiím tady patřila PTT Push-To-Talk, jež má umožnit používat mobilní
telefon jako vysílačku walkie-talkie.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.