Hackeři hrozí i u nás

Nedávno bylo několik nejvýznamnějších amerických serverů napadeno tzv. DoS útokem. Mezi nimi například Amazon, Yaho...


Nedávno bylo několik nejvýznamnějších amerických serverů napadeno tzv. DoS
útokem. Mezi nimi například Amazon, Yahoo či CNN. Tyto akce byly provázeny
silným zájmem médií a dokonce se dostaly do hlavních zpráv televizí na celém
světě. Možná jste si ale všimli, že v naší republice nebyl hlášen žádný
postižený server. Skutečnost je ale jiná.
DoS útoky jsou oblíbenou zábavou i českých hackerů, jak vám mohou dosvědčit
správcové největších českých serverů. První z nich si přál zůstat v anonymitě.
Jeho důvodem je nepřilákat na svůj server pozornost nežádoucích osob. Jeden
hacker mu prý stačí.
Již po několika týdnech po spuštění byl tento server poprvé napaden DoS útokem.
Od té doby se pachatel v nepravidelných intervalech vrací a zkouší připravenost
správců. Svůj útok spustí třeba ve dvě hodiny odpoledne a po půlhodině jej
ukončí. Útok pokaždé přichází odjinud, jednou přišel z Deutsche Telekom, jindy
z univerzity v Irsku. Během útoku stoupne zátěž až stonásobně. Správci jako
obranu zvolili tzv. syncookies a automatické restartování webového serveru,
pokud zátěž přesáhne určenou prahovou hodnotu.
Jisté zkušenosti se záškodníky má i Seznam. Podle technického ředitele
společnosti Petra Šnajdra je jejich hlavní protizbraní neustálá změna.
Dynamicky mění konfiguraci TCP protokolu, vytvářejí speciální směrovací
pravidla pro zmatení útočníka a mění konfiguraci webového serveru. Mimo tato
opatření zesilují obranu pomocí firewallu.
Jak je tedy vidět, DoS útoky probíhají i u nás, třebaže zatím bez větších škod.
0 0564 / pah

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.