Hackerské útoky proti Linuxu

Na knižních pultech se nedávno objevila knížka Linux: Hackerské útoky. Jde o zřejmě první v češtině vyšlou publi...


Na knižních pultech se nedávno objevila knížka Linux: Hackerské útoky. Jde o
zřejmě první v češtině vyšlou publikaci, která je specializovaná na otázky
bezpečnosti počítačů s operačním systémem Linux. V úvodních pasážích připraví
autoři čtenáři první studenou sprchu, kdy řadu tradovaných představ o
bezpečnosti Linuxu odkáží do sféry mytologie vytvářené nekritickými příznivci
tohoto OS (útoky na linuxové stroje dokonce pokládají za "snad největší zdroj
ztrát a rozkladu v celém kybersvětě"). Vlastní text je pak rozdělen do 4 částí.
"Sžíváme se s Linuxem" obsahuje úvod do filozofie systému a bezpečnostních
mechanizmů, kterými Linux disponuje, stejně jako popis způsobů, kterými
vetřelci mapují situaci své potenciální oběti. V části "Zvenku dovnitř"
naleznete nejčastější způsoby napadení stroje cizími osobami, popis vzdálených
exploitů přes síť, sociální inženýrství a fyzické ovládnutí počítače, DOS útoky
apod. Třetí část "Útoky přes lokálního uživatele" obsahuje např. místní
exploity směřující k rozšíření práv neprivilegovaného uživatele systému či
mechanismy zadních vrátek. Poslední část je pak věnována různým neduhům
síťových služeb provozovaných na Linuxu. Knihu zakončuje několik dodatků: 3
případové studie (od "žertíku" s hackem domácího počítače po dobytí serverovny
internetového providera), odkazy na zdroje informací, přehled nastavení
implicitní síťové politiky a způsoby průběžné aktualizace programového vybavení
u nejrozšířenějších linuxových distribucí. Ačkoliv kniha je napsána celkem
srozumitelně, přece jen u čtenáře předpokládá alespoň základní vědomosti o tom,
jak Linux za "normálních" okolností funguje.
(Brian Hatch, James Lee, George Kurtz: Linux Hackerské útoky, SoftPress, 576
stran, 590 Kč, k recenzi poskytlo internetové knihkupectví
http://marecek.kup.to).

text ON-LINE
Kompletní verzi tohoto článku najdete na www.linuxworld.cz.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.