Hardware pro LAN rozhýbává evropské trhy IT

Tak jako propojování jednotlivých počítačů zvyšuje uživatelům efektivnost a produktivitu práce, tak jejich zájem z...


Tak jako propojování jednotlivých počítačů zvyšuje uživatelům efektivnost a
produktivitu práce, tak jejich zájem zase zvyšuje zisky výrobců hardwaru pro
lokální sítě (LAN). Jak vyplývá ze studie společnosti IDC, celkový trh s LAN
technologiemi ve střední a východní Evropě dosáhl v loňském roce obratu 476
milionů dolarů.
Z téže studie, sledující 5 produktových oblastí (síťové karty, rozbočovače,
přepínače, routery a vzdálené přístupové servery RAS), vyplývá, že poměr
počítačů zapojených v lokální síti k počítačům provozovaným jednotlivě je v
zemích střední Evropy velmi podobný. Jen pro srovnání do konce roku 1999 by
mělo být zapojeno do LAN 57 % všech osobních počítačů v České republice, 58 % v
Maďarsku, 57 % v Polsku a 55 % všech PC na Slovensku.
Co je vlastně hnacím motorem zájmu o LAN? Především je to nástup Internetu a
technologií podporujících jeho využívání. Zájem o lokální sítě v podnicích je
potom podněcován především nadnárodními společnostmi, pro které je nutností
komplexní propojení jak v rámci jednotlivých poboček, tak i na mezinárodní
úrovni. Další skupinu významných investorů na poli LAN představují vládní a
veřejné organizace. Jejich výdaje však závisí na míře úspěšnosti hospodářské
politiky konkrétní země. To znamená v případě České republiky a Slovenska
stagnaci, zatímco v Polsku a Maďarsku růst. Přesto, nebo možná právě proto,
stále významnější podíl investic za hardware pro LAN plyne ze skupiny malých a
středních firem. K rozvoji trhu s LAN přispívá nezanedbatelnou měrou též
budování telekomunikační infrastruktury včetně zřizování nových digitálních
přípojek a instalací ISDN.
Více než polovina investic pochází v regionu střední a východní Evropy ze
čtveřice výše jmenovaných zemí tj. z Polska, ČR, Maďarska, a Slovenska. Tyto
země také představují co do obratu 4 největší trhy, ovšem s výjimkou Ruska. Trh
s hardwarem pro LAN v této oblasti je více než ze tří čtvrtin ovládán 5
dodavateli, mezi nimiž vynikají především společnosti Cisco Systems (jednička
na trhu) a 3COM. Dohromady jejich podíl přesáhl 60 % z celkového obratu trhu.
Společnost 3Com dominovala v produktových oblastech síťových karet a
rozbočovačů, zatímco Cisco Systems ovládla trh přepínačů, routerů a vzdálených
přístupových serverů (RAS).
Regionální výsledky
V roce 1998 trh s hardwarem pro lokální sítě v České republice dosáhl výše 95,7
milionu dolarů. Přes pokračující ekonomické obtíže IDC předpokládá, že v
letošním roce dojde k 8% růstu. Trh s LAN hardwarem v Maďarsku v roce 1998
činil 51,6 milionu dolarů. Živý růst byl v loňském roce mimo jiné důsledkem
významné expanze trhu s osobními počítači. V roce 1999 by podle IDC mělo dojít
k dalšímu, tentokráte 40% nárůstu výdajů za LAN technologie. V Polsku bylo v
roce 1998 prodáno LAN hardwaru za 105,6 milionu dolarů. Stejně jako v Maďarsku
i v Polsku došlo k výraznému nárůstu především díky zvyšujícím se výdajům za
PC. V roce 1999 se obrat trhu podle odhadů IDC zvýší o 20 % ve srovnání s rokem
1998. Slovenský trh s hardwarem pro lokální sítě dosáhl loni 22,1 milionu
dolarů. V oblasti IT zde došlo k významnému zlomu, kdy důležitějším příjemcem
IT (a potažmo LAN) technologií se stal sektor středních a malých firem. Prodej
do tohoto sektoru víceméně kompenzoval výpadek sektoru státních organizací a
bankovních institucí. V letošním roce předpokládá IDC 6% nárůst trhu s LAN
produkty.
9 2265 / darn

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.