HavenCo: Data v nebi?

Když vysloužilý britský důstojník Roy Bates s chotí obsadil v roce 1966 umělý ostrov vybudovaný 6 mil od pobřeží ...


Když vysloužilý britský důstojník Roy Bates s chotí obsadil v roce 1966 umělý
ostrov vybudovaný 6 mil od pobřeží Velké Británie, byl Internet ještě v
plenkách. Po více než 30 letech se ovšem tato vojenská základna z II. světové
války, nyní známá jako Sealandské knížectví, stala sídlem prvního datového nebe.
Společnost HavenCo (http:// www.havenco.com) sem totiž od 1. července začne
umisťovat internetové servery nezávislé na jakékoliv vládě světa. Za celým
projektem stojí skupina lidí pocházejících většinou z USA. A protože to myslí
opravdu vážně, připravili dostatek záložních napájecích zdrojů a zajistili
redundantní spojení do Internetu jak družicové, tak krátkovlnné.
Podle slov tvůrců projektu je Sealand prvním pokusem, po kterém by měla
následovat spolupráce s dalšími nezávislými ministátečky, kterých je po celém
světě registrováno zhruba 50 až 60. Tento první byl vybrán také pro svou
příhodnou polohu. Blízkost světového internetového uzlu Londýna nabízí velmi
dobrou přístupnost k serverům zejména z atlantické oblasti.
HavenCo svým klientům zaručuje, že jejich servery fyzicky ochrání před pokusy o
jakékoli zasahování do jejich provozu. Na to je vojenská základna, i když
vysloužilá, poměrně dobře připravena. Volný přístup k zákazníkům má ovšem i zde
své meze. Firma odmítá spolupracovat například s hromadnými rozesílateli
elektronické pošty (spammery) nebo s těmi, kdo využívají Internet k šíření
pornografie a podobných záležitostí.
Tvrdá realita ukazuje, že za svobodu se musí platit. Základní měsíční poplatek
za umístění jednoho serveru je stanoven na 1 500 dolarů a server vás přijde na
přibližně 10 000 dolarů. Z důvodu bezpečnosti přitom nemůžete dodat vlastní
stroj, ale musíte si koupit firemní. V případě, že svůj kontrakt ukončíte,
můžete požádat buď o zničení celého počítače či jeho pamětí, nebo o jeho
zaslání na vaši adresu.
Jedná se o zajímavou myšlenku, která si může najít i dosti široký okruh
zájemců. Lze předpokládat, že v případě úspěchu tohoto projektu se rychle
objeví řada podobných podnikatelů, kteří se budou snažit na této vlně svézt. A
větší konkurence by mohla vést nejen k rozšiřování palety služeb, ale i ke
snižování cen.(jtp)
0 1670 / pahn

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.