Hazard a investice do IT

Co mají společného hazard a investice do informačních technologií? Více, než by se na první pohled mohlo zdát, řík...


Co mají společného hazard a investice do informačních technologií? Více, než by
se na první pohled mohlo zdát, říká specialista na obchodní systémy Ed
Gelbstein ve svém článku pro americký magazín Darwin. Odvolává se přitom na
výrok dalšího odborníka a autora několika knih na téma hodnoty informačních
technologií Paula Strassmanna, podle něhož má investování bez ověřitelnosti
přínosů blíže ke gamblerství než k racionálnímu managementu.
V čem podle obou pánů spočívají problémy s hodnocením investic do IT? Především
jde o to, že informační technologie neprodukují hodnotu samy od sebe, ale pouze
tehdy, jsou-li účelně nasazeny a využívány. Většinou také nepřinášejí hodnotu
tomu, kdo do nich investuje tedy podnikovému oddělení IT, ale jejich přínosy se
projeví zcela jinde.
Přínosy investic do IT se ve většině případů objevují až po relativně dlouhé
době a jsou podmíněny celou řadou faktorů. Řídící pracovníci musejí uspět při
prosazování potřebných změn v organizační struktuře firmy a chování
zaměstnanců. To je proces, který je daleko za hranicemi kompetencí firemních IT
specialistů a jenž ve velké míře závisí na firemní kultuře a její schopnosti
absorbovat změny.
Přínosy jsou nevyzkoušené a výsledek nejistý zvláště v případě, kdy má
investice do IT podpořit nový obchodní model nebo velkou inovaci. Projevuje se
zde silná vazba mezi mírou rizika a možnou velikostí výsledného zisku. K
dispozici je celá řada příkladů, kdy chytré využití potenciálu IT vyústilo ve
zcela nový obchodní model patří mezi ně Amazon, eBay, Google, Cisco nebo Dell.
Na druhé misce vah ovšem leží nespočet projektů v ceně stovek milionů dolarů,
které se prostě nepovedly.
Stále přetrvává "jazyková" bariéra mezi IT specialisty a finančníky ve firmách.
Zatímco jedni myslí v pojmech jako projektové schéma nebo technologická
architektura, druhou stranu zajímají náklady a finanční toky. Nedostává-li se
dialogu, má druhá strana zpravidla navrch a IT oddělení je odsouzeno do role
podpůrné složky se zanedbatelným strategickým vlivem.
Tradiční účetnictví málokdy zahrnuje informace a data do vykazovaných aktiv.
Přesto tu takové případy jsou například zpravodajství tiskových agentur jako
Reuters a Bloomberg nebo sdílení souborů v systémech jako Napster a Kazaa. K
vytvoření obecné metodiky pro ohodnocování informací je však ještě daleko.
Důležitou událostí stojící na konci každého investičního procesu by měl být
závěrečný audit. Podle průzkumu společnosti Standish Group končí jednoznačným
úspěchem pouhých 34 % a absolutním neúspěchem 15 % projektů. Zbylých 51 %
projektů si zasluhuje důkladné zhodnocení.
A závěr z toho všeho? Na investování do IT by nemělo být pohlíženo jako na
úplný hazard, ale spíše jako na podstupování přiměřeného rizika. Sázky bývají
vysoké, ale výhry za to stojí.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.