Heinemann TOEFL Pack

Zkouška "Test of English as a Foreign Language" (dále jen TOEFL) se používá k hodnocení znalostí angličtiny u osob, pr...


Zkouška "Test of English as a Foreign Language" (dále jen TOEFL) se používá k
hodnocení znalostí angličtiny u osob, pro něž angličtina není mateřským
jazykem. Připravuje ji Educational Testing Service z Princetonu ve státě New
Jersey, USA. Její úspěšné složení je vyžadováno jako podmínka pro přijetí ke
studiu na vysokých školách a univerzitách v USA a i v dalších státech světa.
Představuje rovněž jednu z podmínek pro udělování mnoha stipendií či účasti na
studijních programech.
Firma LANGMaster nyní předkládá českým studujícím možnost počítačem podporované
přípravy ke složení této zkoušky. V jednom kompletu jsou nabízeny oba dva
CD-ROMy, The Heinemann TOEFL Preparation Course (přípravný kurz) a The
Heinemann TOEFL Practise Tests (cvičné testy).
Instalace
Tento odstavec je napsán víceméně ze setrvačnosti u obdobných produktů. Autoři
projektu vyšli z předpokladu, že s CD-ROMem bychom měli zacházet jako s knihou:
stačí otevřít a začít číst. Na rozdíl od jiných produktů distribuovaných na
CD-ROMech zde totiž neexistuje instalace jako taková, která na pevný disk
uživatelského počítače přenáší programovou část a z "cédéčka" se při práci čtou
pouze datové soubory. Zde jen založíme CD-ROM do mechaniky a po chvilce se
otevře uživatelské rozhraní. Při otevírání volíme jazyk rozhraní: česky,
anglicky, slovensky.
Pro moderní počítače vybavené rychlými mechanikami je tento postup přínosem:
nemusíme si ani pamatovat, která ikona startuje kterou encyklopedii. Otevření
se na mechanice Toshiba 24x zvládlo pod 20 sekund. Problém nastává na starších
pomalých mechanikách. Když jsem chtěl porovnávat výslovnost přes 40W
reprosoustavu, jež je připojena na starém počítači s mechanikou SONY 2x, byla
to trochu zkouška trpělivosti: otevírání zabralo přes 2 minuty.
Teprve při delším pátrání po pevném disku jsem našel v systémovém adresáři
podadresář EPA mající 5,67 MB, který zastává roli otevíracích programů pro jiná
CD. Uživatelské rozhraní
Uživatelské rozhraní je naprosto intuitivní a manuál je právem velmi hubený. Za
celou dobu byl otevřen pouze pro zjištění jeho struktury a počtu stránek; je
trojjazyčný (česky, anglicky a slovensky) a na každý z jazyků stačí 4 stránky
A5. V celém kurzu je systematicky využívána koncepce stromové hierarchické
struktury, kterou chápe každý, kdo jednou zvládl práci s Průzkumníkem v
operačním systému.
Stránka obsahová
Na začátku práce (viz obr. 1) projde každý uživatel testem, který trvá něco
přes 2 hodiny. Podle jeho výsledku zpracuje systém doporučení, kterými se dále
student řídí při studiu a procvičování látky.
Samotné procvičování pokrývá 4 tematické okruhy, přesně podle jednotlivých
částí, jimiž musí kandidát zkoušky úspěšně projít:
Pochopení mluveného textu, jak krátkých vět, tak i delších odstavců. Odpovědi
jsou vždy výběrem z nabízených možností. Nejčastější otázkou je: co chtěl
mluvčí sdělit?
Účelem druhé části je porozumění psanému projevu. Procvičují se znalosti
struktur vystupujících v psaném projevu. Procvičuje se jednak doplňováním
neúplných vět nebo vylučováním nesprávných částí věty (viz obr. 2).
Část třetí je zaměřena na osvojení praktických návyků pro čtení informativních
textů; rychlé vyhledání jádra sdělení a následné zpětné prohledávání textu
směřující k zodpovězení položených otázek. Testuje se znalost významů a použití
slov v psaném textu (viz obr. 3).
Ve čtvrté části je kladen důraz na získání dovedností v psaní textů. Důraz je
kladen na základní kroky při psaní:
Přehledně vyjádřit osnovu vlastních myšlenek.
Podepřít tyto myšlenky odpovídajícími důkazy.
V celém referátu důsledně používat konvencí obvyklých ve standardních
anglických textech.
Dodatky: obsahují vysvětlivky idiomatických rčení používaných při testu
náslechem; dále je zde kompletní gramatika, k níž lze přistupovat při
eventuálních nejasnostech ve vysvětlujícím textu; metodické pokyny pro práci se
slovníkem a obsáhlý seznam doporučených slovníků a lexikonů; obdobné pokyny pro
práci s tištěným textem a pro psaní. Zastavil bych se u posledního zmiňovaného
dodatku obsahuje tematicky členěný přehled větných obratů, které mnohdy ve
slovnících postrádáme.
Součástí produktu je i Poznámkový blok. Dává možnost zápisu poznámek, jejich
svázání s určitým datem a k danému datu připomenutí. S tím souvisí funkce
diáře. Pokud uživatel nemá MS Office (tj. nemá Schedule+ nebo Outlook), může
tohoto bloku používat i mimo studijní plán. Blok může najednou sdílet i větší
množství uživatelů.
Poznatky a připomínky
Přímé otevírání CD má vedlejší účinek pro uživatele, kteří mají pevný disk
rozdělen na více oddílů a aplikace ukládají jinam než systém musí na to
pamatovat.
Při čtení libovolného cizojazyčného textu je obvyklé mít otevřen současně jeden
nebo i více slovníků. Přenos ze čteného dokumentu je nejčastěji přes schránku,
některé slovníky jsou citlivé i na pouhé zvýraznění neznámého slova. TOEFL
tento způsob zjišťování významu nepodporuje. Pokud se chceme podívat do
slovníku, nezbývá, než si slovo zapamatovat a po vyvolání slovníku znovu vypsat
do zadávacího okénka, což zpomaluje práci.
Nepodařilo se najít ovládání umožňující minimalizaci okna. Aplikace běží na
maximálním rozsahu obrazovky a zakrývá i lištu se spuštěnými aplikacemi.
Spuštěné aplikace lze tedy přepínat jen kombinací kláves ALT+TAB. Ke spuštění
další aplikace se dostaneme jen dedikovanou klávesou Windows, starší počítače
ji však nemají.
Při procházení cvičení jsem narazil na rozpor mezi názorem autorského kolektivu
TOEFL a autoritativním slovníkem americké angličtiny Random House Unabridged
Dictionary (RHUD), jehož výklad používají i renomované slovníky české
provenience např. Elmanův ekonomický slovník, nakladatelství Victoria
Publishing. Hodnocení
Pro prvotní cílovou skupinu, studenty, kteří ať již kvůli stipendiu či přijetí
na denní studium v USA či jiné zemi musí složit zkoušku TOEFL, je uvedený kurz
více či méně životní nutností. Pokládám jej za stejně nutný jako příručku s
vyřešenými křižovatkami pro získání řidičského průkazu. Zkoušku lze složit i
bez něj, avšak pravděpodobnost je velmi podstatně snížena. Vedle této skupiny
však vidím i další potenciální kupující studenty, kteří to myslí se studiem
americké angličtiny vážně a nanaletěli na líbivé fráze typu "Anglicky za 6
týdnů" nebo "Výuka cizích jazyků hrou". Studium cizího jazyka je seriozní
činností, vyžadující určitou námahu. Metodické vedení opírající se o testy a z
nich se odvíjející doporučení je pro tento typ studenta vítanou pomůckou, která
mu může ušetřit čas lepší organizací studia. Na trhu je buď testovaný komplet,
nebo je možné oba "díly" koupit zvlášť.
8 2812 / or

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.