Hewlett + Packard + Compaq = ?

Jak 18. dubna 2002 ve svých zprávách uvedly světové agentury, při hlasování akcionářů známé americké společnost...


Jak 18. dubna 2002 ve svých zprávách uvedly světové agentury, při hlasování
akcionářů známé americké společnosti Hewlett-Packard se jich většina vyslovila
pro fúzi s další významnou americkou společností obdobného zaměření, kterou je
Compaq Computer.
Výsledek byl sice těsný, spojení obou společností bylo schváleno sice většinou
45 milionů hlasů (akcií), ale když uvážíme, že jejich celkový počet činil 1
miliardu 630 milionů hlasů představujících akcie Hewlett--Packardu, pak vidíme,
že se jednalo o necelá tři procenta. Nicméně volba rozhodla a na scénu vstupuje
nový subjekt, který se jmenuje HP-Compaq. Jaký asi bude?
O síle této korporace nejlépe svědčí několik základních faktů z bilance obou
účastníků této transakce. Podle žebříčku nejúspěšnějších amerických společností
(měřeno výší obratu) se společnost Hewlett-Packard ve svém hospodaření za rok
2001 umístila v kategorii výrobců počítačů a zařízení kanceláří s vyspělou
elektronickou technologií na 2. místě a to hned za korporací IBM. Není bez
zajímavosti, že třetí příčku obsadila právě společnost Compaq. Řečeno čísly:
společnost Hewlett-Packard dosáhla obratu ve výši 45,2 miliardy dolarů s tím,
že její tržní hodnota byla ke 14. březnu 2002 oceněna na 37,6 miliardy dolarů.
Druhá firma, tedy Compaq Computer, měla v roce 2001 výnosy ve výši 33,5
miliardy dolarů a tržní hodnotu (opět k datu 14. 3. 2002) na úrovni 18,1
miliardy dolarů.

V čele žena
Pozornost jistě vyvolává skutečnost, že v čele nové korporace bude stát žena.
Jako předsedkyně správní rady HP-Compaq byla vybrána Carly Fiorina (46), která
od roku 1999 až dosud úspěšně řídila společnost Hewlett-Packard. Své kvality
prokázala i v samotném procesu fúze. Vždyť proti ní vystupovala jak manažerská
opozice z obou firem, tak značná část držitelů akcií první z obou jmenovaných
společností, které vedl Walter Hewlett. Tento syn jednoho z jejích zakladatelů
totiž tvrdil, že si prý podnik vedený Carly Fiorinou některé hlasy koupil a
spojení soudně napadal. Přišel mimo jiné s tezí, že společnost Hewlett-Packard
získala přibližně 17 milionů hlasů od finanční společnosti Deutsche Bank Asset
Management nátlakem. Takové obvinění hned od samého začátku rázně odmítly jak
Hewlett--Packard, tak i Deutsche Bank.
Jako velká optimistka se paní Carly Fiorina stále obrací k budoucnosti. Počítá
s tím, že Compaq Computer bude znamenat pro HP velké obohacení a že propojení
obou firem se promítne do úspěšného rozvoje nové společnosti. Její velkou oporu
představuje rovněž řada velmi zdatných lidí z managementu společnosti Compaq,
což platí zejména o jeho bývalém nejvyšším šéfovi. Tento muž, Mike Capellas,
jenž se ve spojené společnosti stal prezidentem a současně nositelem funkce COO
(Chief Operating Officer), odpovídá za dodržování každodenního rytmu běhu
společnosti. Je to vlastně typ vedoucího činitele, který se obdobně jako
operační důstojník v armádním štábu zabývá celou řadou konkrétních aktivit od
analýzy uplynulé činnosti přes koordinaci jednotlivých stupňů řízení až po
vydávání "operačních příkazů" v duchu strategických rozhodnutí předsedy správní
rady celé společnosti, v tomto případě předsedkyně Carly Fioriny.

Bude se propouštět
Na druhé straně je o předsedkyni známo, že nikdy nikomu nic nesplnitelného
neslibovala a že se tak chová i ve své nové roli nejvyšší představitelky
HP-Compaq, ale zároveň zcela jasně upozorňuje, že během prvního období (do
jednoho roka) bude nutno novou společnost "zeštíhlit". Nutno si uvědomit, jak
velký kolos vznikl spojením obou firem, když u Hewlett-Packard pracovalo před
spojením 86 200 zaměstnanců a u Compaq Computer 70 950 zaměstnanců. Carly
Fiorinová již v procesu fúzování naznačila, že se nová korporace bude zřejmě
muset rozloučit s asi 15 000 pracovníky, a to tak, že půjde vesměs o lidi těsně
před důchodem, kterým bude poskytnuto velkorysé odstupné s tím, že se
personalisté budou snažit pomáhat těmto bývalým zaměstnancům nacházet uplatnění
i v dalších oblastech. Fiorina také dala najevo, že 900 lidí jejího
integračního týmu již má "v šuplíku" detailní plán celkové reorganizace a
rovněž novou firemní filozofii v obchodní sféře. Jelikož potřeby nových
generací spotřebitelů vyžadují pestřejší sortiment a také zboží doslova
"zákaznicky šité na míru", bude i nová organizace HP-Compaq uspořádána tak, aby
nová firma patřičně dbala o maximální uspokojení klientů. Ostatně názorně to
již potvrzuje i podrobně připravený studijní program, podle něhož se budou
muset všichni zaměstnanci povinně učit novým formám jednání se zákazníky.

Snížení nákladů
Dalším významným úkolem nové společnosti HP-Compaq, kterému dává Fiorina
přednostní pořadí, je snížení nákladů. Úloha je to velmi těžká, zejména když si
uvědomíme, že nejvyšší představitelka vytyčila před týmy konzultantů
připravujících koncepci dílčí cíl do roku 2004 ušetřit na nákladech 2,5
miliardy dolarů. Týmy odborníků pracujících na slaďování postupu sloučené
společnosti dostaly přitom od Fioriny směrnici, aby zbytečně nevymýšleli za
každou cenu něco nového, když už existuje celá řada dobrých věcí, které je
možno přizpůsobit a plně využít.
Fúzovaná společnost ovšem dostala do vínku i řadu negativních prognóz. Nejeden
sýček, anebo řekněme rovnou její odpůrce, si totiž pospíšil s tvrzením, že fúze
nevydrží. Například známý americký analytik David Kirkpatrick uvádí výrok
jednoho nejmenovaného činitele z vedení firmy Compaq, který se ještě před
provedeným spojením rozhodl odejít: "Novou společnost čekají dva roky gerilové
války."

Rozdílné firemní kultury
Nebylo by dobré, kdyby se zastíraly rozdíly v kultuře obou spojovaných
společností. Carly Fiorina na ně upozorňuje hned od samého začátku a také se
snaží vytyčovat cesty, jak je účinně a zároveň citlivě přemosťovat. Lidé
pracující u Hewlett-Packard byli vychováváni jako příslušníci vysoce inženýrské
společnosti, kteří před každým rozhodnutím všechno velmi usilovně, detailně a
dlouze promýšlejí. Na rozdíl od nich jejich kolegové ze společnosti Compaq,
zejména producenti počítačů, museli pod tlakem neúprosné konkurence v
computerové sféře rychle jednat. A tak se zřejmě již v blízké perspektivě
ukáže, zda "tajné sny" Carly Fioriny o dostižení největšího konkurenta IBM mají
reálné předpoklady anebo jsou jen krásnými sny.

Inspirace nového věku
Carly Fiorina ve své práci systematicky prosazuje kombinaci vysoce
disciplinované strategie a metod, kterým sama říká "inspirace nového věku". Je
pro ni charakteristické, že dokáže jak to obrazně napsal list Daily Telegraph
12. října 2000 "zažehnout raketový motor společnosti a vyhnat cenu jejích
akcií". Zaměřuje svěřenou společnost na potřeby nových generací spotřebitelů,
kteří vyžadují nejen pestřejší sortiment, ale i zboží doslova "šité na míru".
Proto Carly Fiorina zvedla rukavici, kterou firmě a jí osobně předhodil osud v
podobě "nové ekonomiky", a zahájila boj o reformu společnosti.
Co lze očekávat od nové, fúzované společnosti, v jejímž čele opět stojí tato
žena? Carly Fiorina dává nepokrytě najevo, že bude tvrdě vyžadovat plnění všech
předsevzatých úkolů. A že k tomu dokáže vyvinout i patřičnou sílu. Sama k tomu
říká: "Síla je schopnost měnit věci. Někdo by mohl říci, že jsme těžkopádní,
ale nikomu nesmíme dát důvod k tomu, aby o nás tvrdil, že nemáme skvělého
ducha." Když ji požádali, aby promluvila k absolventům obchodní fakulty místní
univerzity, tak jim kladla na srdce, že pokud chtějí maximálně zužitkovat své
potenciály jako budoucí vůdcové v podnikání, pak se nesmějí obávat spojovat
akademickou disciplínu i s tím, co je mnohdy považováno za cosi starobylého,
tedy s intuicí. A také jim dala cennou radu, kterou ostatně prosazuje i ve
vlastní firmě:
"Do každého rozhodnutí, které činíte, zapojte své srdce, svoji odvahu."

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.