Hewlett-Packard dokládá stabilní růst

Společnost Hewlett-Packard úspěšně zakončila svůj finanční rok 1997 (k 31. 10. 1997) a příznivé výsledky hlásí ...


Společnost Hewlett-Packard úspěšně zakončila svůj finanční rok 1997 (k 31. 10.
1997) a příznivé výsledky hlásí i pro 1. čtvrtletí roku 1998, které ukončila
31. ledna tohoto roku. Čistý příjem společnosti vzrostl v roce 1997 o 21 % na
3,1 miliardy dolarů, zatímco čistý příjem na akcii vzrostl o 20 % na 2,95
dolaru na akcii. Obrat vzrostl o 4,5 miliardy dolarů, neboli o 12 %, nicméně to
bylo poprvé od roku 1992, kdy celkový obrat vzrostl o méně než 20 %. Za rok
1997 byl tedy dosažen obrat ve výši 42,895 miliardy dolarů, čistý příjem činil
3,119 miliardy dolarů a příjem na akcii byl 2,95 dolaru. Obrat na území USA
vzrostl o 12 % na 19,1 miliardy dolarů, na mezinárodním poli obrat vzrostl o 11
% na 23,8 miliardy dolarů. V roce 1997 měla společnost 121 900 zaměstnanců.
Navzdory rozkolísanému trhu IT tedy vykazuje společnost Hewlett-Packard stálý
růst. Pokud jde o výsledky 1. kvartálu 1998, společnost Hewlett-Packard
oznámila 15% růst obratu a 2% nárůst čistého příjmu. Vyjádřeno v číslech, obrat
dosáhl 11,8 miliardy dolarů oproti 10,3 miliardy dolarů z předchozího roku,
čistý příjem vzrostl na 929 milionů dolarů ve srovnání s 912 miliony z roku
1996. Příjem na akcii činil 86 centů. Lewis E. Platt, prezident a výkonný
ředitel HP je s dosaženými výsledky spokojen a považuje je za solidní start do
nového roku.
(dar)
8 0522 / dar

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.