Hewlett-Packard oznamuje výsledky

Tržeb v celkové hodnotě 80 miliard dolarů, což představuje meziroční nárůst 9 %, dosáhla ve finančním roce 2004 s...


Tržeb v celkové hodnotě 80 miliard dolarů, což představuje meziroční nárůst 9
%, dosáhla ve finančním roce 2004 společnost Hewlett-Packard. Celoroční zisk
firmy dosáhl 3,5 miliardy dolarů, oproti loňsku to znamená 46% nárůst.
Optimistické jsou i vyhlídky do roku 2005 v první polovině roku očekává HP
tržby kolem 42 miliard dolarů, zisk na akcii bude představovat asi 72 centů,
což mírně převyšuje odhady analytiků trhu.
Oblast EMEA (Evropa, Střední východ a Afrika) představuje jeden z
nejdynamičtěji rostoucích regionů. Meziroční nárůst tržeb zde dosáhl 11 %, a
přímo v České republice (kde letos HP oslavilo 25 let přítomnosti) dokonce 21
%. Již tradiční je pevné postavení společnosti Hewlett-Packard na trhu
laserových tiskáren. V ČR se HP podílí na trhu těchto tiskáren 54 %. Významný
je podíl společnosti i na trhu pracovních stanic, kde dosahuje téměř 50 %,
stejného podílu dosáhla společnost Hewlett-Packard i v oblasti serverů. Roste
rovněž zastoupení HP na trhu digitální fotografie v letošním roce přesáhl
jednotkový podíl HP v daném segmentu 27 %.
Úspěšné bylo zavedení nového nástroje TopConfig, který umožňuje zadávání
objednávek přímo do výroby a průměrná doba dodání počítače je jeden týden.
Oceněním výsledků české pobočky Hewlett-Packard je i přemístění některých
aktivit s celosvětovou působností do České republiky. Z Prahy je například
řízeno evropské konfirgurační centrum i evropské centrum pro řízení
dodavatelského řetězce.
Velká zásluha na úspěších českého zastoupení HP určitě patří dlouholetému
generálnímu řediteli Hewlett-Packard ČR, Pavlu Kaláškovi. Ten po devíti letech
působení v této funkci odchází do vedení společnosti LogicaCMG. Jeho nástupce
prozatím nebyl jmenován, řízením společnosti je pověřen Lukáš Najman, finanční
a operační ředitel HP ČR.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.