High-tech pasy připraveny

První vydání v polovině roku Biometrické pasy definitivně opustily teoretické diskuse i testovací provoz. Úřad pr...


První vydání v polovině roku

Biometrické pasy definitivně opustily teoretické diskuse i testovací provoz.
Úřad pro pasovou politiku, plánování a dozor Spojených států amerických
ohlásil, že je připraven začít tyto pasy vydávat.
Základem nových cestovních dokladů jsou čipy RFID (Radio Frequency
Identification), jejichž prostřednictvím úředníci zjistí veškerá data o jejich
držitelích. Ta jsou shodná s informacemi ve stávajících pasech a nově doplněná
o biometrickou informaci v podobě fotografie obličeje.
Nové pojetí přináší i další výhodu oproti starým pasům, které při změně údajů
držitele musely být znovu vydávány. Držitel dokladu s RFID čipem, na kterém je
jeho identifikační číslo v digitální podobě, bude mít rok na bezplatné zavedení
změn do vládní databáze. Náklady na standardní 10letý pas nového formátu se
pohybují mezi 85 a 97 dolary.
Biometrické pasy mají přinést rychlejší a bezpečnější odbavení při vstupu na
území Spojených států a při jeho opuštění. Odpůrci nové technologie kritizují
nebezpečí porušování soukromí, které high-tech pasy podle nich přinášejí a
které spočívá v možnosti vzdáleně přečíst RFID čipy. To mimo jiné umožňuje
sledování pohybu držitele pasu. Pasy odpovídají požadavkům Mezinárodní civilní
letecké organizace na cestovní doklady z roku 2003, která sdružuje 188 zemí
světa.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.