Historie Lotus Notes

Ti, kteří jsou v oboru již pamětníky, si možná vzpomenou na tabulkový kalkulátor 1-2-3, který byl prvním "krabicov


Ti, kteří jsou v oboru již pamětníky, si možná vzpomenou na tabulkový
kalkulátor 1-2-3, který byl prvním "krabicovým" spreadsheetem v historií IT.
1-2-3 byl vlastním důvodem vzniku Lotusu v dubnu 1982. Tehdy měl Lotus 8
zaměstnanců, ale již rok 1983 končil s 200 zaměstnanci a obratem 53 milionů
dolarů. V současnosti
v Lotusu pracuje 8 000 zaměstnanců a obrat činí řádově miliardy dolarů.
Ještě na počátku 90. let platilo synonymum spreadsheet = Lotus 1-2-3. Lotus se
během 80. let soustředil na tzv. desktopové produkty. Do svého portfolia získal
několik firem a jejich produktů (Samma Corp. s AmiPro, Threedz Ltd. s
Organizerem), které dále rozvinul a následně integroval do balíku SmartSuite,
který měl svého času na trhu velmi silnou pozici. Nicméně vývoj IT směřoval
výše.
Již na počátku 80. let bylo jasné, že musí nutně dojít k propojování LAN do
WAN. Lotus koupil systém elektronické pošty cc:Mail, který se záhy stal
dominujícím na trhu. Ale překotně se rozvíjející ekonomika a pokračující
globalizace potřebovala více než jen posílat si elektronické zprávy. Bylo
zapotřebí informace nejen předávat, ale hlavně je zpracovávat a sdílet. Lotus
správně definoval tento trend a již v roce 1985 začal s vývojem groupware. K
tomuto účelu se spojil s Rayem Ozziem a od začátku se podílel na vzniku IRIS
Assosiates, která jako součást Lotus Development dodnes vyvíjí produkty Lotus
Notes a Lotus Domino.
Lotus Notes byly definovány již v prvotním záměru jako groupware = software pro
týmovou práci. Jak už bylo zmíněno, jedná se o systém umožňující týmovou
komunikaci, kooperaci a koordinaci (Comunication, Cooperation, Coordination).
Někdy je pro tyto funkce používáno označení systémy C3I. Vojenské složky
přidávají další C (Command) C4I, ale to není cizí ani ryze komerčnímu užití,
kdy je zapotřebí velmi rychle analyzovat situaci a na základě co
nejkompletnější informace rozhodnout, a toto rozhodnutí realizovat.
První Notes
Na počátku vývoje byl produkt Symphony. První Notes se objevily jako PreRelease
v roce 1987. Prošly náročným dvouletým testováním u 15 organizací, které
výrazně ovlivnily celou koncepci systému.
Není žádným tajemstvím, že byly původně zaměřeny na státní správu a velké
nadnárodní firmy a koncerny. Vlastní R1 se objevila v roce 1989 a jejím hlavním
rysem byla tzv. "paper less office", tedy "kancelář bez papírů".
R1 pracovala v OS/2 a není bez zajímavosti, že původní velmi praktický design
WorkSpace se záložkami zůstal prakticky nezměněn po dobu dalších 10 let.
Uživatel měl k dispozici elektronickou Poštu, Adresář a standardní nástroje pro
kooperaci. Prvním velkým zákazníkem se stala společnost PriceWaterhouse, která
koupila 10 000 licencí. R1 se záhy dočkala své modifikace R1.1, čímž Lotus
rychle zareagoval na velmi úspěšný nástup Windows 3.0. Tady se objevil první
základní rys Lotus Notes nezávislost na platformě OS.
Verze 2 na sebe nadala dlouho čekat. Bylo zapotřebí využít všech možností,
které přinesly Windows 3, zvýšit výkonnost Notes serveru a hlavně uživatelé
dostali do rukou i jednoduché a velmi efektivní nástroje pro vývoj vlastních
aplikací. Verze 2 se také objevila v několika jazykových mutacích
(lokalizacích), které ale podléhaly schválení NSA (National Security Agency =
Národní Bezpečnostní Úřad USA), protože již v té době Lotus Notes používala
Americká vláda a mimo jiné i CIA.
Po dvouleté usilovné práci vývojového týmu přišla R3, která již reprezentovala
vysoce vyzrálý distribuovaný systém s rozsáhlým portfoliem aplikací pro týmovou
práci. Integrována byla technologie FullText a OLE a tím tedy i desktopové
aplikace. Je oznámen rozsáhlý licenční program, který již předpokládá vysokou
účast obchodních partnerů. R3 zaznamenala tak agresivní nástup na trh, že
duchovní otec Notes předpokládal prodej 10 milionů licencí do roku 2000. To
bylo na tehdejší dobu velmi odvážné, protože Lotus Notes dosud používal "pouze"
1 milion uživatelů.
V té době Bill Gates reaguje na tento plán Lotusu a oznamuje, že Microsoft do
dvou let představí vlastní systém, který postupně vytlačí Notes z trhu.
Projekt, který byl znám pod označením "Notes killer," se pak stal produktem
Exchange. Trh ale nereaguje tak, jak by si Microsoft přál, a Lotus Notes
zaznamenávají 100% nárůst nových uživatelů. Lotus také mění portfolio klientů a
uvádí na trh samostatného klienta pro mail pod původním názvem Notes Express.
IBM kupuje Lotus
V roce 1995 již převažují tržby za komunikační produkty (cc:mail, Notes) nad
tržbami za desktopové aplikace (AmiPro, 1-2-3 ....). Obchodní výsledky s Lotus
Notes a orientace dalšího rozvoje, zejména na nastupující fenomén Internetu a
intranetu, vzbudily zájem několika gigantů IT průmyslu, a o Lotus se rozhořela
bitva mezi IBM a Oracle.
Lotus nakonec za 4 miliardy USD získala IBM, která se nijak netajila tím, že jí
jde zejména o Lotus Notes, jež byly uvedeny na trh na konci roku 1995. Verze 4
byla hodně orientována na mobilní uživatele a s tím byl spojený další rozvoj
vývoje aplikací. K Lotus Notes je k dispozici i tzv. InterNotes Web Publisher,
který umožňuje prezentovat informace obsažené v databázích Notes v prostředí
Internetu/intranetu.
Oddělení siamských dvojčat
O rok později je představena R4.5, která navíc obsahuje i prvky z Organizeru a
rozšíření vývojového prostředí o programovací jazyk LotusScript. Hlavní změnou
je ale oddělení klienta Lotus Notes a Lotus Notes serveru, který je přejmenován
na Lotus Domino server. Změna jména nebyla jen ryze účelová. Došlo ke
skutečnému oddělení siamských dvojčat, protože si uživatel pro příště mohl
vybrat, zda k informacím bude přistupovat pomocí Notes nebo pomocí webového
prohlížeče. Domino server totiž kromě mechanismů Notes serveru obsahuje i modul
dynamického HTTP serveru, kde jsou jednotlivé webové stránky generovány z
databáze Notes až na základě požadavku z browseru.
Jako u každé novinky bylo zapotřebí vylepšit některé funkce systému HTTP a s
tím spojeného vývojového prostředí. Verze 4.6 se objevuje na trhu koncem roku
1997, a kromě již zmíněného posílení funkčnosti jako webového serveru přináší i
podporu Java appletů. S Javou úzce souvisí i nová řada desktopových aplikací
eSuite, což jsou samostatné Java applety realizující funkcionalitu klasických
destktopových aplikací, jakými jsou tabulkový kalkulátor, textový editor nebo
software pro tvorbu prezentační grafiky.
Koncem roku 1997 Lotus přichází na trh s vlastními vysoce sofistikovanými
aplikacemi pro Lotus Domino/Notes. Jedná se např. o systém dokument managementu
Domino.Doc nebo systém LearningSpace, řešící distanční vzdělávání, případně o
nástroje pro integraci s relačními databázemi a obchodními systémy typu SAP
či BAAN.
Růst počtu uživatelů
V roce 1997 se trend exponenciálního růstu počtu uživatelů již stabilizoval.
Podle poslední zprávy IDC o světovém trhu s groupwarovými systémy za rok 1998
má Lotus Notes/Domino o 10 milionů uživatelů více než MS Exchange/Outlook a v
počtu nových uživatelů Lotus Notes/Domino získal o 1,5 milionu uživatelů více
než MS Exchange/Outlook.
O podílu na trhu a o úspěšnosti systému Lotus Notes/Domino svědčí také to, že
produkty Lotus Notes/Domino používá 78 ze 100 nejúspěšnějších společností na
světě. V první padesátce je jejich převaha při počtu 42 ještě výraznější. Z
nejznámějších je možné uvést koncerny ABB a General Motors (Opel, Vauxhall,...)
a poradenské společnosti Price Waterhouse Coopers a Arthur Andersen, u kterých
se počty uživatelů počítají na statisíce. Z dalších pak přední světové banky
(Deutsche Bank, ING Barings, ABN AMRO, American Express i World Bank),
nadnárodní koncerny BASF, Procter & Gamble, 3M, CocaCola, Philips, Motorola,
Intel, McDonell Douglas a další.
V České republice a na Slovensku jsou Lotus Notes používány například u
Ministerstva zahraničních věcí ČR, Policie ČR, Ministerstva Financí SR, Národní
Banky
Slovenska, ČEZu (a také podniku Slovenské elektrárně), EuroTelu, Spolany,
Synthesie a u spousty dalších podniků průmyslového odvětví, jakékoli velikosti
i obratu.
Rok 1998 přinesl Lotusu nejen potvrzení pozice na trhu, ale také další mezník v
jeho vývoji. Lotus koupil firmy Ubigue a Databeam, dvě vedoucí společnosti v
oboru Real-Time komunikace. Integrací jejich technologií a technologie Lotus
Domino vznikl produkt Sametime jako systém pro komunikaci v reálném čase, který
doplnil asynchronní systém komunikace Notes/Domino, a společně s uvedením
Notes/Domino R5 ještě upevnil pozici Lotusu jako přední technologické firmy v
oblasti GroupWare.

9 1036 / pen

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.