Hlas na dálku levně a spolehlivě

Až 60 % nákladů lze ušetřit při volání do zahraničí z mobilního telefonu ve srovnání s klasickým mezinárodním ...


Až 60 % nákladů lze ušetřit při volání do zahraničí z mobilního telefonu ve
srovnání s klasickým mezinárodním hovorem. A to tehdy, využijete-li pro tato
volání službu, která k přenosu hlasu využívá internetový protokol. Zákazníkům
EuroTelu je tato služba známá pod názvem NetCall 55 a její velmi výhodné tarify
mohou využívat 24 hodin denně bez ohledu na to, je-li právě špička nebo ne.
V podvědomí většiny lidí se IP telefonie někdy nepřesně označovaná jako "volání
přes síť Internet" stala synonymem pro velmi levné dálkové hovory. Veřejný
Internet však může být využíván nejvýš pro hlasovou komunikaci, u které
nezáleží na čase a kvalitě. Kvalitní spojení, srovnatelné s přenosem hlasu po
běžné telefonní síti, je možné pouze na řízených IP páteřních sítích.
Princip IP telefonie tkví v tom, že přistupuje k hlasu jako k formě dat. Lze ji
definovat jako telefonní aplikaci, provozovanou na paketově přepínaných
datových sítích prostřednictvím internetového protokolu (IP).
Internetový protokol je součástí TCP/IP. Je definován pro předávání dat
rozdělených na tzv. pakety. Za široké rozšíření po celém světě vděčí své
schopnosti fungovat na jakékoli počítačové síti i operačním systému.
Napojením sítě telefonního operátora na veřejnou datovou síť prostřednictvím
internetového providera se výrazně rozšiřují možnosti přenosu hlasu ve formě
dat a vzhledem k tomu, že se při tomto způsobu spojení účelně dělí náklady na
provoz i na infrastrukturu mezi zúčastněné subjekty, koncový uživatel pocítí
výhody takového propojení na své vlastní kapse.
Na tomto principu funguje i dostupná, uživatelsky jednoduchá a hlavně nesmírně
výhodná služba EuroTel NetCall 55. Bez ohledu na složitou technologii, která se
za touto službou skrývá, uživatel nemusí vědět nic víc, než že má místo dvou
nul nebo znaku + u mezinárodního předčíslí vytočit 55 a zaplatí až o 60 % méně
než za klasický mezinárodní hovor. Telefonovat lze tímto způsobem již do 150
zemí světa. Stejně tak lze posílat prostřednictvím služby NetCall 55 do 38 zemí
světa i faxy.
Přesto pro ty zvídavější: V praxi to funguje tak, že hlas, kterým přejete
strýčkovi v Grónsku nebo kamarádce na Novém Zélandu dobré ráno, je přes
základnovou stanici a následně přes ústřednu EuroTelu směrován do brány
poskytovatele, která rozdělí hovor do paketů. Pomocí internetového protokolu
pak pakety putují k partnerovi providera, kde jsou data opět poskládána do
normálního hovoru a ten dál pokračuje po klasických linkách (satelitní spojení,
pevné linky, mikrovlnné spoje) až do telefonního sluchátka strýčka nebo
kamarádky.
Rozdíl oproti klasickému mezinárodnímu hovoru je ten, že nemusíte platit po
celou dobu hovoru za vyhrazené spojení, ale o náklady na využívání sítě se v
podstatě dělíte se všemi, kteří v danou chvíli dané internetové spojení
využívají. Dle obecného pravidla Internetu platíte spojení jen do nejbližšího
uzlu.
NetCall 55 je k dispozici všem, kteří vlastní mobilní telefon EuroTel, ať už v
síti GSM nebo T!P, včetně uživatelů předplacených služeb Go.
O kvalitě použité technologie svědčí skutečnost, že NetCall 55 hojně využívají
i takzvaní "business" zákazníci, pro které je rychlost a kvalita přenosu hlasu
klíčovým kritériem. Protože však v zásadě není citelný kvalitativní rozdíl mezi
klasickým mezinárodním hovorem a hovorem přes NetCall 55, neshledávají ve
většině případů žádný důvod, proč nevyužít levnějšího způsobu spojení.
Předvolbu pro NetCall 55 lze používat i pro odesílání krátkých textových zpráv.
Takže pokud si uložíte telefonní čísla do adresáře rovnou s předvolbou 55,
můžete bezpracně využívat jak lacinějšího volání do zahraničí, tak i posílat
SMS zprávy.
Nově od ledna letošního roku EuroTel rozšířil službu NetCall 55 i na zasílání
faxů do zahraničí. Mezi země, kam lze faxovat za výhodné tarify NetCall 55,
patří většina zemí střední a západní Evropy, celá Severní Amerika, Rusko i
Austrálie.
0 1187 / pen

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.