Hlasová komunikace přes Internet

Mezi technologie digitální komunikace, které do budoucna slibují nemalé možnosti, patří i přenos hlasu prostřednictv...


Mezi technologie digitální komunikace, které do budoucna slibují nemalé
možnosti, patří i přenos hlasu prostřednictvím protokolu IP (Voice over IP). Je
dokonce možné, že v budoucnu ve větších podnicích zcela nahradí stávající
komunikační prostředky.
Na rozdíl od tradičních metod přenosu telefonické konverzace přepínáním okruhů
IP komunikační systém konvertuje analogový hlasový signál do IP paketů, které
nesou jak samotnou hlasovou informaci, tak informaci směrovou. Tyto pakety jsou
pak přenášeny sítí stejným způsobem jako ostatní data putující Internetem.
Protože IP telefon je IP adresovatelné zařízení připojené přímo k síti, může
být v síti také fyzicky přemístěno, číslo pobočky se přesune spolu s ním. Pod
pojem síť můžeme zahrnout jak sítě LAN (např. podniková síť), tak i WAN (který
podnikové sítě propojuje). Nativní VoIP systémy nabízejí prostřednictvím
mezisíťových počítačů propojení s veřejnou telefonní sítí.
Technologie VoIP má však i své nedostatky, a to především problémy se
škálovatelností a omezený počet uživatelů. Přesto, že by tato limitace měla být
podle slov výrobců odstraněna, stále se tento počet bude pohybovat řádově ve
stovkách.
Proč VoIP?
Přestože existují prognózy o tom, že v roce 2005 VoIP ve velkých podnicích
zcela nahradí standardní telefony, Elizabeth Asherová, analytička společnosti
Meta Group, tento optimismus nesdílí. Podniky podle ní zatím nemají opravdu
pádný důvod k nahrazení svých klasických pobočkových ústředen (PBX Private
Branch Exchange), které svoji funkci plní bezchybně, technologií VoIP.
Lisa Pierceová, analytička společnosti Giga Information Group, nevidí jako
přesvědčivý důvod k přechodu k VoIP ani příslib snížení nákladů sjednocením
datových a hlasových systémů. Překážkou jsou pro většinu společností také pevně
dané rozpočty a několikaleté smlouvy s poskytovateli hlasových služeb. Kritici
VoIP si neodpustí zlomyslnou otázku: Jak přivoláte pomoc při výpadku sítě?
0 0618 / wep

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.