Hlavní akce BMI 2001

V průběhu března se uskuteční po celé republice stovky akcí určených pro širokou veřejnost i specializované publik...


V průběhu března se uskuteční po celé republice stovky akcí určených pro
širokou veřejnost i specializované publikum. Jejich cílem je umožnit seznámení
s Internetem všem, kteří k tomu dosud neměli příležitost, a ostatním poskytnout
návody, jak efektivněji tento nástroj využívat v nejrůznějších oblastech. Na
tomto místě uvádíme přehled hlavních akcí, které sdružení BMI přímo organizuje
nebo jejichž je spolupořadatelem či iniciátorem. Podrobnější informace a další
aktivity naleznete na adrese www.brezen.cz.
Dny Internetu v okrese Děčín 2.-9. 3.
Internet & Business Live 6. 3., Praha Třetí ročník konference pro internetové
podnikatele a firmy zajímající se o uplatnění Internetu ve svém podnikatelském
konceptu.
Junior Internet 10. 3., Praha Konference o Internetu pro děti do 15 let, kterou
pořádají s pomocí sdružení BMI samy děti.
Dny Internetu v Jihlavě 12.-16. 3.
Internet a konkurenceschopnost podniků 13. 3., Zlín Fakulta managementu a
ekonomiky VUT ve Zlíně uvítá ve svých prostorách účastníky konference, jejímž
cílem je naznačit firmám cesty, jak zvýšit svoji konkurenční schopnost využitím
Internetu.
Dny Internetu ve Valašském Meziříčí 19.-23. 3.
Internet do škol a co s ním? 22. 3., Praha Cílem konference, která se uskuteční
v rámci výstavy Schola Nova, je informovat veřejnost o postupu při realizaci
Státní informační politiky ve vzdělání.
Internet ve státní správě a samosprávě 26.-27. 3., Hradec Králové K hlavním
tématům 4. ročníku konference budou patřit aplikace zákona o elektronickém
podpisu v praxi veřejné správy, situace na trhu telekomunikací po uvolnění
monopolu, geografické informační systémy a jejich uplatnění ve službách
samosprávy. Uskuteční se i tradiční kulatý stůl pořádaný pod názvem Na cestě k
informační společnosti.

Dny Internetu v Českém Krumlově 26.-30. 3.
Do knihovny na Internet po Internetu do knihovny Více než stovka knihoven z
celé republiky připravuje na celý měsíc březen pro veřejnost různé besedy a
další akce věnované Internetu.
Aktuální čísla českého Internetu Již třetí rok za sebou provede v průběhu
března společnost Acron Communications měření návštěvnosti vybraných předních
českých serverů.
Zlatý erb Třetí ročník soutěže o nejlepší internetové stránky měst, obcí a
regionů, kterou vyhlásil Svaz měst a obcí ČR a Úřad pro veřejné informační
systémy.
1 0348 / Maf

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.