Hlavní hybné síly rozvoje IT

John Gantz, viceprezident společnosti IDC, byl jedním z hlavních řečníků na Východoevropském IT fóru, které se ko...


John Gantz, viceprezident společnosti IDC, byl jedním z hlavních řečníků na
Východoevropském IT fóru, které se konalo pod patronátem IDC koncem června v
Praze. Ve své přednášce se věnoval rozvoji informačních technologií z pohledu
dominantních hybných sil podmiňujících jeho směr a míru. Využili jsme této
příležitosti a zeptali se ho na pár otázek týkajících se definice a vlastností
hybných sil a také trendů určujících další rozvoj světového trhu IT.
Zkuste definovat, co si představujete pod pojmem hybná síla?
Tento pojem vyjadřuje cosi, co vytváří nebo mění společnost, její bohatství,
chování lidí a možnosti či příležitosti, které jsou jim dány. Například i v
oblasti jejich profesionálního uplatnění. V oblasti IT představuje klíčové
jevy nebo události, které budou mít vliv na rozvoj trhu informačních
technologií.
Jedním z hlavních ukazatelů charakterizujících rozvoj trhu IT je výše výdajů
určených na informační technologie. Mohl byste z tohoto hlediska
charakterizovat rok 1998?
Celosvětové výdaje na IT v roce 1998 činily 774 miliard dolarů. Téměř
polovina z této částky připadla na Severní Ameriku její podíl dosáhl 48 %.
Druhý největší podíl má s 28 % západní Evropa, následuje oblast jihovýchodní
Asie s 18% podílem. Země střední a východní Evropy se podílejí 1 procentem. Na
zbytek světa potom připadá pouhých 5 % celkových výdajů na IT. Celková částka
vynakládaná každý rok na IT roste, v roce 1997 to byl nárůst o 8,9 %, o rok
později potom o 11,5 %. Růst je očekáván i v roce 1999.
Přejděme tedy k jednotlivým hybným silám rozvoje IT. Kterou označíte jako
první?
Rozhodně je to problém spojený s přechodem na rok 2000. Projekty řešící tuto
hrozbu už spolykaly spoustu peněz a letošní rok znamená finále. Tyto výdaje s
sebou nesou samozřejmě vedlejší produkt ve formě dalšího rozvoje technologií a
inovace podnikových informačních systémů. Výdaje spojené s Y2K jsou však
rozloženy velmi nerovnoměrně. Největší podíl na nich mají rozvinuté země.
Tamní firmy k tomuto problému přistupují s větším respektem, a podle našich
průzkumů je již 75 % firem v těchto zemích na příchod roku 2000 připraveno. V
tzv. vynořujících se (emerging) ekonomikách je toto procento mnohem nižší. Je
ovšem pravda, že je zde větší podíl nových systémů, které již s příchodem roku
2000 počítají.
Jaké jsou další hybné síly?
Samozřejmě Internet a aktivity s ním související, tedy v prvé řadě
elektronické obchodování. Nárůst jak uživatelů Internetu, tak i zařízení
umožňujících přístup na Web je v celosvětovém měřítku ohromující. Zatímco
letos je celkový počet uživatelů někde na úrovni 200 milionů, v roce 2003 by
již měl překročit půl miliardy. Nárůst počtu zařízení umožňujících přístup k
Internetu je ještě strmější do roku 2003 by měl vzrůst téměř čtyřikrát, a
dosáhnou tak více než 720 milionů.
Pokud jde o regionální rozložení, tak rozhodně v počtu uživatelů Internetu
vedou a budou vést Spojené státy, jejichž podíl by měl v roce 2003 dosáhnout
35 %. Státy západní Evropy získají 22% podíl, oblast jihovýchodní Asie včetně
Japonska bude mít 16 %. Střední a východní Evropa nepřekročí 1 %, a na zbytek
světa tak připadne 16 % z očekávaného celkového počtu 502 milionů uživatelů
Internetu.
Zmiňoval jste též elektronické obchodování, jaký to bude mít vliv?
Samozřejmě, podíl e-commerce na světovém vývoji IT je ohromný a to jsme
teprve v začátcích. Podle našich (IDC) očekávání by měla hodnota zboží a
služeb prodaných přes Web dosáhnout 1,3 bilionu dolarů. Přitom méně než
čtvrtina připadne na prodej konečným zákazníkům; trend jednoznačně směřuje k
převaze "business to business" řešení. Výdaje související s tvorbou a
provozováním webových stránek by měly do roku 2003 dosáhnout úctyhodných 1,5
bilionu dolarů, přičemž největší podíl připadne právě na výdaje na informační
technologie. Další významnou skupinu, která sem spadá, tvoří výdaje na prodej
a marketing a na profesionální služby. Výdaje na tvorbu obsahu budou tvořit
zhruba osminu celkových nákladů. S rozvojem e-commerce též úzce souvisí i
rozvoj nových technologií, které budou další hybnou silou rozvoje IT.
Tím výčet zřejmě nekončí...
Jistěže ne. Důležitost IT jako odvětví stoupá, a to má vliv na spoustu věcí.
Je potřeba stále více kvalifikovaných pracovníků, kterých se již dnes ve
světovém měřítku nedostává. Na úrovni podniků vznikají nové funkce, které
zohledňují důležitost IT v této sféře. Vezměte jen potřebu nových specialistů,
jakou vyvolává právě nástup elektronického obchodování. Oblast IT také láká k
investicím jsou to právě technologické tituly a zejména potom internetové
společnosti, na které se v poslední době investoři zaměřují. Dochází i k
výraznému pronikání IT do dalších oblastí, jako je např. spotřební elektronika
či automobily. Informační technologie ovlivňují téměř všechny obory lidské
činnosti, mění svět a s tím i způsob života lidí. Měli bychom na to být
připraveni.
Děkuji za rozhovor.

9 1915 / ramn

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.