Hledám, hledáš, hledáme... aneb způsob jak najít práci

Začátkem letošního roku uskutečnila společnost Abaco Group další průzkum, který zjišťoval jakým způsobem lidé h...


Začátkem letošního roku uskutečnila společnost Abaco Group další průzkum, který
zjišťoval jakým způsobem lidé hledají zaměstnání. Jeho výsledky by mohly
některým pracovníkům napovědět "co a jak", v případě, že začnou pociťovat
potřebu změny zaměstnavatele.
Firmám naopak mohou napovědět "kde", resp. "jak" hledat potřebného zaměstnance.
Průzkum byl prováděn v 90% v Praze a blízkém okolí, tedy v místě s poměrně
vysokou koncentrací jak pracovních příležitostí, tak i pracovníků. Respondenti
byli osloveni podle věkových kategorií, podle vzdělání a dosaženého funkčího
zařazení. Průměrné hodnoty jsou zobrazeny v grafu 1.
V souvislosti s rychlým globálním rozvojem IT se stalo v poměrně krátké době
celkem významným nástrojem při hledání zaměstnání užití Internetu (16 %). Tento
způsob vyhledávání pracovních příležitostí je oblíben ve větší míře u mladších
a technicky zdatnějších jedinců. Je i částečně doporučením, neboť vyžaduje
alespoň určitou znalost moderních technologií. O 4 % oproti loňskému roku se
rovněž zvýšil zájem o služby personálních agentur. Vzhledem k tomu, že tyto
agentury obvykle nabízejí služby pro pracovníky s vyšší kvalifikací, jsou také
do jisté míry garancí určité úrovně svých klientů.
Stabilní primát si ovšem stále udržuje četba personální inzerce v denním tisku,
vzhledem k nejsnadnější dostupnosti. Nutno podotknout, že se spektrum možností
jak hledat zaměstnání neustále rozšiřuje a přibývají i kombinace různých
způsobů. Jako další možnosti "jak najít práci" uveďme např. akce typu veletrhů
práce, Job & WorkShopů ap., které se těší stále větší oblibě jak mezi zájemci o
práci tak i mezi zaměstnavateli.
Z hlediska dosaženého vzdělání jsme způsoby hledání práce rozdělili do 3
základních skupin: SOU, SŠ, VŠ. Pro každou skupinu jsou patrné jiné priority.
Například pro lidi s vyšším dosaženým vzděláním je typické jednak využívání
tradičních zdrojů inzerce (23 %), a pak rovněž způsobů, které zajišťují vyšší
úroveň komunikace, důvěrnější a individuálnější přístup zejména se jedná o
personální agentury (23 %). Nižší zastoupení má pak přímé kontaktování firem
(12 %) a nabídky pracovních úřadů ty disponují malou nabídkou míst pro
vysokoškoláky. U pracovníků s nižším vzděláním jsou nejčastější osobní návštěvy
firem (21 %), a tato skupina rovněž využívá relativně často nabídky pracovního
úřadu (9 %).
V případě dalších zkoumaných parametrů, jako je dosažená pozice v zaměstnání
(konkrétně jde o manažerské posty), tam jsou nejvyužívanější služby
personálních firem (25 %), čtení inzerce (24 %), a dotazování u známých (21 %).
Tendence v dalším období budou jistě souviset s rozvojem IT a Internetu. Rychlý
rozvoj se dále předpokládá v oblasti veletrhů práce, Job & WorkShopů, které se
konají zejména na školách nebo jako doprovodné akce různých projektů.
9 1048 / jafn

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.