Hledáme IT projekt roku

Již druhým rokem mám tu čest být jedním z členů odborné hodnotitelské komise soutěže IT projekt roku. Druhý ročn...


Již druhým rokem mám tu čest být jedním z členů odborné hodnotitelské komise
soutěže IT projekt roku. Druhý ročník této akce pořádané sdružením CACIO (Česká
asociace manažerů úseků informačních technologií) byl vyhlášen na letošním
veletrhu Invex. Uzávěrka přihlášek byla stanovena na 11. listopadu.
Důvodem, proč jsem opět přijal nesnadnou a časově náročnou roli porotce této
soutěže, je fakt, že u nás existuje celá řada soutěží zaměřená na dodavatele
technologií a služeb v oblasti IT, jen málo aktivit však směřuje k ocenění
reálných aplikací IT v praxi. Posláním soutěže IT projekt roku je podle
propozic každoroční vyhledávání, posuzování a objektivní a odborné oceňování
nejlepších projektů informačních a komunikačních technologií.
Pokud se mezi vámi, čtenáři Computerworldu, najdou tací, kteří by rádi
představili plody své práce a aktuální implementace nějakého zajímavého IT
řešení, které splňuje kritéria soutěže, rozhodně se nebojte přihlásit.
Propozice soutěže včetně přihlášky najdete na adrese www.cacio.cz/itprojekt/.
Hodnoceny budou projekty vyznačující se mimořádnou výší finančních přínosů,
netradičním technologickým řešením, vynikajícím způsobem řízení projektu,
zvládnutím mimořádných problémů, mimořádně příznivým uživatelským ohlasem,
opakovatelně využitelným know--how či jiným hlediskem, které přihlašovatel uzná
za zajímavé a hodné ocenění.
Na objektivnost hodnocení bude dbát odborná hodnotitelská komise pod vedením
profesora Zdeňka Molnára ze zlínské Univerzity Tomáše Bati. Do této komise jsou
letos dále přizváni představitelé akademické obce, partnerských organizací,
zástupci odborných médií a zástupci oceněných projektů minulého ročníku.
Odborná hodnotitelská komise vybírá z přihlášek do předkola 10 kandidátů na
ocenění. Vybraný projekt je oceněn vystavením diplomu s oprávněním nést titul
IT projekt roku.
Výsledky hodnocení projektů přihlášených do soutěže IT projekt roku zveřejní
porota na jaře roku 2005.
Vítězem loňského ročníku se staly tři projekty. Jednak to byl projekt
"Zvyšování výkonnosti společnosti prostřednictvím implementace ERP a TOC" ve
společnosti Tonak. Tento projekt byl oceněn za unikátní aplikaci teorie omezení
s měřitelnými přínosy projektu a zainteresováním dodavatele na dosažení těchto
výsledků.
Projekt společnosti Plzeňská distribuce tepla nazvaný "Centrální dispečink
řízení distribuce tepla ve městě Plzni" byl oceněn za efektivní zvládnutí
implementace řídicího systému reálného času s využitím webových technologií a
průmyslových standardů.
Třetím oceněným projektem přihlášeným Českou poštou se stala "Registrovaná
elektronická pošta". Tento projekt si vysloužil ocenění za přenesení klasické
agendy do elektronického prostředí, znamenající strategický krok směřující k
udržení tržní pozice.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.