Hledání nástroje

pro správu firemních aplikací Bylo by nepochybně skvělé, kdyby měli síťoví správci možnost sbírat data o dostupn...


pro správu firemních aplikací
Bylo by nepochybně skvělé, kdyby měli síťoví správci možnost sbírat data o
dostupnosti aplikací v kterémkoli místě sítě a po jejich vyhodnocení mohli
okamžitě odpovídajícím způsobem rekonfigurovat síťové prvky. Obecný systém,
který by něco takového umožnil, však zatím bohužel neexistuje. Místo něj se
zpravidla správci musejí spokojit se slepencem řady různých produktů, které
sice společně získají potřebné informace, ale často v nekompatibilních
formátech.
Své řešení pro oblast správy aplikací nabízí řada velkých a zkušených výrobců,
stejně jako mnozí nováčci. Navzdory jejich tvrzení však dostupné produkty
zpravidla neumožňují nasadit ve firmě jen jedno komplexní řešení. Protože je
však pro mnohé firmy efektivní správa výkonu aplikací nezbytností, nezbývá jim
než se se současným stavem poprat.
Například kosmetický gigant Mary Kay se právě nachází uprostřed procesu velké
změny, jejímž výsledkem by měl být funkční systém pro správu výkonu firemních
aplikací. Steve Moore, vedoucí technolog pro informační služby v Mary Kay,
říká, že jeho tým pracuje na jemném vyladění procesů a technologií tak, aby byl
v budoucnu schopen spíše problémy s výkonem aplikací předvídat, než na ně jen
dodatečně reagovat. I když to podle něj může znít jako klišé, za hlavní
prioritu svého IT týmu označuje přechod od reaktivní k proaktivní správě výkonu
aplikací.
"Jistě, zajímá nás, když páteřní směrovač přestane fungovat, ale chceme být
také schopni predikovat další události, ke kterým dojde v důsledku takového
selhání," vysvětluje Moore. "Pro nás je aplikační nirvánou situace, kdy budeme
schopni předvídat hrozící problémy a rozumět chování našich aplikací v
souvislosti s průběhem našich obchodních procesů," dodává.
Moore patří mezi ty správce podnikových sítí, kteří byli v nedávné době
pověřeni přizpůsobením monitorovacích nástrojů základních prvků sítě požadavku
na existenci inteligentního systému pro správu aplikací, jenž bude schopen
dynamicky reagovat na měnící se požadavky koncových uživatelů i obchodních
procesů a umožní dodávku optimalizovaného výkonu aplikací.

Možnosti volby
Na rozdíl od doby minulé, kdy postačovaly nástroje zajišťující správu
dostupnosti schopné podávat zprávy o stavu aktivních síťových prvků, serverů
apod., požadují dnešní IT manažeři více informací o potenciálních úzkých
hrdlech výkonnosti aplikací napříč řadou sítí a zařízení.
"Správa aplikací vyžaduje slučování informací z řady rozdílných bodů sítě a
současné provádění jejich automatické analýzy," říká Stephen Elliot, analytik
IDC. Tato společnost pro výzkum trhu odhaduje, že software pro správu výkonu
aplikací zaznamená v příštích 5 letech roční růst prodejů ve výši 7,4 %; v roce
2007 by pak měl objem tohoto trhu dosáhnout výše 4,48 miliardy dolarů.
Nástroje pro správu aplikací nejsou na trhu žádnou novinkou, ale v minulém roce
byl zaznamenán poměrně výrazný růst poptávky v této oblasti. Výrobci tak
začínají útočit na trh těchto aplikací s produkty řešícími problémy aplikačního
managementu z rozdílných úhlů.
Řadu produktů, které slibují řešit správu výkonu aplikací, nabízejí veteráni na
poli správy infrastruktury, jako například BMC Software, Computer Associates,
Compuware, Concord Communications, Mercury Interactive, Micromuse, NetIQ nebo
Smarts. Jejich software typicky měří čas odezvy aplikací napříč mnoha
komponentami infrastruktury a poskytuje možnost identifikovat
nepravděpodobnější příčinu problému s výkonem poté, co se objeví.
Nástroje, které sledují nejrůznější časové metriky související s odezvou
aplikací na požadavky uživatelů, případně se snaží odhalit potenciální chyby v
návrhu aplikací, poskytují také nováčci na tomto poli, kterými jsou například
firmy Collation, Entuity, ProactiveNet, Troux Technologies, Vieo nebo Wily
Technology. Noví výrobci mají tendenci hovořit více o monitoringu množství
různých prvků infrastruktury (ve prospěch správy aplikací) a integrovat své
produkty s nástroji pro správu sítě například s HP OpenView. Cílem má být
komplexní pohled na dění v síti a možnost sledování vlivu síťových selhání a
dalších událostí na výkon aplikací.
Slovním spojením "výkonnost aplikací" se zaklínají i společnosti zaměřené na
optimalizaci WAN, a to mimo jiné když hovoří o svých systémech pro dosažení
vysoké dostupnosti, které zajišťují rychlejší přenos paketů po síti. Jde
například o firmy Expand Networks, NetScaler, Packeteer nebo Peribit Networks.
I když je jejich pozornost zaměřena především na rozsáhlé sítě, použité
nástroje pro monitorování provozu mohou sledovat i aplikační provoz na LAN a
zjišťovat případné problémy s výkonností.

Neustálý vývoj
Společnost CA zakoupila v roce 2003 technologii firmy SilentRunner, jež jí měla
posloužit k integraci nástrojů pro monitoring provozu a analýzu paketů do její
řady softwaru pro správu Unicenter. BMC zase nedávno uzavřela partnerství s
firmou Packeteer, jehož cílem je přidat její technologii pro správu síťového
provozu do aplikací a nástrojů pro správu systémů BMC.
Také dva giganti IT průmyslu, IBM a HP, nabízejí svým zákazníkům nástroje,
které jim mají pomoci se vypořádat se správou aplikací. Tito výrobci chápou, že
inteligentní a dynamická správa aplikací představuje kritickou komponentu
jejich konečného cíle v podobě zajištění automatizované realizace operací v
datových centrech, poskytování a alokování zdrojů.
"Trh s nástroji pro správu výkonu aplikací je nelítostný; každý výrobce si chce
získat svůj díl," říká Jasmine Noelová z Noel & Associates. Navzdory existenci
mnohých způsobů, jak spravovat aplikace anebo možná právě kvůli množství
různých přístupů však představuje dosažení situace, kdy v podniku běží jeden
dostupný a dobře spravovatelný systém pro správu výkonu aplikací, pro řadu
síťových správců problém.

Zlatý grál
"Správci sítí jsou doslova zaplaveni různými síťovými událostmi," říká Elliot.
"Potřebují mít k dispozici kvalitní korelační diagnostiku, softwarový nástroj,
který jasně řekne, co všechny tyto události mohou znamenat; že v tento čas by
mohl být problém s výkonností této aplikace v tomto prostředí." Monitorování
chování aplikací je pro IT manažery i pro výrobce komplikované, protože
aplikace typicky nevolí k uspokojení požadavku koncového uživatele vždy stejnou
cestu.
Například on-line objednávkový systém může poslat požadavek zákazníka o více
informací prostřednictvím směrovače na webový server, který potom potřebuje
získat data buď z databáze nebo z úložného systému. Jakmile je informace
získána, její dodání ke koncovému uživateli může být realizováno zase zcela
odlišnou cestou.
Uvedené nástroje potřebují zaznamenat procházející data v každém z
realizovaných kroků. Pro IT manažery i výrobce je tak obtížné porozumět všem
souvislostem, spolehlivě predikovat výkonnostní problémy a efektivně na ně
reagovat. Získávání dat z různých míst typicky vyžaduje agenty na spravovaných
systémech, což je časově náročný (a drahý, pokud se vezmou v úvahu potřebné
upgrady produktů) proces. "Správci sítí se tak nejprve snaží definovat jednu
klíčovou službu a začít právě u ní," říká Elliot z IDC.
Problém dále zhoršuje skutečnost, že dnes neexistuje žádný garantovaný přístup
nebo jeden dominantní komerční produkt pro správu aplikací. I když výrobci
tvrdí něco jiného, správci sítí se zdají akceptovat tento fakt a používají řadu
různých nástrojů. Jen tak mohou zpravidla získat všechna potřebná data o tom,
jak se jejich aplikace chovají.

V praxi
Steve Moore z Mary Kay říká, že stále pracuje na redukování množství nástrojů
potřebných pro monitorování výkonu aplikací tak, aby tuto činnost dělal z
hlediska nákladů co nejefektivněji. Používá mimo jiné produkty od BMC,
Micromuse a NetIQ, jež mu umožňují sledovat výkonnost aplikací napříč přibližně
600 servery s Windows, které zajišťují chod webového prostředí společnosti Mary
Kay. Ale stále podle jeho názoru chybí jednoduchý nástroj, který by prostě
jednoduše zobrazil červenou, žlutou nebo zelenou kontrolku, jež by indikovala
celkový stav aplikace.
"Měli jsme množství různých obrazovek, množství rozdílných monitorů, které
všechny podávaly zprávy v rozdílných metrikách," říká Moore. Nakonec byl
schopen redukovat množství konzolí a dostat přiměřenější data provázáním
nástrojů Micromuse a NetIQ blíže k sobě. "Máme je nastaveny tak, abychom se při
sledování dění v síti snadno dostali až na aplikační úroveň a monitorovali čas
odezvy v našem produkčním prostředí," říká.
Kim Jahnzová, vedoucí síťová inženýrka společnosti Aurora Health Care, popisuje
podobnou situaci ve své síti. Používá produkty Concordu společně se softwarem
Aprisma a další nástroje, jejichž prostřednictvím sleduje výkonnost klíčových
obchodních a medicínských aplikací. Janzová používá funkci Concordu Application
Response ke sledování specifických časů potřebných pro odpověď a k lepšímu
porozumění, jak aplikace interagují s koncovými uživateli.
Application Response monitoruje odezvu obecných opakovaných funkcí v rámci
nějaké aplikace. Za tímto účelem využívá sondy v PC, jež jí zprostředkovávají
informace o reakci aplikace v různých obchodních jednotkách.
Nyní, po 5 letech práce s produkty značky Concord, Janhzová říká, že zavedení
monitoringu reakce aplikací není snadnou a rychlou záležitostí; konfigurování
Concordu a dalších systémů, jako například Spectra od Aprismy, je podle ní
nepřetržitý proces, který vyžaduje spolupráci oddělení IT i dalších manažerů
firmy. Stejně jako Moore i Jahnzová potřebuje sjednotit měřicí metriky, aby
mohla snadněji spravovat výkon aplikací.

S rozmyslem
"Někteří naši manažeři chtějí, aby bylo vše monitorováno, zatímco jiní vyžadují
pouze omezený monitoring," říká Jahnzová. "Příliš mnoho monitorování znamená,
že vám získaná čísla začínají splývat; pokud je ho zase příliš málo,
nedostanete skutečné informace z perspektivy uživatele."
Tým společnosti Quest Diagnostics používá nástroje BMC, Concord a HP OpenView
dohromady tak, aby zajistil potřebnou prioritizaci aplikací a aby zajistil
splnění daných SLA (Service-Level Agreement, smlouva od úrovni služby).
Software monitoruje servery s Windows 2000 i s Unixem, mainframy, databáze
Oracle, Sybase, SQL, Exchange, BEA WebLogic, IBM WebSphere a i další systémy v
síti Questu.
Při plánování kapacity IT infrastruktury spolupracují IT manažer Boris
Gdalevich a analytik Sean Haines s obchodními manažery firmy. Jen tak lze podle
nich definovat potřebné nástroje, které mají zajistit splnění tvrdých SLA.
Hlavní roli ve strategii správy aplikací hrají u Questu obchodní cíle, zisk a
potenciální ztráty. "Vysoce profitabilní a viditelné projekty, takové, které
musejí splňovat tvrdé SLA, jsou první na řadě pro proaktivní, inteligentní
podnikový monitoring," říká Haines. "Akcionáři nepřijmou a nepochopí situaci,
kdy by společnost platila pokutu za nesplněné SLA nebo kdyby nějaká investice
nenesla žádný zisk," dodává Gdalevich.

Kudy dál
Podle řady IT manažerů by mělo být nyní v oblasti správy výkonu aplikací
hlavním cílem tento proces zjednodušit, a to mimo jiné prostřednictvím
přehledných reportů. Technici podle nich nepotřebují vidět řady a řady čísel,
množství různých hodnot v procentech. Stačí jim, když vidí kontrolky tří barev:
zelená znamená v pořádku, žlutá je neutrální, červená značí problém. Čím
jednodušší, tím lepší.
Zatím však výrobci i uživatelé narážejí nejen na komplikované prostředí, ale i
na to, že většina nástrojů vyžaduje vlastní agenty s moduly specifickými pro
jednotlivé aplikace, které mají být monitorovány. Řešením by mohly být
průmyslové standardy pro monitorování aplikací podobně, jako jsou dnes k
dispozici standardy pro monitorování síťových prvků.
Na takových standardech pracuje například skupina DMLO (Datacenter Markup
Language Organization), OASIS (Organization for the Advancement of Structured
Information Standards) a další. Dokud nebudou výsledky jejich práce převedeny
do praktického života, nezbývá podle správců nic jiného, než používat dohromady
větší množství různých nástrojů.
"Neexistuje žádný nástroj, který vám nabídne na vaše aplikace všechny pohledy,
které potřebujete z obchodní i technické perspektivy," uzavírá Moore.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.