Hledání nejstaršího genu

Míra podobnosti DNA dvou organismů určuje vzdálenost, která mezi nimi existuje v rámci evolučního procesu. Existují a...


Míra podobnosti DNA dvou organismů určuje vzdálenost, která mezi nimi existuje
v rámci evolučního procesu. Existují ale sekvence nukleové kyseliny společné
všem dnes žijícím entitám? Takový úsek DNA bychom mohli označit jako
hypotetický "nejstarší gen".
Našim podmínkám zřejmě nejlépe vyhovuje gen o 120 nukleotidech, který se
několikrát opakuje i ve všech lidských chromozomech. Kopie tohoto genu v RNA se
přitom označuje jako 5S RNA. Při přepisu jeho informace do struktury
aminokyselin pak vznikne bílkovina tvořící ribozom tedy organelu, na které
probíhá i samotná syntéza bílkovin.
Zdá se, že úctyhodné stáří můžeme přisoudit především samotné 5S RNA. Podle
všeho se jedná ještě o pozůstatek RNA světa, který před více než 4 miliardami
let předcházel současnému životu založenému na kombinaci nukleová
kyselina-bílkovina.
Velmi pozoruhodná je i následující souvislost: Úsek 5S RNA se podařilo
připravit dokonce i laboratorně, a to cestou přirozeného výběru mezi
jednotlivými molekulami ribonukleové kyseliny. Dá se říct, že tímto způsobem
jsme se dostali nejenom do světa RNA, ale skutečně až k samému počátku
pozemského života.

text ON-LINE
Kompletní verzi tohoto článku najdete na portálu Science World s datem 5. 6.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.