Hledání práce on-line je populární

Neúspěch při hledání práce na pracovních serverech postihl 32 % respondentů, v roli potenciálních zaměstnavatelů v...


Neúspěch při hledání práce na pracovních serverech postihl 32 % respondentů, v
roli potenciálních zaměstnavatelů však neuspělo pouhé 1 % (tedy z těch, kdo
sháněli na Internetu zaměstnance, neuspěla pouhá šestina).
Je to důvod skládat oslavné ódy na kvalitu tuzemských on-line služeb z oblasti
trhu s pracovními příležitostmi? Těžko říct, samozřejmě by ještě bylo ideální
mít k dispozici nějaké srovnání mezi tímto způsobem hledání zaměstnání a
konkurenčními možnostmi. Je také otázkou, kde je např. při hledání zaměstnance
na webovém serveru hranice mezi úspěchem a neúspěchem. Lze za úspěšný pokládat
proces, kdy dojde k přijetí uchazeče a následně k rozvázání pracovního poměru
ve zkušební lhůtě? Pro Internet ovšem každopádně hovoří minimálně rychlost
celého procesu a čas od zadání požadavků do obdržení prvních odpovědí.
Jak se blíží termín odevzdání daňového přiznání, hlásí se o slovo nové
internetové služby. Kromě spuštění serveru na adrese http://www.vase dane.cz
(viz str. 5) rozšířil svoji nabídku i server Peníze. V tomto případě se jedná o
placenou službu, konkrétně zpracování a podávání daňového přiznání k dani z
příjmu také prostřednictvím Internetu. Nabídka je určena fyzickým osobám a
zahrnuje všechny výhody, které poskytuje klientům institut daňového poradce
(využití legálních možností snížení daňové povinnosti, odklad úhrady daní o
čtvrt roku, rizika se přenášejí na poradce). Samozřejmě, že celá procedura však
neprobíhá pouze on-line, ale větší část má být realizována prostřednictvím
doporučené písemné pošty klasického typu.
Z hlediska vývoje on-line byznysu stojí za pozornost v minulém týdnu vydaná
studie společnosti Accenture (dříve Andersen Consulting), která se pokouší
analyzovat marketingové metody prováděné v prostředí Internetu. Studie, "která
otřásla mýty marketingu na Internetu" (vlastní slova Accenture), tvrdí, že 10 %
uživatelů Internetu nakoupí 70 % všeho zboží, které se prodá on-line. Oněch
klíčových 10 % uživatelů je přitom vesměs starších než 35 let. Studie proto
ukazuje, že internetoví prodejci i marketingoví manažeři, kteří chtějí na
Internetu nejen prodávat, ale také budovat značku, by se měli zaměřit právě na
tuto cílovou skupinu. Zejména nákup reklamy na Internetu bez výrazného cílení
kampaně představuje podle studie vlastně vyhozené peníze. Výše zmíněná analýza
také tvrdí, že její výsledky boří mýtus o tom, že na Internetu se nakupuje
kvůli nižším cenám produktů. Cena má ve srovnání s ergonomií webové aplikace
údajně jen zanedbatelný význam.
Studie Accenture je zajímavá i tím, že vhodně doplňuje údaje získané v rámci
nedávného průzkumu KPMG (který má mimochodem i velmi podobný název, začínající
slovy "Konec mýtů"). I z něho vyplývá, že nejvyšší představitelé dot.com firem
se od manažerů kamenných subjektů liší méně, než by se čekalo.
Rušno bylo v minulém týdnu na poli instantního messagingu. Společnosti
Microsoft, AT&T, Excite&Home, Yahoo a Prodigy začnou ve svých programech brzy
používat jednotný komunikační protokol, přičemž tímto způsobem chtějí
samozřejmě podkopat dominantní pozici AOL. Konkurenti založili sdružení
IMUnified. Za oceánem se také (ovšem minimálně opožděně) dostala pod palbu
kritiky organizace ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers),
kterou někteří kongresmani kritizovali za nedávné rozhodnutí o zavedení sedmi
nových domén nejvyšší úrovně. Dle kritiků mělo být nových domén podstatně více.
Evropská komise se zase snaží sladit otázku zodpovědnosti vydavatelů
elektronických časopisů, ale i zadavatelů internetové reklamy, s rozdílnou
legislativou řady zemí. Je pro publikaci relevantní pouze zákonodárství
"původní" země? Ostatně, s něčím podobným se na evropském trhu potýkají i
americké firmy (a možná by se s tím naopak potýkaly i neamerické firmy
provozující své nějakým způsobem kontroverzní služby v USA těchto případů je
ovšem logicky podstatně méně).
Poslední informace: Díky Internetu se po světě bleskově rozšířily spekulace o
názvu nového operačního systému i kancelářského balíku Microsoftu. Produkty
známé zatím pod označeními Whistler a Office 2001 se budou jmenovat Windows XP
a Office XP. Ve chvíli naší uzávěrky byla nová jména oficiálně potvrzena i
představiteli Microsoftu.
1 0265 / pah

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.