Hnací motor obchodů

Během posledních 6 měsíců uvedla řada předních světových firem působících v oblasti počítačového průmyslu na...


Během posledních 6 měsíců uvedla řada předních světových firem působících v
oblasti počítačového průmyslu na trh svá řešení pro elektronický byznys.
Naposledy jste si mohli v CW 22/98 přečíst o řešení s názvem HP Domain
Commerce; jak už název napovídá, jedná se o řešení od firmy Hewlett-Packard.
Své balíky programů nabízejí ovšem i firmy IBM, Microsoft, Sybase, Oracle,
Netscape, Silicon Graphics a řada dalších.
Většinou nejde o balíky složené pouze z vlastních produktů zmiňovaných firem,
ale i od třetích stran. Tak se při zjišťování jejich součástí řešících
jednotlivé problémy elektronického obchodu můžete potkat se jmény firem jako
např. BroadVision nebo iCat, nabízejících software pro tvorbu katalogu zboží,
VeriFone a VerySign, nabízející řešení plateb kartami v prostředí Internetu,
Mercantec s jejím nákupním košíkem nebo CyberCash či Open Market, nabízejících
výkonné backend servery. V úvodu zmíněné velké firmy pak garantují vzájemnou
bezproblémovou spolupráci jednotlivých prvků balíku.
Součástí všech balíků jsou nástroje pro tvorbu vlastní prezentace, její
propojení s databází a samozřejmě podpora placení prostřednictvím Internetu.
Zpravidla záleží jen na nárocích uživatele-obchodníka, které prvky potřebuje a
které jsou pro něj v daném okamžiku nadbytečné.
Vlastnosti WWW serverů
pro obchodní aplikace
Obecně vypadá architektura internetové obchodní aplikace takto: databáze
aplikační ser-ver webový server webový klient. Jádrem obchodní aplikace, tedy
vlastní logikou systému, je samozřejmě aplikační server, který by měl
poskytovat nástroje pro vývoj i údržbu on-line obchodu.
V zásadě by mělo platit, že obchodní servery jednotlivých firem jsou
kompatibilní s běžnými produkty na dalších stupních architektury aplikace. Lze
tedy zvolit kombinované řešení od více firem, které si nadto na celém poli
vzájemně konkurují. Příkladem je Citibanka, jejíž internetová aplikace je
postavena na webových serverech Netscapu a jádrem systému je přitom SiteServer
3.0 od Microsoftu.
Zbývá ještě upozornit na následující skutečnosti: dodávaný produkt může
zahrnovat všechny části architektury. Navíc, jednotlivé produkty mohou i
funkčně spadat do více kategorií našeho modelu. A zcela speciální kapitolou
jsou pak názvy, pod nimiž jsou některé produkty dodávány: tak např. Oracle
Application Server je v rozporu se svým názvem víceméně serverem webovým. Na
obchodní server lze ostatně současně nahlížet jako na aplikační software, na
databázi s webovou konektivitou a nebo jako na WWW server garantující některé
další funkce (napojení na databázi, stupeň zabezpečení, stabilita...).
Řešení jednotlivých firem: Hewlett-Packard
Jak už bylo uvedeno, řešení společnosti HP nese název HP Domain Commerce a
protože jsme o něm psali v CW 22/98, snad jen stojí za to připomenout, že v
sobě kromě výše zmíněných prvků zahrnuje i systém snažící
se řešit problém zahlcení Webu totiž Web QoS. Ten v současnosti umožňuje nejen
přidělovat jednotlivým zákazníkům priority, ale také je upozornit, jak dlouho
budou čekat, než bude mít server k dispozici dostatečně velkou volnou kapacitu
pro zpracování jejich požadavků. Pokud se podaří ve spolupráci s firmou Cisco
(a případnými dalšími, jedná se totiž o otevřený standard) tento systém
prosadit po celém Internetu, bylo by možno zákazníkům garantovat určitou pevně
stanovenou kvalitu služeb.
SilverStream
Za server pro tvorbu a provoz internetovského obchodu lze označit i aplikační
platformu SilverStream, jejíž podrobný popis přineseme v některém z příštích
vydání Computerworldu.
Sybase
Sybase nabízí nástroje pro internetové obchodování v rámci řady PowerSoft. Jde
např. o produkt NetImpact Dynamo (např. v kombinaci s aplikačním serverem
PowerSite), což je nástroj umožňující vytvářet databázově orientovaný Web.
Součástí aplikace PowerStudio Enterprise je rovněž nástroj pro vývoj transakčně
orientovaných aplikací v prostředí Internetu. Transakčním serverem od Sybase je
i Jaguar CTS. Společnost Sybase patří zřejmě spolu s Netscapem k firmám, které
nabízejí nejširší řadu produktů pro internetové obchodní aplikace.
IBM
Řešení od IBM nese název Net.Commerce a stejně jako řada podobných balíků
umožňuje nejen obchodní styk typu business-to-consumer, ale také
business-to-business. Net.Commerce podporuje jak tvorbu jednoho obchodu, tak i
celého obchodního domu, samozřejmostí jsou webové stránky dynamicky generované
z databáze (nativně je podporována DB2, pro AIX, Windows NT a Sun Solaris je
dostupná podpora ODBC) a podpora platebního "standardu" SET ( Secure Electronic
Transaction). Podporované platformy jsou AIX, Windows NT, Sun Solaris a OS/390,
plánuje se OS/400, webové servery pak IBM Internet Connection Secure Server a
Netscape Enterprise Server. Na jednom serveru může bez problémů běžet více
obchodních serverů a představovat tak několik nezávislých obchodních míst.
IBM Net.Commerce zahrnuje obchodní server, nástroje pro administraci, DB2 a IBM
Secure Web Server. Zajímavé jsou 3 nástroje pro administraci: Site Manager, což
je soubor jednoduchých on-line formulářů sloužících k definování a následné
správě jednoho obchodu, nebo více obchodů sdružených do obchodního domu. Také
Store Manager je sada formulářů, tentokrát sloužících pro definování a údržbu
interaktivního katalogu virtuálního obchodu. Jeho prostřednictvím se definují
hlavičky, patičky, domovské stránky, zadávají se informace o produktu nebo se
definují skupiny uživatelů.
Třetím správním nástrojem je Template Designer, což je javový applet pro návrh
webových stránek a šablon. Pomocí akcí drag and drop v něm lze vytvořit
dynamické formuláře, které následně zobrazují informaci o produktu uložené v
databázi. Ve verzi 3.0 jsou k dispozici předpřipravení čarodějové, kteří
umožňují průběh procesu vytvoření internetového obchodu téměř proklikat.
Kromě Net.Commerce nabízí IBM ještě vybudování elektronického obchodu na bázi
serveru Domino. Tato varianta, realizovatelná protřednictvím nadstavby
Merchant, je určena především menším společnostem, zejména pokud již mají
propracovaný vnitropodnikový tok dokumentů a jejich řešení stojí na platformě
Lotus Notes.
Microsoft
Všeobecně se soudí, že Microsoft v tuto chvíli ještě nenabízí sadu nástrojů pro
elektronickou komerci, která by byla svojí šíří srovnatelná např. s řešením
Netscapu. Nicméně tato situace se může snadno rychle změnit, (a také se zřejmě
rychle změní) stejně jako se to Microsoftu podařilo nejprve na poli webových
prohlížečů a posléze i na poli webových serverů.
Hlavním produktem Microsoftu pro oblast internetového obchodování je
SiteServer, nyní uvedený ve verzi 3.0. SiteServer je k dispozici pro Windows NT
(produkty ostatních výrobců se obvykle dodávají i pro některé varianty Unixů) a
je samozřejmě provázán s dalšími produkty Microsoftu: Internet Information
Serverem a ostatními produkty řady Back Office. SiteServer slouží jak k
budování veřejných virtuálních obchodních domů, tak i business-to-business
aplikací. Některé funkce Site Serveru jsou postaveny na technologii ASP (Active
Server Pages). Server obsahuje standardní nástroje pro tvorbu obchodního místa,
nástroje pro vytváření šablon HTML stránek, analytické nástroje a nástroje
umožňující personalizaci obsahu.
Oracle
Oracle nabízí pro obchodování na Internetu následující produkty: Oracle Web
Application Server 3.0, což je webový server obsahující napojení na databázi
Oracle8. Aplikační rozhraní Web Request Broker přitom podporuje i jiné databáze
než Oracle a je přenositelné i na serverové produkty Netscapu a Microsoftu.
Součástí řešení by měly být i nástroje pro vyvážení výkonu serveru. Oracle
Internet Commerce Server (aktuální verze 1.0) je nástroj pro vytváření i údržbu
elektronického obchodního místa, jeho součást, tzv. StoreManager, např.
generuje šablony HTML stránek. Internet Commerce Server by měl podporovat
standard SET a poskytovat tvůrci serveru rozsáhlé možnosti pro personalizaci
informací.
Netscape
Serverové produkty Netscapu pro elektronické obchodování jsou především
důsledkem akvizice společnosti Actra. Sada těchto nástrojů, dnes pravděpodobně
nejkomplexnější balík pro vybudování elektronického obchodu, se označuje jako
CommerceXpert a je složena z několika částí. Balík je určen pro extranetová
řešení, tedy primárně spíše k budování business-to-business aplikací než
klasických virtuálních obchodních domů. Celá řada obsahuje následující
součásti: ECXpert, SellerXpert, BuyerXpert, PublishingXpert, a Merchant Xpert.
Ty by měly pokrýt celý proces od publikování informací, jejich management až po
vlastní transakce probíhající v Extranetech. K výhodám serverových produktů
Netscapu patří kompatibilita se systémem pro elektronickou výměnu dokumentů EDI.
Silicon Graphics
Společnost SGI (Silicon Graphics, Inc.) nabízí v oblasti elektronického obchodu
kromě vlastních serverů WebFORCE Origin 200 a 2000 také programové vybavení pro
tvorbu webového serveru a virtuálního obchodu. I ona spolupracuje s řadou
dalších výrobců, kromě těch již v úvodu zmíněných např. i s CyberCash,
CyberSource, Digital Boardalk, EveryWare, Development Corporation, nebo Oracle.
Její komplexní řešení pro operační systém Irix pak obsahuje mj. nástroje
WebFORCE Cosmo tools a WebFORCE Electronic Commerce Toolkit. První zmiňovaný
balík v sobě obsahuje WYSIVYG nástroj pro tvorbu stránek v HTML (Hyper Text
Markup Language), ale i pro VRML (Virtual Reality Markup Language), prostředí
pro tvorbu aplikací v Javě, Adobe Photoshop a Illustrator pro tvorbu a další
zpracování grafiky nebo nástroj pro úpravu dalších multimédiálních prostředků.
Druhý ze zmiňovaných balíků pak zahrnuje nástroje pro tvorbu elektronického
katalogu včetně vazby zobrazovaných dat do databází Oracle, Sybase nebo
Informix. Pro integraci videa a audia
do webových stránek lze použít WebFORCE MediaBase.
Pro usnadnění analýzy chování internetových zákazníků nabízí SGI i nástroj pro
data mining a to MineSet 2.5, který nabízí grafickou reprezentaci dat až v osmi
dimenzích.
Závěr
Výběr softwaru je samozřejmě podstatně širší; propojení s webovými stránkami
dnes již nabízí v podstatě i každá malá databáze, takže je možno experimentovat
i s řadou menších řešení. Problémem je ovšem v tomto případě velmi omezená
možnost zvýšení kapacity takového řešení v případě vzrůstu objemu obchodů. A
růst obchodů je nepochybně cílem každého internetového obchodníka.
8 1338 / pen

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.